Søndag 28. Februar 2021 - 08:10  

Søk

Google

Artikkel- og forfattersøk

Linker i nettsidene

Noen leder deg videre innenfor n-kh.no. De åpnes i det vinduet du er i. Siderammen og toppen beholdes dermed. (vil du lage nytt vindu: skift+museklikk)


Fremmede nettsteder du lenkes til, åpnes i nytt vindu, for å ikke fjerne vårt vindu.


Musepekeren aktiverer eventuell "forklarende boks".


Hensikt: informasjon lenkes sammen over Internett ved hjelp av hyperlenker, til ytterligere kunnskap og informasjon på verdensveven (World Wide Web).


FrØ-bladet i skjermversjon er utstyrt med samme redskapet.

Tilfeldig ord/uttrykk:
Gard

Mest brukt om matrikkelgard, men nokre gonger òg nytta om eit bruk.

Se hele oversikten her.


adobe reader

Gard & bygd >> Alle >> 7_4 Minner fra krigen

Alle

Minner fra krigen


Vikene og krigen - Vikene - (Referanse: 76_7_401)
Tyske tropper inntok Vikene og store deler av Kvalavåg våren 1941. Då vinterkulden kom, vart løe og sjøhus brukt til brensel. 
Artikkelen ble lagt til 05.04.2008
En ukjent soldats gravsted - Vikene - (Referanse: 76_7_402)
Vest i Kvalavåg-bygda ble det drept en russisk krigsfange under annen verdenskrig. Han fikk ingen begravelse og navnet er ukjent. Hendelsen var en del av krigens hverdag for kvalavågsbuen. 
Artikkelen ble lagt til 25.05.2012
Sprengt til ruiner - Visnes - (Referanse: 79_7_404)
To barakker i Vågadalen i Visnes ble sprengt til ruiner en natt under krigen.  
Artikkelen ble lagt til 02.11.2008
Matsituasjonen - Lande - (Referanse: 81_7_401)
På Lande vart også bøndene pålagde å levera matvarer til tyskarane – ein viss prosent av avlinga, både kjøt og poteter, høy og halm.    Når det vart slakta på garden gjorde me bytte med naboar og fekk att når dei slakta. Dette vart gjort for å få ferskt kjøt av og til. Fryseboks var det ikkje på den tida, så kjøtet måtte saltast.
Artikkelen ble lagt til 29.08.2008
Barndomsminner - Lande - (Referanse: 81_7_402)
Eg vaks opp på Lande der foreldrene mine hadde gardsbruk. To hendingar saman med far min minnes eg godt. Då må eg ha vore i 6-7-års alderen. 
Artikkelen ble lagt til 09.10.2010
Kontrollørane - Lande - (Referanse: 81_7_403)
To hendingar frå verdenskrigen 1940-45 gjorde inntrykk på meg. Eg var fødd i 1937, men hugsar godt ”kontrollørane”. 
Artikkelen ble lagt til 19.10.2010
”Me så vant krigen” - Lande - (Referanse: 81_7_404)
Dei vaksne gjorde på sitt vis det dei kunne ved ”sivil motstand” under 2. verdenskrig. Som gutunge førte ei hending til at også eg opplevde å vera med å vinna krigen.  
Artikkelen ble lagt til 20.10.2010
Bakeriet i krigen - Hinderåker - (Referanse: 82_7_401)
Tyskerne tok huset vårt i krigen. Vi måtte da flytte inn på bakeriloftet. Tyskerne forlangte også å få bruke bakeriet til jul og andre høytider. De bakte helst kaker, og det var ingen mangel på råstoffer. En gang glemte de en hel ovn med formkaker som var oppbrent da vi kom etterpå.
Artikkelen ble lagt til 05.11.2007
Flyktninger til England - Hinderåker - (Referanse: 82_7_402)
Under krigen 1940-1945 var der mange opplevelser som jeg kommer på. I 1941 kom der en ”stor” motorbåt inn til Buvik. Jeg tror den må ha vært over 30 fot, der var hus framme og åpent rom bakenfor uten dekk. Over maskinen var der et lite styrehus, til nød plass til 2 mann, den la til ved ”Bårabrygga ved Visnes-sjøen”.  
Artikkelen ble lagt til 02.11.2008
Minefelt og sperringer - Hinderåker - (Referanse: 82_7_405)
Tyskerne var redde for at de allierte skulle komme og innvadere Norge, så de befestet kysten med kanoner og pliggtråd-sperringer, minefelt og store militærstyrker, som ble spredd langs hele Norges kyst. Her i Visnes-, Buvik- og Hinderaker-området var der flere minefelt og pliggtråd-sperringer.
Artikkelen ble lagt til 02.11.2008
Da far ble arrestert - Utvik - (Referanse: 85_7_401)
En gutt er nettopp fylt 7 år. Uten forvarsel dukker tyskere opp og arrester pappaen hans. Det er en opplevelse han aldri glemmer. Et spørsmål ble viktigere enn noe annet under krigen: Ville pappa komme tilbake igjen?Februar 1943: En øyeblikkskildring.
Artikkelen ble lagt til 04.04.2008
Forretningsmann under krigen - Utvik - (Referanse: 85_7_403)
 
