Søndag 28. Februar 2021 - 07:38  

Søk

Google

Artikkel- og forfattersøk

Linker i nettsidene

Noen leder deg videre innenfor n-kh.no. De åpnes i det vinduet du er i. Siderammen og toppen beholdes dermed. (vil du lage nytt vindu: skift+museklikk)


Fremmede nettsteder du lenkes til, åpnes i nytt vindu, for å ikke fjerne vårt vindu.


Musepekeren aktiverer eventuell "forklarende boks".


Hensikt: informasjon lenkes sammen over Internett ved hjelp av hyperlenker, til ytterligere kunnskap og informasjon på verdensveven (World Wide Web).


FrØ-bladet i skjermversjon er utstyrt med samme redskapet.

Tilfeldig ord/uttrykk:
Sakfall

Bøter til Kongen eller styresmaktane.

Se hele oversikten her.


adobe reader

Gard & bygd >> Alle >> 2_2 Noen navn forteller historie

Alle

Noen navn forteller historie


Spesielle stadnamn - Kvalavåg - (Referanse: 75_2_201)
Til Kvalavågsgarden høyrer to uvanlege stadnamn som ein kan undra seg over. Her får du vite litt om kven dei var. Det kunne vore interessant å få vite meir om personane.Hockingsgrua Tildekka gruve. Ein engelskmann dreiv denne gruva. Det er fortalt at den var 40 m djup.Lavrense-slettå Heilt nederst i Skufledalen, litt vestafor der Kåre Kvalevaag bygde huset sitt i 1946-47, er ei lita slette som blei kalla Laverense-sletta. Her viste tuftene etter hus og hage. Navnet Laverense skriv seg etter ei kone som hette Laverense.
Artikkelen ble lagt til 08.04.2008
Spesielle stedsnavn - Kalstø - (Referanse: 77_2_201)
  Benjamenskjerkå  En steinkonstruksjon som ser ut som kirke. Det er mulig å gå inn i ”kirken”. Historien forteller at de skipbrudne fra en engelsk båt som hette Benjamen, overnattet i Benjamenskjerkå. På den måten overlevde de skipsforliset.
Artikkelen ble lagt til 31.03.2007
Spesielle stedsnavn - Stoggdal - (Referanse: 78_2_201)
Disse forklaringene om stedsnavn i Stoggdal ble laget av Geir Magne Fossmark, som del av en prosjektoppgave på videregående skole i 1997.Monsaurene
Artikkelen ble lagt til 15.05.2008
Navn forteller historie i Visnes - Visnes - (Referanse: 79_2_201)
På grunn av gruvedriften vil mange navn innenfor matrikkelgården Visnes formidle spesiell historie. ”Sett fra Hinderåker” tas her med noen navn som en begynnelse på en lengre liste fra de som er mer lokalkjente.  
Artikkelen ble lagt til 18.12.2008
Navn kan fortelle om spesielle hendinger - Hinderåker - (Referanse: 82_2_202)
Navn som Månaskinet og Tipp har sin egen historie. Men hva i all verden betyr Kjeklesbekken? Kanskje noen vet om ”kjekle” hadde en spesiell betydning i gamle dager.  
Artikkelen ble lagt til 07.01.2009
Særpregete navn på prestegarden - Avaldsnes (Prestegarden) - (Referanse: 86_2_201)
Viktige historiske hendelser knyttes til mange navn på Avaldsnes prestegard (og tidligere kongsgard). De navnetolkningene og beskrivelsene om her er gitt trenger ikke være endelige. Andre medarbeidere må gjerne komme med mer stoff. Dessuten foregår det hele tiden arkeologisk og historiske forskning på knyttet til prestegardens grunn og havneområder. Dette kan få betydning for hvordan stedsnavn kan tolkes.***** 
Artikkelen ble lagt til 14.05.2008
Køklinghaugen - Avaldsnes (Prestegarden) - (Referanse: 86_2_203)
Historikeren Tormod Torfæus har vist til en gravhaug kalt Køklinghaug. Ingen vet sikkert hvor den haugen er plassert på Avaldsnes, men det kan være samme navnet som Kjuklinghaugen. I så fall har haugen en særegen historie. Navnet Køklinghaugen er nå et gatenavn som sidevei til Kong Augvalds veg. Det er ikke usannsynlig at navnet ”køkling” er det samme som ”kjukling”, brukt i stedsnavnet Kjuklinghaugen. Den haugen er et høydedrag øst for Avaldsnes barnehage.
Artikkelen ble lagt til 26.08.2008
Spesielle stadnamn - Meland - (Referanse: 94_2_201)
