Søndag 28. Februar 2021 - 07:53  

Søk

Google

Artikkel- og forfattersøk

Linker i nettsidene

Noen leder deg videre innenfor n-kh.no. De åpnes i det vinduet du er i. Siderammen og toppen beholdes dermed. (vil du lage nytt vindu: skift+museklikk)


Fremmede nettsteder du lenkes til, åpnes i nytt vindu, for å ikke fjerne vårt vindu.


Musepekeren aktiverer eventuell "forklarende boks".


Hensikt: informasjon lenkes sammen over Internett ved hjelp av hyperlenker, til ytterligere kunnskap og informasjon på verdensveven (World Wide Web).


FrØ-bladet i skjermversjon er utstyrt med samme redskapet.

Tilfeldig ord/uttrykk:
Brukar

Gardbrukaren, den som eig eller leiger eit bruk på ein matrikkelgard.

Se hele oversikten her.


adobe reader

Gard & bygd >> Alle >> 1_4 Før og nå

Alle

Før og nå


Kulturlandskap i endring - Utvik - (Referanse: 85_1_401)
Et postkort som er hundre år gammelt viser et landskap der mennesker og husdyr lever og bruker jorda. Nye levemåter har gitt landskapet nytt utseende.
Artikkelen ble lagt til 21.02.2007
Avaldsnes sentrum - Utvik - (Referanse: 85_1_402)
Fra 1960-årene ble det tydelig at området på østsiden av Rv 47 på Utvik ville få en sterkere sentrumsfunksjon. Det tidligere veikrysset ble flyttet litt lenger sør. Veier førte, som tidligere, mot vest til Visnes og mot øst til Avaldsnes kirke. Med ”Hetlandsfeltet” økte folketallet betydelig. De store endringene i kulturlandskapet gjennom 65 år blir gjort synlig gjennom beskrivelser av to fotografier.
Artikkelen ble lagt til 30.03.2009
Vormedal - KART nå - Vormedal - (Referanse: 124_1_402)
Vormedal på Karmøys fastlandsside, med dertil hørende vannfall og krøttersti, var opprinnelig del av Prestegardens bnr. 5, en liten kilometers tilkomstvei fra Karmsundet og opp til stølen vest og nord for Vormedalsvannet (25 m.o.h.) i Avaldsnes kommune. Stølsområdet ligger rundt høydedraget Midtleitet i kartet, dvs. øst for Moksheim og sør for Spannhelgeland, med en liten snipp nord på neset i Vormedalsvannet. I øst og sør ligger Myklabust og Mykje.
Artikkelen ble lagt til 01.05.2008
Skolen på Torvastad fra 1758 til 1937 - BLH Torvastad - (Referanse: 920_1_401)
Torvastad fikk sin første skoleordning ved ”Fundats (forordning) av 11. april 1758 vedkommende Skoleindretningen for Karmsund Provstie”. Skåre og Utsira hørte på den tiden med til Torvastad prestegjeld, og de hadde felles skoleklasse frem til 1. januar 1844. På denne tiden var det omgangsskole i bygdene. Skolen ble holdt i dagligstuene til bygdefolket. 
Artikkelen ble lagt til 17.03.2010
Vibrandsøy har tilhørt flere kommuner - Vibrandsøy - (Referanse: 237_1_401)
Vibrandsøy ligger mellom Haugesund og Nord-Karmøy. Øya hørte til Torvastad kommune fram til januar 1965. Da ble Torvastad en del av Karmøy kommune, og Vibrandsøy ble overført til Haugesund kommune.  
Artikkelen ble lagt til 23.11.2009