Artikkelen ble lagt til 02.03.2009
Aprildagene 1940 - Utvik - (Referanse: 85_7_402)
Den 9. april 1940 ble Norge angrepet av tyske militærstyrker. Det var en dag preget av forvirring og tafatthet fra myndighetenes side. Hendelsene i aprildagene var også noe Arne og Aasta Utvik har satt ord på.  
Artikkelen ble lagt til 26.04.2010
Minner fra andre verdenskrig - Utvik - (Referanse: 85_7_404)
Anna Sørbø Johansen står det skrevet under et notat om dagligliv på et gardsbruk under krigen. Anna var født i 1919 og Sørbø-familien på Tunge var stor. Det var mange munner å mette og mangel på det meste på grunn av myndighetenes bestemmelser om rasjonering. Å ha slektninger i tysk fangenskap skapte også bekymring.  
Artikkelen ble lagt til 21.07.2010
”De som var ute” - Utvik - (Referanse: 85_7_406)
På Internett fins mye stoff om andre verdenskrig. Tre menn fra Utvik var nære slektninger og kom fra samme tun. På hver sin måte gjorde de en viktig krigsinnsats, noe som er lite kjent blant folk i Avaldsnes.  
Artikkelen ble lagt til 21.04.2013
Kirkekamuflasjen - Avaldsnes (Prestegarden) - (Referanse: 86_7_401)
Fra sommeren 1943 ble det reist et vernebygg over Avaldsnes kirke. Etter halvannet år ble overbygget ødelagt. Historien bak byggingen var meget spesiell. Resultatet ble trolig den største kamufleringen av et ikke-militært bygg i Norge.  
Artikkelen ble lagt til 10.03.2012
Luftangrep på kirken - Avaldsnes (Prestegarden) - (Referanse: 86_7_402)
Etter den siste restaureringen i 1920-åra fikk Avaldsnes kirke et vindfang av tre med kobberbeslag. I tårnet ble det montert svingdører av tre. Både kobberdørene utvendig og en svingdør fikk merker etter kulehull. Årsaken til dette var en meget dramatisk og skremmende hendelse. 
Artikkelen ble lagt til 22.04.2012
Mølla under krigen - Fiskå - (Referanse: 90_7_401)
Karmlund Mølle blei svært viktig under siste verdenskrig, då det var rasjonering og matmangel. Tyskerane ville ha kontroll over det malte kornet. Korleis skulle bøndene kunne få jukse til seg noko av kornet til eigen familie? Spørsmålet opptok også Jakob Blikra, som var styrar og medeigar i mølla. I eit intervju minnes han korleis kontrollørane blei lurte.Ei stor mølle på FiskåKarmlund Mølle avløyste småkvednene i bygdene. I følge Statens Kornforretning sin rapport var me den største bygdemølla i landet. Me hadde ein representasjon av ca 4150 registrerte møllekunder eller kornkunder, fordelt på 52 herreder.
Artikkelen ble lagt til 02.04.2008
Paris’ dramatiske endelikt - Feøy - (Referanse: 133_7_410)
Haugesunds-Pressen var kontrollert av de tyske okkupantene. I dette organs utgave av 13. mars 1945, varierte innholdet fra beskrivelse av diverse harde kamper ute i Europa, og til historien om et ektepar som druknet i Tyrifjorden. Dagen før kunne avisen melde om ”Meget sild ved Røvær og Ramsholmene”. Men intet ble røpet om den dramatiske hendelsen som hadde foregått like utenfor vår ”stuedør” på Nord-Karmøy. Heller ikke i utgivelsene de påfølgende dagene.  
Artikkelen ble lagt til 05.02.2009
Farefull ferd med Tordenskjold - Feøy - (Referanse: 133_7_411)
John Mathias Svendsen (f. 1899) var fisker på Feøy. Han ble legendarisk under krigen som fører av en kutter med navnet Tordenskjold. Han var en av de mange motstandsmenn, som viste stort mot i en farefull tid. I et intervju forteller han en spennende historie mot slutten av krigen.  
Artikkelen ble lagt til 14.01.2011
Husransaking - Grønningen - (Referanse: 134_7_401)
Ein gong kom Tyskarane på husransaking til bruk 5. Mannen i huset var død før krigen og kona var redd, fortel dottera Ingrid Marie. To tyskarar leite etter radio, men antennen stod att frå tida før krigen. Dei leita i skaper, kott og under senga, for radioen måtte vere der.  
Artikkelen ble lagt til 24.05.2009
Minner fra krigen på Skjølingstad - Skjølingstad - (Referanse: 136_7_401)
Tyske soldater kom ridende nedover vegen mot sjøen. Den vesle jenta Bjørg (f. 1940) sat midt i vegen og leika, men tyskarane svinga flott utenom henne og reid på marka forbi. Slikt gløymer ikkje ein liten unge.  
Artikkelen ble lagt til 23.01.2014
En farefull transport - Osnes - (Referanse: 140_7_401)
To småbåtskippere og noen ungdommer fra Osnes tok store sjanser en gang i 1942. Lasta var noen sildetønner – som ikke inneholdt sild… Hvis de hadde blitt oppdaget av tyskerne, ville de blitt arrestert og det kunne gått dem ille. Mathias Svendsen fra Feøy hadde skøyta Tordenskjold. En gang i 1942 førte han en last over Nordsjøen. Lasta var noen tønner som ble plassert på Vibrandsøy.  I all hemmelighet ble tønnene fraktet over til Karmøy i en liten båt som het Garbøen. Fraktebåten tilhørte Karmøen Sildoljefabrikk i Hauskevågen. Olav Dalland førte båten. Han arbeidde på fabrikken, og det tok seg kanskje ikke så merkelig ut om han gjorde en tur over sundet. Garbøen tok land i Skuteviken, lokalt kalt ”Mandius sin våg”.   Lars Bentsen og Johan Voll tok seg av tønnene og transporten videre. Johannes Stange var visstnok også med.
Artikkelen ble lagt til 04.04.2008
Aprildagene 1940 - Osnes - (Referanse: 140_7_402)
Den 9. april 1940 ble Norge angrepet av tyske militærstyrker. Det var en dag preget av forvirring og tafatthet fra myndighetenes side. Hendelsene i aprildagene var også noe Valentin og Hanna Steinstø har satt ord på.  
Artikkelen ble lagt til 28.04.2010
Bussulykken i Salhus - Nordbø - (Referanse: 144_7_401)
I 1942 hendte det noe i Salhus som satte støkk i folk. Hendelsen ble fortalt i mange år etterpå. En rutebuss til Karmøyruta mistet bremsene i bakken ned mot ferjeleiet. To av passasjerene og to tyske vakter ble drept.    
Artikkelen ble lagt til 14.08.2008
Fra høne til hane - Nordbø - (Referanse: 144_7_402)
Historier fra krigen, gjengitt av Reidar A. Gabrielsen. Han skriver "min far og Mine (Gunnhild Tommine) på Nordbø fortalte meg historiene som er gjengitt nedenfor".  
Artikkelen ble lagt til 21.02.2013
Russerfangene - - (Referanse: 146_7_401)
Under krigen var det en tid plassert russiske krigsfanger på Bø Teglverk. Det var der hvor industriområdet Bø øst er i dag. En tid var det også russiske krigsfanger på teglverket. De laget fine gjenstander som lokalbefolkningen fikk som takk for mat. 
Artikkelen ble lagt til 13.08.2012
Dødsbomben over Bøneset - - (Referanse: 146_7_402)
En skremmende hendelse skjedde på Bøneset 2. oktober i 1941. Da ble Bøneset Sildoljefabrikk truffet av en bombe og to personer ble drept.  
Artikkelen ble lagt til 13.09.2012
Et minne om skadet flyger i Karmsundet - Moksheim - (Referanse: 147_7_401)
Et fly ble skutt ned over Karmsundet den 22. februar 1945.- Jeg var 11 år og antagelig på skolen den dagen dette hendte. Jeg gikk i 4. klasse. Norheim skole var rekvirert av tyskerne så vi måtte ha skole på Spanne. Vi måtte igjennom det inngjerte området med kanonstillingene for å komme til og fra skolen og butikkene i Salhus. 
Artikkelen ble lagt til 20.08.2007
Tyske kanonstillinger og skytebane på Moksheim - Moksheim - (Referanse: 147_7_402)
 
