Søndag 28. Februar 2021 - 14:47  

Søk

Google

Artikkel- og forfattersøk

Linker i nettsidene

Noen leder deg videre innenfor n-kh.no. De åpnes i det vinduet du er i. Siderammen og toppen beholdes dermed. (vil du lage nytt vindu: skift+museklikk)


Fremmede nettsteder du lenkes til, åpnes i nytt vindu, for å ikke fjerne vårt vindu.


Musepekeren aktiverer eventuell "forklarende boks".


Hensikt: informasjon lenkes sammen over Internett ved hjelp av hyperlenker, til ytterligere kunnskap og informasjon på verdensveven (World Wide Web).


FrØ-bladet i skjermversjon er utstyrt med samme redskapet.

Tilfeldig ord/uttrykk:
Tønner

Måleeining for t.d. poteter og smør.

Se hele oversikten her.


adobe reader

Gard & bygd >> Alle >> 6_6 Veier og stier, brygger og havner

Alle

Veier og stier, brygger og havner


1. rodestein - Nedre Hauge - (Referanse: 127_6_603)
Postvegen gjennom Nedre Hauge (127_6_601) passerte bnr. 7, som bonden John Christian Hauge eide. Under grøftegraving fant han en merkelig stein. Det viste seg å være en rodestein. Slike steiner har sin egen historie. Rodesteinen fra Nedre Hauge har etterkommerne tatt godt vare på i gardstunet.       
Artikkelen ble lagt til 14.08.2008
Rodesteiner i Torvastad - Nedre Hauge - (Referanse: 127_6_602)
Del av en veistrekning ble gjerne kalt rode, når en eller flere personer hadde ansvar for vedlikeholdet. Ved veien ble det satt opp steiner, som markerte skillet mellom rodene og viste hvem som hadde ansvaret. Langs den gamle Postvegen gjennom Karmøy fra 1830-årene er det til nå funnet 6 rodesteiner i Torvastad, foreløpig ingen i Avaldsnes.  
Artikkelen ble lagt til 14.08.2008
2. rodestein - Øvre Hauge - (Referanse: 128_6_602)
Det eldste fellestunet for Haugegardene var trolig der hvor bnr.2 på Øvre Hauge har sine hus. Ved løebygningen mot sørøst står en liten avlang stein som støttestein for ei kjellerdør. Og så er det ingen vanlig stein…   
Artikkelen ble lagt til 14.08.2008
5. rodestein - Stange - (Referanse: 129_6_604)
Ved innkjørselen til Vestigard, bnr. 3, sto to oppreiste steiner. Den ene steinen var ei skiferhelle. Den sto vel hundre meter fra rodestein nr. 4 i sør (129_6_603). Ved et uhell ble skiferhella kjørt ned av en bil og kløvd i to. På steinen var det hogd inn bokstaver og tall. Det viste seg å være en rodestein!  
Artikkelen ble lagt til 14.08.2008
4. rodestein - Stange - (Referanse: 129_6_603)
Tre av de 6 rodesteinene er funnet på matrikkelgarden Stange. Det gir grunn til undring. Videre undersøkelser fører til at vi blir kjent med gardbrukere som synes å være del av en bygdeelite over flere generasjoner.  
Artikkelen ble lagt til 14.08.2008
3. rodestein - Stange - (Referanse: 129_6_602)
På bnr.2 Nigard på Stange finnes en flott rodestein. Den ble funnet i en løemur. Jakten på rodesteiner trenger altså ikke være i nærheten av den gamle Postveien. Teksten på steinen var enkel å tolke for den slektsbevisste Lars Haaland i 1987.  
Artikkelen ble lagt til 14.08.2008
Veier, stier og tråkk - Hinderåker - (Referanse: 82_6_601)
Ferdselsveier på land, til og fra området Hinderåker – Visnes, ble nok til i farne tider. Her blir beskrevet noen veier, stier og tråkk, som er kjent «i manns minne».  
Artikkelen ble lagt til 04.10.2015
Veinavn - Skeie - (Referanse: 83_6_601)
”Vojeveien” finner vi i dag som en del av den veien som heter Gamle Skeievegen.   
Artikkelen ble lagt til 05.11.2007
Et begynnende strandsted på 1600-tallet? - Avaldsnes (Prestegarden) - (Referanse: 86_6_601)
I seinmiddelalderen var Notow på Avaldsnes den viktigste havna ved Karmsundet. Siste gang Notow er funnet nevnt i en skriftlig kilde, er i 1532.  
Artikkelen ble lagt til 21.06.2008
Strandstedet Høyevarde/Ringen på 1600-tallet - Ringen - (Referanse: 97_6_601)
Havna Høyevarde stakk seg trolig fra Vardaneset – Håvøy i nord og sør til bukta ved Høyevarde fyr. Området har uten tvil vært benyttet som havn langt tilbake i tid, og vardene her kan være blant de eldste sjømerkene i Karmsundet... Hollenderen Willem Janszoon Blaeu skriver i et sjøatlas fra 1643 at Høyevarde er en svært god havn, som er mye brukt av skip ventende på gunstig vind.
Artikkelen ble lagt til 21.06.2008
KVEITEVIKJE - Torvastad - (Referanse: 131_6_601)
Kveitevikje er et mindre havneområde vest for Torvastad kirke. Stedet har vært i aktiv bruk i mer enn hundre år. Kveitevikje har også hatt handel.  
Artikkelen ble lagt til 02.11.2016
Vegar på Skjølingstad - Skjølingstad - (Referanse: 136_6_601)
Utskiftningskartet frå 1896 viser at det var veg frå samtunet på Skjølingstad og over til Dale. Ein stor stein var bru over bekken, seinere kom treplankar.  
Artikkelen ble lagt til 23.01.2014
6. rodestein - Håland - (Referanse: 138_6_602)
Rodesteinen på Håland står på sin opprinnelige plass i skillet mellom bnr. 4 og bnr. 12. Det var under en organisert tur langs Postvegen at Jostein Espeset og Evy Vikingstad oppdaget steinen. Dette tyder på at det kan være flere rodesteiner å finne i Torvastad.  
Artikkelen ble lagt til 14.08.2008
Veier i Torvastad - BLH Torvastad - (Referanse: 920_6_601)
Fra gammelt av var det lite veier i bygda, og de som fantes var dårlige. Kravet til gode veier var heller ikke så stort da det var vanlig å ri når en skulle ferdes et stykke. På hver gard var det ridesal, men vanlige kjerrer var det mindre av. Det var helst sleden som var i bruk, enten med dråger og meier, eller med dråger og små hjul av planker uten beslag. 
Artikkelen ble lagt til 10.10.2010