Søndag 28. Februar 2021 - 13:10  

Søk

Google

Artikkel- og forfattersøk

Linker i nettsidene

Noen leder deg videre innenfor n-kh.no. De åpnes i det vinduet du er i. Siderammen og toppen beholdes dermed. (vil du lage nytt vindu: skift+museklikk)


Fremmede nettsteder du lenkes til, åpnes i nytt vindu, for å ikke fjerne vårt vindu.


Musepekeren aktiverer eventuell "forklarende boks".


Hensikt: informasjon lenkes sammen over Internett ved hjelp av hyperlenker, til ytterligere kunnskap og informasjon på verdensveven (World Wide Web).


FrØ-bladet i skjermversjon er utstyrt med samme redskapet.

Tilfeldig ord/uttrykk:
Helmingsmann

Ektemann som har sameige med kona.

Se hele oversikten her.


adobe reader

Gard & bygd >> Alle >> 6_3 Butikker og handel

Alle

Butikker og handel


Landhandel på nedre Hauge - Nedre Hauge - (Referanse: 127_6_301)
En Håkonsen fra Haugesund drev landhandel på nedre Hauge fra 1900 til 1916. Huset ble bygd av Anna og Halvor Øfstegård i 1900, og leid bort til Håkonsen. I 1916 bygde Håkonsen eget hus på nedre Hauge, og drev butikk der noen år (#127_6_302). 
Artikkelen ble lagt til 09.03.2009
Landhandel på nedre Hauge - Nedre Hauge - (Referanse: 127_6_302)
Håkonsen fra Haugesund begynte med butikk i nytt hus på nedre Hauge i 1916. Fra 1900 til 1916 drev han i leide lokaler (#127_6_301). Håkonsen drev butikken frem til 1919. 
Artikkelen ble lagt til 09.03.2009
Kolonialbutikk på nedre Hauge - Nedre Hauge - (Referanse: 127_6_303)
Olga Saltvedt og mannen Karl drev kolonialbutikk på nedre Hauge fra 1960 til 1986. Olga var fra Brusand på Jæren. Mannen Karl ("Kalle") var i 47 år baker på Utvik, først hos Alfred Gaustad og senere hos sønnen Sjur. De 8 - 10 siste årene drev Karl bakeriet alene før han i 1986 måtte gi seg p.g.a. sykdom. Samme år gav Olga seg med butikkdriften. 
Artikkelen ble lagt til 09.03.2009
Landhandel ved Hauge skole - Øvre Hauge - (Referanse: 128_6_301)
Agnes Vikshåland (Fjellstad) drev landhandel rett vest for Hauge skole fra 1946 til 1947. Agnes hadde butikk i kjelleren. På loftet drev hun systue. Det kunne være travelt å være både sydame og butikkeier. Hun var ikke før kommet opp i systua, før hun ofte ble ropt ned til butikken igjen. 
Artikkelen ble lagt til 04.03.2009
Landhandel nordvest for Hauge bedehus - Øvre Hauge - (Referanse: 128_6_302)
Anna Hauge drev butikk i huset til foreldrene Serine og Peder O. Hauge i 1947. Butikken drev hun i snaut 1 år mens hun gikk på handelsskolen.
Artikkelen ble lagt til 04.03.2009
Landhandel på Stange - Stange - (Referanse: 129_6_301)
Fra 1947 til 1948 drev Agnes Vikshåland (Fjellstad) landhandel på Stange. Butikken holdt til i et såkalt "Funkishus", sørøst for huset som senere ble Torvastad Landhandel. Agnes drev også ei systue. Hun ble gift med Einar Fjellstad fra Fagernes. Han var snekker og bar opprinnelig navnet Karihus. Sammen begynte de med Torvastad landhandel (#129_6_302). 
Artikkelen ble lagt til 01.03.2009
Torvastad Landhandel - Stange - (Referanse: 129_6_302)
Agnes og Einar Fjellstad startet Torvastad Landhandel i 1948 og drev den frem til 1966. De startet med butikk i 1947, i nabobygget (#129_6_301). Fjellstad var flink til å tegne. Før jul 1948 dekorerte han vinduene i den nye Torvastad Landhandel med kalktegninger av en nissefamilie og blomsterdekorasjoner. En slik form for vindusdekorasjon var uvanlig i Torvastad-bygda! (Kilde: Magne Vikingstad) 
Artikkelen ble lagt til 01.03.2009