Artikkelen ble lagt til 12.01.2009
Kanonstillinger på Norheim - Norheim - (Referanse: 148_7_401)
På Norheim var det tyske antiluftskytskanoner og i tillegg omfattende sperringer. Alle som passerte på kveldstid ble kontrollert, for eksempel for å komme til bedehuset. Minner fra et flyangrep i 1944 er ikke glemt. 
Artikkelen ble lagt til 12.01.2009
Mineslipp på land i Salhus - Norheim - (Referanse: 148_7_402)
Under krigen ble en mine sluppet på land ved Teppefabrikken. Det gjorde et sterkt inntrykk på en 5-åring (f. 1939). 
Artikkelen ble lagt til 27.10.2012
Historien om Himafronten i Avaldsnes - BLH Avaldsnes - (Referanse: 910_7_402)
For første gang er det blitt laget en samlet historie om Hjemmefronten på Nord-Karmøy. I fortellingene vil dialektformen Himafronten bli brukt. Fortellingene for Avaldsnes blir presentert i 10 artikler.Hendelser om samme tidsrom og parallelle hendelser i Torvastad blir presentert under tilsvarende nummer #920_7_402. Artiklene vil forhåpentligvis bli ferdige i løpet av 2012. Fortellingene er forsøkt knyttet sammen i stigende rekkefølge fra 1940 til 1945:
Artikkelen ble lagt til 05.03.2012
Himafronten i Avaldsnes: HS trer fram (7) - BLH Avaldsnes - (Referanse: 910_7_416)
 
