Søndag 28. Februar 2021 - 07:06  

Søk

Google

Artikkel- og forfattersøk

Linker i nettsidene

Noen leder deg videre innenfor n-kh.no. De åpnes i det vinduet du er i. Siderammen og toppen beholdes dermed. (vil du lage nytt vindu: skift+museklikk)


Fremmede nettsteder du lenkes til, åpnes i nytt vindu, for å ikke fjerne vårt vindu.


Musepekeren aktiverer eventuell "forklarende boks".


Hensikt: informasjon lenkes sammen over Internett ved hjelp av hyperlenker, til ytterligere kunnskap og informasjon på verdensveven (World Wide Web).


FrØ-bladet i skjermversjon er utstyrt med samme redskapet.

Tilfeldig ord/uttrykk:
Opplata

Gi frå seg bruksretten til ein gard.

Se hele oversikten her.


adobe reader

Gard & bygd >> Alle >> 5_3 Hus og båter

Alle

Hus og båter


Tunet på Vikene - Vikene - (Referanse: 76_5_301)
Det budde folk på Vikene i 1663. Truleg er buplassen eldre. Slik våningshuset står i dag, skal det ha stått i minst 250 år. I huset finst tømmer som er merkt. Det viser at det kan ha vore flytt frå eit ennå eldre hus.Etter ei segn skal dei som fyrst budde her, ha hatt ei tenestgjente i mange år utan at ho fekk løn for arbeidet. Etter avslutta teneste fekk ho med seg den nordre stova i huset som vederlag. Etter segna vart den oppsett på Rambaskår. Peder Skeie tok mål på huset som der stod. Måla stemde med husbredden i Vikene. Om dette er bevis eller tilfeldig, kan ein ikkje vita.
Artikkelen ble lagt til 15.05.2008
«Huse' te an Harald» - Nedre Hauge - (Referanse: 127_5_301)
Fotografiet er et postkort tatt omkring 1913. #127_9_101Kortet ble sendt av bonden Aadne Aadnesen Utvik (f.1850) til en svoger, som var farmer i Minnesota, USA. Gamle Aadne skriver om de familiemedlemmene (og hunden og hesten) som er på bildet. Det er nok med en viss stolthet han videre forteller: ”Den stolpe er berer av den Elegtriske lysledning som giver os lys i alle rum, i alt 20 lys. Vi vil ogsaa have kraft til treskning, hakkemaskin og neperasper. Dette faar vi fra Vormedal, ret over fjorden.”
Artikkelen ble lagt til 28.05.2008
Reddet fra glemselen - Utvik - (Referanse: 85_5_303)
Noen hus har sjel. Tilfeldigheter gjorde at et gammelt hus nå er bevart og kan formidle levende historie. Bakgrunnsstoff finnes i Gloppehuset (#85_5_302) og Strandstedet Dalen (#85_5_102). Imidlertid bør den aller nyeste historien om Gloppehuset også tas vare på. Prosessen bak restaureringen kan lære oss noe om hvordan hus og miljø kan bidra til å gjøre lokalhistorie levende.  *****
Artikkelen ble lagt til 12.06.2008
Bedehuset «Karmel» - Utvik - (Referanse: 85_5_306)
Det gamle bedehuset Karmel låg ved hovudvegen ved sida av huset og forretningen til møbelhandler Ole Brandal, rett rett sør for rundkøyringa på Avaldsnes nå. Det stod der i 100 år og var til tider mykje brukt frå byrjinga i 1878. 
Artikkelen ble lagt til 18.08.2008
Gloppehuset - Utvik - (Referanse: 85_5_302)
På Dalen innerst i Bøvågen står et gammelt rødmalt hus like i sjøkanten. Det skal være Karmøys eldste våningshus. Det var Neri Gregersens hus. Nå er huset bedre kjent som Gloppehuset og har fått en særegen plass i Karmøys kulturhistorie.  
Artikkelen ble lagt til 19.08.2008
Enkesetet på Utvik - Utvik - (Referanse: 85_5_301)
På slutten av 1700-tallet var enken etter avaldsnespresten eier av bnr.5 på Utvik. Navnet var Karen Marie Garmann Schanche, et sjeldent navn ”på landet”. Hovedbygningen på garden var staselig og plassert lett synlig i bygda. Huset var annerledes både i stil og størrelse enn andre gardshus #85_5_304. Også på andre måter skilte eiere og brukere seg ut i forhold til folk ellers på Utvik.  