Handel av mange slag - Utvik - (Referanse: 85_6_301)
Før var ”mann-og-kone butikker” vanlig. På Utvik var det butikker langs veien fra Bø, ned til Dalen, opp Dalabrekkå og tilbake til riksveien langs ”Kjerkeveien”. 
Artikkelen ble lagt til 04.11.2007
Forretningsdrift i etterkrigstid - Utvik - (Referanse: 85_6_302)
Vareknapphet og rasjonering var typisk for de første årene etter krigen. Men Arne Utvik opplevde starten på etterkrigstida på en spesiell måte: ”Augvald og eg kom him frå tysk fangenskap 28. mai 1945. Det var ein fantastisk opplevelse, men desse hendingane tilhøre nok helst familiehistoria.” Slik begynner Arne Utvik sin fortelling, om hvordan det var å begynne på ny som forretningsmann etter krigens slutt. 
Artikkelen ble lagt til 18.03.2009
Landhandel og systue (”Severeidehuset”) - Utvik - (Referanse: 85_6_303)
Agnes Vikshåland (Fjellstad) begynte med butikk og systue i et hus som stod rett sør for grensen mellom Bø og Utvik, rett nord for huset der Holden Glass holdt til i 1997. Hun drev fra 1944/45 til 1946. Huseier var Magnus Utvik, tvillingbror til bonde Trygve Utvik, Hauge i Torvastad.  
Artikkelen ble lagt til 07.10.2009
Landhandel - Meland - (Referanse: 94_6_301)
Meland har ikkje hatt noko naturleg sentrum utanom gardstunet. Likevel har her vore handel i hundre år. 
Artikkelen ble lagt til 24.05.2008
Sildesalteri/Landhandel i Kveitevikje - Torvastad - (Referanse: 131_6_301)
Tore Larsson Hauge (Hausken) satte opp et sjøhus i Kveitevikje omkring 1895 og begynte med sildesalting, trolig også en liten landhandel.    
Artikkelen ble lagt til 10.03.2009
Landhandel i Kveitevikje - Torvastad - (Referanse: 131_6_302)
I 1905 kjøpte Åse Elida Kallevik sjøhuset i Kveitevikje av Tore Larsson Hauge (#131_6_301) og ominnredet det til landhandel og bolig. Hun drev butikk fram til ca. 1913. Fra 1913 til 1919 ble landhandelen drevet av Mikal Risvik. Da Risvik ble kaptein på D/S TORVESTAD, reiv han huset og flyttet det til Avaldsnes. 
Artikkelen ble lagt til 10.03.2009
Landhandel i Munkaskar - Torvastad - (Referanse: 131_6_303)
Fra 1927 til ca. 1965 drev Guri og Magnus Torvestad Landhandel i Munkaskar. Guri opplevde bl.a. at kunder som handlet på bok, holdt seg vekke fordi de ikke kunne eller ville gjøre opp for seg. Så kom de tilbake igjen, kjøpte varer og betalte kontant, men nevnte ikke utestående gjeld. Guri lot dem få begynne å krite igjen og etterga den gamle gjelda! 
Artikkelen ble lagt til 10.03.2009
Grunnlag for butikkdrift på Feøy - Feøy - (Referanse: 133_6_301)
Omkring 1900-tallet var det flere butikker på Feøy. På grunn av godt sildefiske var det mange fiskere som kom til Feøy, og da var det naturlig at Føybuen fant anledning til å tjene noen kroner! De fleste hadde handel bare under fisket, og det var kona som vanligvis styrte butikken! Mannen var på sjøen. 
Artikkelen ble lagt til 02.04.2009
Landhandel i Vestre havn - Feøy - (Referanse: 133_6_302)
Karen og Evert (Edvard) Kristiansen drev landhandel i vestre havn fra ca. 1890 til 1905. Huset ble senere overtatt av Anne Marie og Edvard Isaksen. Datteren Marit Isaksen Espedalen ble Torvastads første kvinnelige prest. 
Artikkelen ble lagt til 02.04.2009
Landhandel ved Kanalen - Feøy - (Referanse: 133_6_303)
Astrid og Knut Wegner Bendiksen drev landhandel ved kanalen fra ca. 1900. Etter noen års butikkdrift, ble butikken nedlagt, men omkring 1917 hadde døtrene Hanna og Astrid vinteråpen butikk. Da våren kom besto varebeholdningen av bare en sekk løk. Så overtok sønnen Bendik som drev landhandel fram til 1928. Da reiste han til USA for å begynne som fisker i New Bedford. 