Artikkelen ble lagt til 09.07.2013
Himafronten i Avaldsnes: Aprildagene 1940 (1) - BLH Avaldsnes - (Referanse: 910_7_410)
Dette er første artikkel i en serie om ulike former for sivil og militær motstand i Avaldsnes under den andre verdenskrigen #910_7_402. Artiklene er lenket sammen med parallelle hendelser i Torvastad på samme tid #920_7_402. 
Artikkelen ble lagt til 23.02.2013
Himafronten i Avaldsnes: Sivil motstand (2) - BLH Avaldsnes - (Referanse: 910_7_411)
Gjennom 1941 gjennomførte den tyske okkupasjonsmakten en rekke kontrolltiltak. Folk ble provosert og protesterte med å vise ulike former ulydighet. Nasjonale holdninger ble aktivisert på mange ulike måter. Begrepet ”hjemmefront” fikk et meningsfullt innhold. 
Artikkelen ble lagt til 18.03.2013
Himafronten i Avaldsnes: De som var med i HS (9) - BLH Avaldsnes - (Referanse: 910_7_418)
Under krigen ble det ikke notert ned navn på de som var med i Hjemmestyrkene (HS). Faren for å bli avslørt var svært stor. Ingenting måtte formidles skriftlig #920_7_418. Men etter 8. mai ble det klarere hvem som hadde tatt sjanser og blitt med i det hemmelige motstandsarbeidet. Innsatsen kunne være av ulik slag.  
Artikkelen ble lagt til 01.04.2013
Himafronten i Avaldsnes: Milorg (3) - BLH Avaldsnes - (Referanse: 910_7_412)
Et nytt begrep oppsto i begynnelsen av krigen – ”Milorg”. I 1942 ble det forsøkt å organisere hemmelige undergrunnsgrupper også på Nord-Karmøy. Virksomheten ble avslørt av tyskerne. Arrestasjoner fulgte. Folk ble skremt.  
Artikkelen ble lagt til 11.04.2013
Himafronten i Avaldsnes: Farefull hverdag (4) - BLH Avaldsnes - (Referanse: 910_7_413)
Det tok tid før det hemmelige motstandsarbeidet kom i gang igjen i Avaldsnes etter 1943. Vinteren ble ekstra kald over hele Europa. Arrestasjoner skremt folk. Men motstandsvillige karmøybuer begynte å finne hverandre.  
Artikkelen ble lagt til 18.04.2013
Himafronten i Avalsnes: Hjemmestyrkene (HS) (5) - BLH Avaldsnes - (Referanse: 910_7_414)
 