Asselinabakken og Linaskogen er stadnamn som kan vera knytt til personar. Men kven var dei? 
Artikkelen ble lagt til 23.05.2008
Høyevarde - Ringen - (Referanse: 97_2_201)
Stedsnavn som Høyevarde og Ringen har sin mening knyttet til skipsfart og havneforhold.   
Artikkelen ble lagt til 21.06.2008
Spesielle stedsnavn på Austevik/Vårå - Austevik - (Referanse: 98_2_201)
På Austevik fins ennå minner om navn som kan knyttes til personer. Men hvem var Fredrik, Knut og Tor? Ennå lever noen som vet svaret. 
Artikkelen ble lagt til 04.12.2011
Noen navn og steder kan fortelle historie - Vårå - (Referanse: 99_2_201)
Vårå er en gammel gard med et gammelt navn. Noen navn og steder kan det være interessant å knytte kommentarer til.  
Artikkelen ble lagt til 17.03.2015
Misbruk av steds-/gardsnavn - Vormedal - (Referanse: 124_2_201)
Vet ikke folk lengre hvor de bor? Eller er noen navn gjevere enn andre? Det finnes folk som bevist bruker stedsnavn feil, det vet jeg, men det er ikke mange, tror jeg. Eller er det det?  
Artikkelen ble lagt til 27.01.2017
Føynå – Føyne - Føyno - Feøy - (Referanse: 133_2_203)
Den offisielle navneformen ”Feøy” dras sammen i dialekten som ”FØY” + N + (vokal). Vokalen som brukes er imidlertid vekselvis Å – E eller O. I faglitteratur viser det seg imidlertid at Torvastad tilhører en noe spesiell dialektgruppe. Navneforskere har interessante bidrag når det gjelder vokalendingen.  
Artikkelen ble lagt til 20.06.2008
Informasjonssenteret - BLH Avaldsnes - (Referanse: 910_2_204)
Det historiske Avaldsnes som begrep fikk et klart avgrenset innhold gjennom den utstillingen som Nord-Karmøy Historie- og Ættesogelag (N-KHÆ) utviklet i det gamle stabburet på Avaldsnes prestegard. 
Artikkelen ble lagt til 30.04.2010
Karmsundet - BLH Avaldsnes - (Referanse: 910_2_202)
Arkeologisk museum i Stavanger (AmS) har gitt svært viktige bidrag til å forstå innholdet i begrepet ”historiske Avaldsnes”. Sommerhalvåret 1979 ble et gjennombrudd på Karmøy for AmS når det gjaldt formidling av historiekunnskap. Høydepunkter var en utstilling på Utgarden folkehøgskole under Karmøydagene 1979. De fant sted 10. - 17. juni og ”søndagstur til fortida” på Avaldsnes 9. september.  
Artikkelen ble lagt til 27.05.2010
Norges eldste kongesete - BLH Avaldsnes - (Referanse: 910_2_203)
I 1989 ga Arkeologisk museum i Stavanger (AmS) ut boka Avaldsnes. Norges eldste kongesete. For andre gang presenterte fagfolk en popularisert framstilling av sentrale emner ved stedets lange historie. Begrepet ”historiske Avaldsnes” fikk en faglig begrunnet avgrensning også knyttet til geografisk utstrekning. 
Artikkelen ble lagt til 17.08.2010
Nordvegen - BLH Avaldsnes - (Referanse: 910_2_206)
Begrepet Nordvegen ble særlig kjent og brukt fra omkring tusenårsskiftet. Betydningen skal være ”veien mot nord”, det vil si skipsleia lang Norges kyst. Etter hvert synes både det historiske innholdet og den geografiske utstrekningen å ha blitt endret.  En gjennomgang av begrepsbruken kan være nyttig. 
Artikkelen ble lagt til 19.08.2010
Sagaskipet NOR - BLH Avaldsnes - (Referanse: 910_2_207)
I synsavstand omkring Avaldsnes kirke fins en enestående samling synlige minner fra fortiden. De eldste er gravhauger og bautasteiner, slike som ofte kalles fornminner. Mange kulturminner langs Karmsundet kan samles i en båtlignende figur på kart over nordre Karmsundet. Navnet på fartøyet er Sagaskipet NOR.  
Artikkelen ble lagt til 02.09.2010
Vårt historiske Avaldsnes - BLH Avaldsnes - (Referanse: 910_2_205)
Hver fredag og lørdag fra januar til mars i 1988 hadde Haugesunds Avis en artikkel under vignetten Mitt historiske Avaldsnes. Artiklene fikk en stor lesekrets. Samme høst ble artiklene utgitt i bokformat med tittelen Vårt historiske Avaldsnes.
Artikkelen ble lagt til 15.09.2010