Artikkelen ble lagt til 02.04.2009
Landhandel ved Slåttholmen - Feøy - (Referanse: 133_6_304)
Svend Mathiassen hadde butikk ved Slåttholmen fra ca. 1900 og utover. Butikken var "vinterdrevet". Svend var far til Mathias Svendsen. Det fortelles at Mathias var en vilter krabat som barn. En dag laget mor potetkaker og manglet grynmjøl. Hun bad gutten som da var 10 år, om å gå opp i huset etter mjøl. Han hentet mjølet i en pose og tok snarveien ned igjen, han slapp seg ned etter heisetauet som hang foran huset og leverte posen til mora!  
Artikkelen ble lagt til 03.05.2009
Landhandel i Østre havn (Hovedkaien) - Feøy - (Referanse: 133_6_305)
Severin Blom som dreiv med post (#133_6_310) og litt småfiske, hadde også en liten butikk på kaien som han og kona Serina dreiv fram til 1928. Huset stod opprinnelig i Vestre havn ved sjøen vest for "Jammerdalen". ("Kalvagjerdet"). 
Artikkelen ble lagt til 03.05.2009
Handelslag i Østre havn - Feøy - (Referanse: 133_6_307)
I kjelleren i Magnus Mathiassens hus ble det drevet et "Handelslag" fra 1922 til 1928. Handelslagstanken var begynt å slå rot, og en reknet med lavere priser når flere eide butikken i lag. Men det ble en kortvarig handelsvirksomhet.  
Artikkelen ble lagt til 03.05.2009
Landhandel i Østre havn - Feøy - (Referanse: 133_6_306)
Sofie Mathiassen (g.m. lærer Paul Stangeland) drev butikk i Østre havn fra 1916 fram til ca. 1943. Sofie bestyrte samtidig telefonstasjonen som var oppe "på lemen". Kanskje ble det for travelt med både butikk og telefon, og krigsårene gjorde det heller ikke enkelt å drive butikk. 
Artikkelen ble lagt til 03.05.2009
Landhandel ved Kvaløysundet - Feøy - (Referanse: 133_6_308)
Fra ca. 1900 til 1915? drev frk. Marie Sørensen landhandel ved Kvaløysundet. Butikken lå ved sjøen rett sør for eiendommen til Aslaug og Arne Duøy. Dette huset ble trolig flyttet til Stavanger. 
Artikkelen ble lagt til 07.05.2009
Landhandel ved Gruveområdet (Nikkelgruvene) - Feøy - (Referanse: 133_6_309)
Thea og Svend Thomassen dreiv handel ved sjøen sør for gruveområdet fra ca. 1900 til 1923. Huset ble kalt "Ådlandshuset" og inneholdt også et salteri. I 1925 flyttet familien til Karmøy fordi gruvedriften ble nedlagt i begynnelsen av 1920-årene. 50-60 mann mistet arbeidet sitt, flere reiste til USA. 
Artikkelen ble lagt til 07.05.2009
Post på Feøy - Feøy - (Referanse: 133_6_310)
Fisker Severin Blom (#133_6_305) født i 1857, var poståpner på Feøy fra juli 1893. Første året hadde han ei årslønn på 60 kroner. I august 1928 overtok datteren Jenny som poståpner. Gudrun Nilsen (født Dagsland, Skjold) ble poståpner i mars 1946. Hun hadde posten i heimehuset på "Hedle" fram til august 1988. 
Artikkelen ble lagt til 08.05.2009
Landhandel på Grønningen - Grønningen - (Referanse: 134_6_301)
Fra ca. 1910 til ca 1948 drev Marie Grønningen, gift med Svend Grønningen, landhandel på Grønningen. Landhandelen var i kjelleren på huset som i dag har adresse Kirkevegen 121. Huset ligger helt inntil vegen nordøst for ”Grønningsvingen”. 
Artikkelen ble lagt til 18.12.2008
"INGEBRIGTHUSET" på "Idlaberget" - Grønningen - (Referanse: 134_6_302)
Ved Grønningsjøen var det landhandel fra slutten av 1800-tallet til 1903. Huset ble kalt ”Ingebrigthuset” etter Ingebrigt Johannesen som drev handel sammen med kona Gurine. Området ved Grønningsjøen ble kaldt ”Idlaberg”. Idlabergnavnet er gitt p.g.a. problemer med flo sjø som oversvømte berget slik at det kom vann i kjelleren ("Idle" = Ille). 