Artikkelen ble lagt til 28.05.2013
Himafronten i Avaldsnes: Våpentrening (6) - BLH Avaldsnes - (Referanse: 910_7_415)
 
Artikkelen ble lagt til 06.06.2013
Himafronten i Avaldsnes: Fredsdagene mai 1945 (8) - BLH Avaldsnes - (Referanse: 910_7_417)
 
Artikkelen ble lagt til 18.08.2013
Himafronten i Avaldsnes: Krigens omkostninger (10) - BLH Avaldsnes - (Referanse: 910_7_419)
 
Artikkelen ble lagt til 26.08.2013
Jon, en kald «fisk» - BLH Torvastad - (Referanse: 920_7_420)
En hemmelig våpenkasse ble ekspedert i Salhus under krigen. Jon Nordbø sto for den farefulle hendelsen.  
Artikkelen ble lagt til 13.08.2016
Himafronten i Torvastad: De som var med i HS (9) - BLH Torvastad - (Referanse: 920_7_418)
Under krigen var det ikke skrevet ned om hvem som var med i Hjemmestyrkene (HS) i Torvastad 1944/45. I ettertid har navn på ledelse og ”menige” måttet bli rekonstruert. I oversikten nedenfor kan det derfor forekomme feil ved navn. 
Artikkelen ble lagt til 02.09.2010
DITT OFFER GAV OSS FRIDOM! - BLH Torvastad - (Referanse: 920_7_401)
Minnesteinen ved Torvastad kirke er et vitnesbyrd om hva det koster å kjempe seg fri fra krig og okkupasjon. En av våre sambygdinger har samlet 11 navn med bilder og opplysninger fra firebinds-verket 'Våre falne', som ble gitt ut like etter krigen. Hvis noen av våre lesere vet om mangler og feil, er Historielaget takknemlig for meldinger om det. Vi er nemlig blitt oppfordret til å frambringe en navneplate som kan komplettere granittsteinen ved kirken. 
Artikkelen ble lagt til 05.09.2010
Historien om Himafronten i Torvastad - BLH Torvastad - (Referanse: 920_7_402)
For første gang er det blitt laget en samlet historie om Hjemmefronten på Nord-Karmøy. I fortellingene vil dialektformen Himafronten bli brukt. Fortellingene for Torvastad blir presentert i 10 artikler.
Artikkelen ble lagt til 28.02.2012
Minelegging og flystyrt i 1945 - BLH Torvastad - (Referanse: 920_7_404)
Den 22. februar 1945 ble to engelske mineleggingsfly skutt ned under tokt over Karmsundet. Et fly ble skutt ned og styrtet i sundet, litt sør for Salhus. Et annet styret i en låve på garden Bø, vest for Salhus. 
Artikkelen ble lagt til 10.10.2012
Fly som styrta og landa - BLH Torvastad - (Referanse: 920_7_403)
To tyske fly landa ufrivillig på isen på Haugavågen og på eit jorde på Ner-Haugo. Men mest dramatisk var det då eit engelsk fly med tri mann styrta i ein låve på Bø.  
Artikkelen ble lagt til 21.10.2012
Da Karmsundet ble minelagt for siste gang - BLH Torvastad - (Referanse: 920_7_405)
Den 22.02.1945 befant hangarskipene “HMS Puncher” og “HMS Premiere” seg i Nordsjøen for ”Operation Groundsheet”. Om formiddagen lettet 9 “Fairy Barracuda Mk.III” (fra 821 Squadron) og 8 “Grumman F4F Wildcats” fra ”HMS Puncher” og det samme antall Wildcats fra ”HMS Premier”. Operation Groundsheet var i gang.  
Artikkelen ble lagt til 24.10.2012
Då Storesund-gutane hjelpte ”okkupanten” - BLH Torvastad - (Referanse: 920_7_406)
Mot slutten av krigen var Arne Johan Storesund i opplæring på sykkelverkstaden hjå Olav Skeie på Utvik. Der møtte han ein ung tyskar som ba om hjelp til å rømme.  
Artikkelen ble lagt til 02.02.2013
Himafronten i Torvastad: Aprildagene 1940 (1) - BLH Torvastad - (Referanse: 920_7_410)
Dette er første artikkel i en serie om ulike former for sivil og militær motstand i Torvastad under den andre verdenskrigen #920_7_402. Artiklene er lenket sammen med parallelle hendelser i Avaldsnes på samme tid #910_7_402.  
Artikkelen ble lagt til 27.02.2013
Himafronten i Torvastad: Sivil motstand (2) - BLH Torvastad - (Referanse: 920_7_411)
Etter de første forvirrede aprildagene i 1940 begynte hverdagen med tyske kontrolltiltak. Da gjaldt det å bevare og styrke de nasjonale holdningene. Motkreftene i bygdekulturen viste seg å være sterke i Torvastad.  
Artikkelen ble lagt til 20.03.2013
Himafronten i Torvastad: Milorg (3) - BLH Torvastad - (Referanse: 920_7_412)
Når vi kommer til 1942 gjøres det nye forsøk på å organisere en militær motstandsbevegelse i Torvastad. Det viser seg å bli vanskelig. I Haugesund har folk blitt arrestert og noen fått dødsdommer. Men torvastadbuen ga ikke opp. Begrepet ”Milorg” fikk etter hvert et håndgripelig innhold.  
Artikkelen ble lagt til 12.04.2013
Himafronten i Torvastad: Farefull hverdag (4) - BLH Torvastad - (Referanse: 920_7_413)
Mye var ulovlig under verdenskrigen. Noen ble bøtelagt og noen satt i fengsel. Men motstandsviljen hos haugalendingene lot seg ikke knekke. Grupper ble organisert i hemmelighet. D-dagen i 1944 fremmet håp om snarlig slutt på krigen. Og så dukket ”Ola” opp i bygda...  
Artikkelen ble lagt til 16.05.2013
Himafronten i Torvastad: Hjemmestyrkene (HS) (5) - BLH Torvastad - (Referanse: 920_7_414)
 
