Torsdag 18. August 2022 - 12:31  

Søk

Google

Artikkel- og forfattersøk

Linker i nettsidene

Noen leder deg videre innenfor n-kh.no. De åpnes i det vinduet du er i. Siderammen og toppen beholdes dermed. (vil du lage nytt vindu: skift+museklikk)


Fremmede nettsteder du lenkes til, åpnes i nytt vindu, for å ikke fjerne vårt vindu.


Musepekeren aktiverer eventuell "forklarende boks".


Hensikt: informasjon lenkes sammen over Internett ved hjelp av hyperlenker, til ytterligere kunnskap og informasjon på verdensveven (World Wide Web).


FrØ-bladet i skjermversjon er utstyrt med samme redskapet.

Tilfeldig ord/uttrykk:
- -

Nils Dybdahl Holte si liste i Gards-historien, eksempel-hefte, er her supplert med ord som også andre har tatt i bruk i artikler i Gardsoversikt (menyen i venstre marg!)

Se hele oversikten her.


adobe reader

Alle artikler

Oversikt over alle artiklene.

1. Oversikt1_100 Særmerkte kjennetegn (21)
1_200 Luftfoto (7)
1_300 Kart (1)
1_400 Før og nå (5)

2. Steder og navn2_100 Stedsnavn - lister og kart (46)
2_200 Noen navn forteller historie (19)

3. Levekår og mennesker3_100 De eldste minner etter mennesker (5)
3_200 Slekter på 1600- og 1700-taller (21)
3_300 Familier gjennom 1800- og 1900-tallet (18)
3_400 Gamle dokumenter (14)
3_500 Folkeliv (1)

4. Utskiftingen4_100 Kort oversikt (3)
4_200 Utskiftnings-dokumentet (9)
4_300 Kart (8)

5. Noe særpreget5_100 Steder (35)
5_200 Personer (25)
5_300 Hus og båter (17)
5_400 Gjenstander (21)

6. Næringsgrunnlaget6_100 Gårdsdrift (16)
6_200 Fiske og fangst (3)
6_300 Butikker og handel (79)
6_400 Industri og håndverk (31)
6_500 Transport på sjø og land (11)
6_600 Veier og stier, brygger og havner (14)

7. "I manns minne"7_100 Fortellinger og sagn (35)
7_200 Fyndord og uttrykk (8)
7_300 Sanger og stev (21)
7_400 Minner fra krigen (63)
7_500 Minner om utvandrere (12)
7_600 Foreningsliv (7)

8. Førhistoriske minner8_100 "Bodde folket her i gammel tid?" (1)
8_200 Minner fra haug og stein (19)
8_300 Fornalderfunn (4)

9. Bildealbum9_100 Bilder (33)