Artikkelen ble lagt til 20.12.2008
Landhandel (nord) på Skjølingstad - Skjølingstad - (Referanse: 136_6_301)
Stine og Josefine Henriksen var søstre og drev landhandel på Skjølingstad fra 1896 til 1898. Faren het Johannes Henriksen og bodde i huset. Butikken hadde de i østre kammerset. Josefine ble mor til Magda Skjølingstad, kona til Knut Arthur (#136_6_303).  
Artikkelen ble lagt til 17.01.2009
Landhandel (sør) på Skjølingstad - Skjølingstad - (Referanse: 136_6_302)
Søstrene Stine og Josefine Henriksen som drev butikk i huset til faren fra 1896 til 1898 (#136_6_301), fortsatte med butikk i et hus noen hundre meter lenger sør. Her holdt de på til ca. 1907 da Josefine giftet seg med Mathias Eliassen fra Sæbø. Han og Josefine bygde nytt hus rett over veien mot nord. (Senere heimehuset til Magda og Knut Arthur Skjølingstad (#136_6_303) 
Artikkelen ble lagt til 17.01.2009
Manufakturforretning på Skjølingstad - Skjølingstad - (Referanse: 136_6_304)
Petra Skjølingstad drev manufakturforretning på Skjølingstad fra 1946 til ca. 1950. Petra hadde en manufakturforretning i Haugesund, men p.g.a. rasjonering under krigen, ble kvoten for liten til å drive butikk i byen. Derfor begynte hun med en liten manufakturforretning i kjelleren i heimehuset på Skjølingstad. 
Artikkelen ble lagt til 17.01.2009
Ny landhandel på Skjølingstad - Skjølingstad - (Referanse: 136_6_303)
Stine som hadde drevet butikk på Skjølingstad fra 1896 (#136_6_301) flyttet med butikken inn i nabohuset i nord i 1935 når hun giftet seg med Knut Andreas (Grønningen) Skjølingstad. De drev butikken frem til 1944. Huset til Stine og Knut Andreas stod opprinnelig på Larsholmen ved Grønningsjøen. 
Artikkelen ble lagt til 17.01.2009
Landhandel på Hauskje - Hauskje - (Referanse: 139_6_301)
Marta og Ingvald Kallevik drev landhandel på Hauskje fra 1938 til 1969. Ingvald Kallevik var i en årrekke lensmannsbetjent under Torvastad og Skåre Lensmannsombud. Flere vintre før krigen arbeidet han i fiskeoppsynet. 
Artikkelen ble lagt til 22.03.2009
Landhandel i Hauskevågen - Hauskje - (Referanse: 139_6_302)
Fra 1948 til 1952 drev jordmor Martha Hausken Bentsen, gift med Lars Bentsen, butikk i "Kristianehuset" som ligger ved veien nordvest i Hauskevågen. Kristiane var mor til Martha. Til hjelp i huset og butikken hadde hun Amanda Lillesund (g. Røthe).  
Artikkelen ble lagt til 22.03.2009
Krambu, tønnelager og bøkkerverksted - Osnes - (Referanse: 140_6_301)
Johannes Berntsen (Abelnes), gift med Oline Amalie, bygde på slutten av 18-hundretallet et sjøhus som på bildet ligger mellom Staalesenhuset bak til venstre og "Olivahuset" på kaien. I dette sjøhuset hadde Johannes ei krambu.  
Artikkelen ble lagt til 26.07.2009
Krambu i "Olivahuset" - Osnes - (Referanse: 140_6_302)
Datteren til Oline og Johannes, Julia (Juliane) Viken (#140_6_301) fortsatte med butikk i bygget litt lenger nord ("Olivahuset") og dreiv den trolig fram til de første årene av 19-hundretallet. Butikken hadde hun i det sørvestre kailokalet.
Artikkelen ble lagt til 26.07.2009
Melkeutsalg og kolonialforretning - Osnes - (Referanse: 140_6_303)
Oliva Sørhus, niese til Julia Viken (#140_6_302), drev melkeutsalg og kolonialforretning på kaien i Vikjå fra 1948 til 1975. 
Artikkelen ble lagt til 26.07.2009
Gina Vikens landhandel - Osnes - (Referanse: 140_6_304)