Artikkelen ble lagt til 03.06.2013
Himafronten i Torvastad: Våpentrening (6) - BLH Torvastad - (Referanse: 920_7_415)
 
Artikkelen ble lagt til 13.06.2013
Himafronten i Torvastad: HS trer fram (7) - BLH Torvastad - (Referanse: 920_7_416)
 
Artikkelen ble lagt til 17.07.2013
Himafronten i Torvastad: Fredsdagene mai 1945 (8) - BLH Torvastad - (Referanse: 920_7_417)
 
Artikkelen ble lagt til 11.08.2013
Mannen med Chevroleten - BLH Torvastad - (Referanse: 920_7_407)
En mann på Karmøy eide en fin amerikansk Chevrolet. Den ønsket Hjemmestyrkene å overta i maidagene 1945. Det ble det bråk av, noe folk snakket om i årevis etter krigen. Hendelsene blir her framstilt som scener i en komedie.  
Artikkelen ble lagt til 13.08.2013
Himafronten i Torvastad: Krigens omkostninger (10) - BLH Torvastad - (Referanse: 920_7_419)
 
Artikkelen ble lagt til 05.09.2013
Både grønne og blå okkupanter - BLH Torvastad - (Referanse: 920_7_421)
Under siste verdenskrig var både grønne og blå okkupanter plassert på sentrale punkter på Nord-Karmøy. De blå tilhørte marinen. Salhus var et viktig sted.  
Artikkelen ble lagt til 13.08.2016
Ein sundag ulik dei andre - BLH Torvastad - (Referanse: 920_7_422)
Me ungane sparka fotball med tyske soldatar. Men ein sundag skjedde det noko som gjorde at alt endra seg.  
Artikkelen ble lagt til 07.09.2016