Artikkelen ble lagt til 22.08.2008
De første hus på ”Uvikstrand” - Utvik - (Referanse: 85_5_305)
Strandsonen mellom Bø Teglverk (nå industriområdet Bø øst) og strandstedet Dalen (Peder Skeie veg) har egnet seg dårlig som havn. Kun to bygninger er kjent fra gammelt av: Bøkkerverkstedet til Claus Claussen og sjøhuset til Aadne Aadnesen Utvik. Stedet ble allikevel et viktig næringsområde.
Artikkelen ble lagt til 20.03.2009
Severeidehuset - Utvik - (Referanse: 85_5_307)
I nesten hundre år har dette huset hatt ulike funksjoner. Det kom opprinnelig fra det gamle gruvesamfunnet i Visnes. Etter nedleggelsen av gruvedriften i 1894 ble det flyttet til Utvik.  
Artikkelen ble lagt til 13.05.2010
Maleriet om Gloppe 1779 - Avaldsnes (Prestegarden) - (Referanse: 86_5_302)
Bak alteret i Avaldsnes kirke har det vært et spesielt maleri. Motivet er kirken i ruin og et stort bolighus. I forgrunnen er flere hus på Gloppe og en seilbåt. Bildet har virket fascinerende og formidlet noe ukjent. Under bildet var skrevet årstallet 1710. Så gammelt? Men årstallet er nok feil – og nå er originalen også funnet!  
Artikkelen ble lagt til 21.10.2008
Det gamle stabburet - Avaldsnes (Prestegarden) - (Referanse: 86_5_301)
Alle husene i prestegardstunet brant ned i 1698. Da var det bare steinkirken og noen tause gravhauger og bautaer som kunne formidle synlige minner om stedets historie. Heldigvis fins ennå et kulturminne tilbake: Stabburet på parkeringsplassen. Den beskjedne bygningen kan formidle viktig historie. 
Artikkelen ble lagt til 02.05.2010
Kommunehuset - Avaldsnes (Prestegarden) - (Referanse: 86_5_303)
Dette handler om den mest representative bygningen i Avaldsnes gjennom mer enn hundre år. På bildet ser vi huset til venstre ved ”Kjerkeveien” (nå Kong Augvalds veg). Bygningen er nå borte, men husets historie er vel verd å minnes.  
Artikkelen ble lagt til 14.09.2013
Arresten på Håvik - Håvik - (Referanse: 96_5_301)
”Hvor er nøkkelen?”, ropte lensmannen.  Om arresten på Håvik
Artikkelen ble lagt til 03.11.2007
Det gamle Snikshuset - Snik - (Referanse: 123_5_302)
Et stort hus fortalte om velstand. 1912 ble det revet en staselig gammel bygning på Snik. Det var velkjent for alle farende folk gjennom Karmsundet helt fra 1700-tallet.  
Artikkelen ble lagt til 02.09.2008
Torvastad Prestegård - Hovland (Prestegården) - (Referanse: 132_5_301)
Historien til Torvastad prestegård går helt tilbake til middelalderen. Allerede i 1519 hører vi om prestegården på Hovland. Det er ikke utenkelig at dette navnet skriver seg fra et gammelt gudehov. Vi finner også navnet Haugland knyttet til gården.  
Artikkelen ble lagt til 20.11.2015
Magreta-huset - Grønningen - (Referanse: 134_5_301)
Fra John Wegner Jacobsen (1923-2007) sitt album har vi hentet flere bilder fra Grønningen. Mor til John var fra Grønningen, og hun leide Magreta-huset en periode når far til John var til sjøs. Huset ble revet og brukt til sjøhus.  
Artikkelen ble lagt til 18.01.2011
Bruk nr. 2 på Skjølingstad i 1950 åra - Skjølingstad - (Referanse: 136_5_301)
Bilde av gamletunet på bruk nr. 2. Skal være tatt i 1950 åra.
Artikkelen ble lagt til 18.02.2013
«Gamlaståvå» på Moksheim - Moksheim - (Referanse: 147_5_301)
Et gammelt hus på Moksheim var flyttet fra Gloppe. En planskisse og foto forteller om den tradisjonelle hustypen.  
Artikkelen ble lagt til 02.10.2015