Gina (Gurine) Viken drev landhandel fra 1892 til 1917. Gina var gift med Ådne Viken og drev butikk i dette huset fram til 1917 da hun måtte gi seg p.g.a. sterk konkurranse fra Steinstø (#140_6_306).  
Artikkelen ble lagt til 08.08.2009
Ingvald Vikens Landhandel og bakeri - Osnes - (Referanse: 140_6_305)
Ingvald Viken (Vold) begynte med butikk/bakeri på slutten av 1800-tallet, og virksomheten ble drevet fram til 1910. Arne Steinstø overtok virksomheten i 1910.  
Artikkelen ble lagt til 08.08.2009
Arne Steinstø A/S, landhandel og bakeri - Osnes - (Referanse: 140_6_306)
Etter at "gamlebutikken" (#140_6_305) ble for liten, bygde Valentine (Tine) Dorthea og Arne Steinstø ny butikk. Den  stod ferdig i 1917, og de drev den frem til 1940.  
Artikkelen ble lagt til 24.08.2009
Angelas Kro - Osnes - (Referanse: 140_6_307)
Astrid Schütz drev kafè og salg av dagligvarer fra 1992 til 1998 i lokalene til tidligere Arne Steinstø AS (#140_6_306). Astrid var kjent for sine gode smørbrød som hun leverte ved åremålsdager, fester, minnemøter osv.Angelas KroHun hadde også middagsservering noen år; bl.a. til arbeiderne som la ned gassledningen til Storøy i 1996 (GASNOR).  Astrid er datter av Lars Myge som i mange år arbeidet som tømmermann ved Haugesund mekaniske verksted (HMV). Lars drev i noen år før krigen ei pølsebod rett nord for huset i Stauaveien 1.
Artikkelen ble lagt til 17.09.2009
Bakeriet - Osnes - (Referanse: 140_6_308)
Bakeriet ble påbygd i øst ca. 1950 og var i drift helt fram til 1979.Av bakere kan nevnes:
Artikkelen ble lagt til 17.09.2009
Landhandel på Litlasund - Litlasund - (Referanse: 141_6_301)
Hagtor Arnøy hadde Landhandel i huset til Kristine og Einar Stange fra 1958 til 1963. Arnøy begynte i 1963 med butikk på Nordbø (#144_6_305). Harald Karlsen hadde lager her noen år (#142_6_306). 
Artikkelen ble lagt til 05.11.2009
Skomakerverksted på Litlasund - Litlasund - (Referanse: 141_6_302)
Skomaker Osmund Vågen kom fra Ølensvåg i 1925 og slo seg ned i Torvastad. Han leide først hus på Litlasund ett års tid av Marie og Thomas Wegner Storesund. (Foreldre til Henny og Johannes Litlasund) 
Artikkelen ble lagt til 09.11.2009
Landhandel og Postkontor på Storasund - Storasund - (Referanse: 142_6_303)
Malene (Malla) Storesund drev landhandel på Storasund fra 1932 til 1969. Malla var gift med Sigvald Murnie Storesund, bror til Lorentz Storesund. Hun begynte med butikk da mannen døde.  
Artikkelen ble lagt til 26.10.2009
Skipshandel og Landhandel - Storasund - (Referanse: 142_6_301)
Marta og Mathias Storesund drev Skipshandel og Landhandel på Storasund fra 1897 til 1944. Martha og Mathias kom fra USA i 1897. I perioden 1897 - 1912 hadde de butikk i heimehuset opp ved veien. 
Artikkelen ble lagt til 26.10.2009
Lorentz Storesund & Sønn - Storasund - (Referanse: 142_6_302)
Lorentz Storesund & Sønn drev Skipshandel og Landhandel fra 1946 til 1958. De overtok etter Marta og Mathias Storesund i 1944 (#142_6_301). I årene 1944 - 1945 fikk ikke Storesund og Sønn drive sin virksomhet. Tyskerne nektet dette p.g.a. all ammunisjon som var lagret på kaien. Kundene ble også skremt av faren for eksplosjon. Lorentz måtte ta seg arbeid på Kvitsøy.  
Artikkelen ble lagt til 26.10.2009
Storesund Mat - Storasund - (Referanse: 142_6_306)
Harald Karlsen drev Storasund Plussmarked/Storesund Mat fra 1980 til 1984. Bjørn Sigve Matland drev Storesund Mat AS fra 1984 til 2005. Butikk-kjedenavn har vært FM-Storesund, SPAR-Storesund (fra januar 1997) og Kiwi-Torvastad (fra 1999).  
