Søndag 28. Februar 2021 - 07:43  

Søk

Google

Artikkel- og forfattersøk

Linker i nettsidene

Noen leder deg videre innenfor n-kh.no. De åpnes i det vinduet du er i. Siderammen og toppen beholdes dermed. (vil du lage nytt vindu: skift+museklikk)


Fremmede nettsteder du lenkes til, åpnes i nytt vindu, for å ikke fjerne vårt vindu.


Musepekeren aktiverer eventuell "forklarende boks".


Hensikt: informasjon lenkes sammen over Internett ved hjelp av hyperlenker, til ytterligere kunnskap og informasjon på verdensveven (World Wide Web).


FrØ-bladet i skjermversjon er utstyrt med samme redskapet.

Tilfeldig ord/uttrykk:
Helming

Halvparten.

Se hele oversikten her.


adobe reader

Gard & bygd >> Alle >> 4_2 Utskiftnings-dokumentet

Alle

Utskiftnings-dokumentet


Stedsnavn fra utskiftningen for Visnes (3) - Visnes - (Referanse: 79_4_203)
I utskiftningsdokumentet for Visnes fra 1889-1890 er det nevnt en rekke stedsnavn. Til tross for en danskpreget ortografi er navnene lette å kjenne igjen. De fleste er kjente av eldre visnesbuer.  
Artikkelen ble lagt til 04.06.2015
Delingsplanen (2) - Visnes - (Referanse: 79_4_202)
Mellomste del av utskiftnings-dokumentet for Visnes beskriver de teiger som de enkelt bruk skulle bli tildelt. Brukene har løpenumre.  
Artikkelen ble lagt til 30.08.2015
Utskiftnings-dokumentet (1) - Visnes - (Referanse: 79_4_201)
Prosessen om utskiftning for Visnes (1888-90) ble omfattende og langvarig. Det opprinnelige dokumentet er ikke tilgjengelig, men både teksten til dokumentet og kopi av to kart er bevart.  
Artikkelen ble lagt til 31.08.2015
Nye grenselinjer (4) - Visnes - (Referanse: 79_4_204)
Siste del av utskiftnings-dokumentet for Visnes beskriver de nye grenselinjene for hvert av brukene. Utskriften på 18 sider slutter brått, noe som tyder på at det mangler en eller to sider.  
Artikkelen ble lagt til 03.09.2015
Dokumentet (1): Formalitetene - Utvik - (Referanse: 85_4_202)
Utskiftningen på Utvik er kjent gjennom et 26-siders dokument. Første del beskriver formaliteter. Det viser seg at det er mye lokalhistorisk kunnskap å hente fra et slikt dokument.  
Artikkelen ble lagt til 23.01.2016
Dokumentet (2): Delingsplan - Utvik - (Referanse: 85_4_203)
Den viktigste del av utskiftningen var å utarbeidet en såkalt «delingsplan». Det var et svært tidkrevende arbeid, både for rettens medlemmer og for grunneierne. Det som ble skrevet ned av rettens formann måtte derfor gjøres med stor nøyaktighet.  
Artikkelen ble lagt til 24.01.2016
Dokumentet (3): Skiftegjerdeplan - Utvik - (Referanse: 85_4_204)
Siste del av dokumentet for utskiftningen på Utvik omhandler hvilke eiere av gardsbruk som skulle ha ansvar for å sette opp og vedlikeholde gjerder mellom brukene.  
Artikkelen ble lagt til 26.01.2016
Utskiftningen i 1870-årene - Utvik - (Referanse: 85_4_201)
Utvik (tidligere skrevet Udvig) var en av de første matrikkelgardene på Nord-Karmøy som fikk gjennomført utskiftning (1872-74). Lokalhistorikere kan finne mye interessant stoff i gamle dokumenter.  
Artikkelen ble lagt til 04.02.2016
Kopi av utskiftningsdokument fra 1906-1907 - Grønningen - (Referanse: 134_4_201)
Her er kopi av utskiftningsformann T. Ildstad sin forhandlingsprotokoll for utskiftningen på Grønningen i 1906-1907.
Artikkelen ble lagt til 18.03.2013