Artikkelen ble lagt til 27.10.2009
Landhandel, kjøttforretning, skomaker - Storasund - (Referanse: 142_6_304)
Serine og Thomas Storesund, og Thomas sine søsken Louise og Ommund Storesund, drev butikk i et sjøhus på Storasund fra ca. 1920 til 1928. Sjøhuset lå rett nord for Mathias Storesund sin skipshandel (#142_6_301), sør for dagens tankanlegg. 
Artikkelen ble lagt til 27.10.2009
Assortert Landhandel/Trygdekontor - Storasund - (Referanse: 142_6_305)
Thor Storesund drev Landhandel på Storasund fra 1925 til 1932. Thor Storesund hadde også ansvaret for Trygdekontoret. Det hadde lokaler først i gamlebutikken og senere i det nye huset (Innenfor butikklokalet). Thor Storesund var kommunekasserer fram til sin død i 1955, bare 55 år gammel.  
Artikkelen ble lagt til 27.10.2009
Torvastad Postkontor - Storasund - (Referanse: 142_6_307)
Behovet for et større postkontor meldte seg (#142_6_303), og Posten flyttet inn i kjellerlokalene i huset til Hilda og Anfinn Anfinsen i 1969. Folketallet i Torvastad ville nemlig øke raskt når Karmøys største boligfelt, "Storasundsfeltet", ville bli tatt i bruk på 70-tallet. 
Artikkelen ble lagt til 09.11.2009
Martha og Mathias Storesund sin kolonialforretning - Storasund - (Referanse: 142_6_308)
I 1973  skrev Lorentz Storesund (1897-1982) ned litt om foreldrene og deres handelsvirksomhet på Storesund. Dette ble skrevet til Birger Kjetland som skrev bygdeboken for Torvastad. I artikkelen er dette gjengitt slik Lorentz skrev det.  
Artikkelen ble lagt til 22.01.2017
Bakeri i Salhus og på Nordbø - Nordbø - (Referanse: 144_6_301)
Adolf Vea drev bakeri i Salhus fra 1939 til 1941. Han leide lokale i huset til poststyrer Thea Nordbø. Da det ble mangel på råstoff under krigen, innstilte Vea driften.  
Artikkelen ble lagt til 14.10.2009
Landhandel og Postkontor på kaien i Salhus - Nordbø - (Referanse: 144_6_302)
Randi og Mathias Nordbø drev landhandel på kaien i Salhus fra ca. 1880 til 1921. Mathias Nordbø het egentlig Knut Mathias Wegner Thomassen. Han drev både med butikk og fiske. Mathias var også poståpner; I butikken leverte han ut post som kom fra Haugesund (Antagelig fra ca. 1913). 
Artikkelen ble lagt til 14.10.2009
Landhandel i Salhus - Nordbø - (Referanse: 144_6_303)
Åsta og Simon Storesund drev landhandel i Salhus fra 1937 til 1941. Kunder var bl.a. sildearbeidere ved salteriene i Salhus og Bøneset (Nilssen/Ringen/Rasmussen). I 1941 flyttet tyskerne inn i kjelleren og butikkdriften opphørte (Kilde: Simon Storesund). 
Artikkelen ble lagt til 14.10.2009
Sykkelverksted/Landhandel/Postkontor - Nordbø - (Referanse: 144_6_304)
Fra 1941 til 1942 drev Lorentz Storesund, sammen med sønnene Arne og Magne, sykkelverksted i "kjelleren" på Lorentz sitt hus på Nordbø.Til å begynne med ble bare kjelleretasjen satt opp. Dette skjedde i det første krigsåret. 
Artikkelen ble lagt til 22.10.2009
Kolonial på Nordbø - Nordbø - (Referanse: 144_6_305)
Hagtor Arnøy  begynte med kolonialbutikk i nye lokaler i 1968 (#144_6_304), men merket etter hvert konkurransen fra Sesam Supermarked på Norheim som hadde startet opp i 1964. Han stengte i 1973.  
Artikkelen ble lagt til 26.10.2009
Landhandel ved Bø teglverk ("Buå") - - (Referanse: 146_6_301)
Lars Pettersen var driftsbestyrer ved Bø Teglverk. Han hadde butikk i et lite uthus rett vest for bestyrerboligen fra ca. 1920 til 1925. Butikken ble kalt "Buå".  
Artikkelen ble lagt til 09.03.2009
"T. og L. Severeide", Bakeri og landhandel - - (Referanse: 146_6_302)
Brødrene Tor og Leif Severeide (g.m. h.v. Anna og Martha) drev bakeri og landhandel i Torvastadkrossen fra 1946 til 1987. Severeide var kjent for gode grovbrød og fløytekaker! 
Artikkelen ble lagt til 07.10.2009
Håkon Hagesæther Kolonial - - (Referanse: 146_6_303)
Ingleiv Hagesæther og hennes mann Håkon drev kolonial i Torvastadkrossen fra 1946 til 1953. De startet butikk tidlig i 1946, før brødrene Severeide, og drev den i sju år. 
Artikkelen ble lagt til 07.10.2009
Hollekims Mat - Moksheim - (Referanse: 147_6_301)
Nils og Margot Lillian Hollekim drev denne butikken fra våren 1964 til høsten 1968. Det var Margot som hadde det daglige ansvaret for butikken sammen med et par damer, men det var Nils som stod som butikkeier.  
Artikkelen ble lagt til 06.05.2014
Moksheim Matsenter - Moksheim - (Referanse: 147_6_302)
Ekteparet Martha og Jacob Vika, som var fra Bømlo, hadde to butikker på Moksheim fra 1968 til 1972. De holdt til i de samme lokalene som Nils og Margot Hollekim drev butikk i frem til 1968 (#147_6_301).  
Artikkelen ble lagt til 06.05.2014
Vormedal landhandel/kolonial - Moksheim - (Referanse: 147_6_303)
Fra 1951 til ca 1985 var det flere som drev butikker i et hus på grensen mellom Moksheim og Vormedal. Butikkene lå på Moksheim, men grenset til Vormedal. Derfor navnet.  
Artikkelen ble lagt til 06.05.2014
Landhandel/Bakeri ("Stinahuset"/"Landehuset") i Salhus - Norheim - (Referanse: 148_6_305)
Samuel Østensen Lande drev Landhandel i Salhus fra 1905 til 1908. Samuel flyttet til Haugesund og begynte med "Dampkjøkkenet" og senere klesforretning. ("Landehjørnet"). En Knutsen drev fra 1925 til 1930. 
Artikkelen ble lagt til 18.11.2009
Landhandel i Salhus - Norheim - (Referanse: 148_6_301)
Fra 1929 til 1938 drev Mally og Bernhard Kjetland Landhandel i Salhus. Fra 1938 til 1971 ble Landhandelen drevet av Barbro Kristine og Jørgen Kjetland. 
Artikkelen ble lagt til 17.11.2009
Kafé og småhandel i Salhus - Norheim - (Referanse: 148_6_302)
Fra 1925 til 1939 drev John Wegner Norheim Kafé og småhandel i Salhus ( se også #148_6_304 og #148_6_306). I ovennevnte tidsrom var John periodevis innom annen virksomhet; agent for SINGER symaskiner og forsikrings-selskapet FRAM.  
Artikkelen ble lagt til 17.11.2009
Bakeri/Landhandel i Salhus - Norheim - (Referanse: 148_6_303)
Peder Våga (#148_6_305) drev Bakeri og Landhandel i Salhus fra 1936 til 1965. Fra 1965 til 1989 drev Ivar Lae bakeri her.
Artikkelen ble lagt til 17.11.2009
Landhandel i Salhus - Norheim - (Referanse: 148_6_304)
John Wegner Norheim drev Landhandel i Salhus ca. 1920-1922 (#148_6_302 og #148_6_306). Stener Lande drev fra ca.1922 til 1927. Stener flyttet senere til Stange på Torvastad der han drev gard. 
Artikkelen ble lagt til 17.11.2009
Landhandel i "Halvardhuset" (Rett øst for båthavnen) i Salhus - Norheim - (Referanse: 148_6_306)
John Wegner Norheim (#148_6_302 og #148_6_304) drev Landhandel ca. 1922-1925. Butikken ble vel drevet i navnet til faren, Ivar Mathias Norheim som stilte med kapital til butikkdrift. Eier av huset var Halvard Halvorsen. 
Artikkelen ble lagt til 18.11.2009
Kolonialbutikk på Norheim - Norheim - (Referanse: 148_6_308)
Leif Sæbø drev "Sæbøs kolonial" fra 1954 til 1961. Torbjørn Rasmussen drev butikken i 1961-1963, og Grethe og Knut Tjoland drev "Nord handel" i 1963-1967. Fra 1967 til 1971 drev Tjerand Torsteinsbø.  
Artikkelen ble lagt til 18.11.2009
Kolonialbutikk på Norheim - Norheim - (Referanse: 148_6_309)
Huseier og eier Anlaug og Johannes Hetland drev Kolonialbutikk i 1952-1954. Jørgen Kjetland v/datteren Marit overtok og drev i to år. Kjetland registrerte butikken under navnet "Norheim kolonial A/S". 
Artikkelen ble lagt til 18.11.2009
Sesam Supermarked, Norheim - Norheim - (Referanse: 148_6_310)
Odd Kyvik drev Sesam Supermarked fra 1964 til 1995. Fra 1995 til 1998 het butikken AKA OASEN AS, men fortsatt drevet av Odd Kyvik m.fl. Butikken endret navn til EUROSPAR i 1998 og MENY i 2002. Butikken er en del av Oasen Storsenter.  
Artikkelen ble lagt til 18.11.2009
Rema 1000 på Norheim - Norheim - (Referanse: 148_6_311)
Rema 1000 startet opp i "Kongsgården" ved Oasen Storsenter i september 1991. De driver fortsatt i 2009.  
Artikkelen ble lagt til 18.11.2009
Bikuben Supermarked - Norheim - (Referanse: 148_6_312)
Bikuben Supermarked drev en kort periode i Oasen Storsenter fra 1996 til 1997/1998. 
Artikkelen ble lagt til 18.11.2009
Karmsund Postkontor - Norheim - (Referanse: 148_6_313)
Posten ble fram til 1972 utlevert av postbud fra Haugesund Postkontor. Pakker og verdipost måtte hentes/innleveres i byen. 2. mai 1972 ble Karmsund Postkontor åpnet i Sesambygget på Norheim. Senere fikk postkontoret nye lokaler i "Oasen City". Også på Norheim måtte postkontoret gi tapt for utviklingen. Det skjedde i 2001. I dag er det Filmgalleriet (MIX-kjeden) som utfører posttjenester.Kilde: Gunnar Morten Areklett: ”Fra nærbutikk til supermarked”
Artikkelen ble lagt til 18.11.2009
Landhandel i Spannaveien 387 - Spanne - (Referanse: 149_6_302)
Tjærand Milje drev Landhandel på Spanne fra 1947 til 1982. Først i Stølsbakken 36 (#149_6_301), senere i Spannaveien 387 hvor han drev fra 1958 til 1982.  
Artikkelen ble lagt til 18.11.2009
Landhandel i ”Barbrohuset” - Spanne - (Referanse: 149_6_301)
I dette huset, som i dag har adresse Stølsbakken 36, hadde Tjærand Milje butikk i kjelleren fra 1947 til 1958. Det var faren, Lars Milje som hadde kjøpt huset av enka Barbro Larsen Spanne som døde rett etter krigen.  
Artikkelen ble lagt til 17.05.2014
Posten på Vibrandsøy - Vibrandsøy - (Referanse: 237_6_301)
Vårsildfisket i 1840- årene førte til at det kom "brevhus" på Vibrandsøy. Det hadde vært brevhus tidligere også, på 1600-1700-tallet (Kilde: Bygdebok for Torvastad). 
Artikkelen ble lagt til 23.11.2009
Skipshandel/Kullhandel på Vibrandsøy - Vibrandsøy - (Referanse: 237_6_302)
Karina og Knud Johan Knudsen begynte med skipshandel og kullhandel omkring 1910. Han drev fram til 1920, da døde han bare 51 år gammel etter flere år med dårlig helse. Knudsen var skipsreder og bodde på Vibrandsøy.  
Artikkelen ble lagt til 23.11.2009
Sollesnes - Landhandel - Vibrandsøy - (Referanse: 237_6_303)
Jenny og Anton Sollesnes drev Landhandel på Vibrandsøy ca. 1927 - ca. 1954. Butikken holdt til i det såkalte "Storahuset" på kaien. Storahuset hadde også boliger. Huset ble nyttet som skolehus fram til nytt skolehus stod ferdig i 1897. Huset er nå revet. 
Artikkelen ble lagt til 23.11.2009
Knudsen - Landhandel - Vibrandsøy - (Referanse: 237_6_304)
Ida Marie og Mathias Knudsen drev Landhandel på Vibrandsøy fra 1954 til 1964/65. Knudsen overtok etter Sollesnes (#237_6_303) og flyttet butikken over til et eget sjøhus, i første etasje (#237_6_302). Knudsen var også butikksjef hos "Kyvik på kaien" i Haugesund. Han drev med notbøteri før og etter siste verdenskrig. 
Artikkelen ble lagt til 23.11.2009