Torsdag 9. Desember 2021 - 06:01  

Søk

Google

Artikkel- og forfattersøk

Linker i nettsidene

Noen leder deg videre innenfor n-kh.no. De åpnes i det vinduet du er i. Siderammen og toppen beholdes dermed. (vil du lage nytt vindu: skift+museklikk)


Fremmede nettsteder du lenkes til, åpnes i nytt vindu, for å ikke fjerne vårt vindu.


Musepekeren aktiverer eventuell "forklarende boks".


Hensikt: informasjon lenkes sammen over Internett ved hjelp av hyperlenker, til ytterligere kunnskap og informasjon på verdensveven (World Wide Web).


FrØ-bladet i skjermversjon er utstyrt med samme redskapet.

Tilfeldig ord/uttrykk:
Prestebol

Prestegard.

Se hele oversikten her.


adobe reader

Gard & bygd >> BLH Torvastad >> 7_4 Minner fra krigen

BLH Torvastad

Minner fra krigen


DITT OFFER GAV OSS FRIDOM! - (Referanse: 920_7_401)
Minnesteinen ved Torvastad kirke er et vitnesbyrd om hva det koster å kjempe seg fri fra krig og okkupasjon. En av våre sambygdinger har samlet 11 navn med bilder og opplysninger fra firebinds-verket 'Våre falne', som ble gitt ut like etter krigen. Hvis noen av våre lesere vet om mangler og feil, er Historielaget takknemlig for meldinger om det. Vi er nemlig blitt oppfordret til å frambringe en navneplate som kan komplettere granittsteinen ved kirken.
Artikkelen ble lagt til 05.09.2010
Historien om Himafronten i Torvastad - (Referanse: 920_7_402)
For første gang er det blitt laget en samlet historie om Hjemmefronten på Nord-Karmøy. I fortellingene vil dialektformen Himafronten bli brukt. Fortellingene for Torvastad blir presentert i 10 artikler.
Artikkelen ble lagt til 28.02.2012
Fly som styrta og landa - (Referanse: 920_7_403)
To tyske fly landa ufrivillig på isen på Haugavågen og på eit jorde på Ner-Haugo. Men mest dramatisk var det då eit engelsk fly med tri mann styrta i ein låve på Bø.
Artikkelen ble lagt til 21.10.2012
Minelegging og flystyrt i 1945 - (Referanse: 920_7_404)
Den 22. februar 1945 ble to engelske mineleggingsfly skutt ned under tokt over Karmsundet. Et fly ble skutt ned og styrtet i sundet, litt sør for Salhus. Et annet styret i en låve på garden Bø, vest for Salhus.
Artikkelen ble lagt til 10.10.2012
Da Karmsundet ble minelagt for siste gang - (Referanse: 920_7_405)
Den 22.02.1945 befant hangarskipene “HMS Puncher” og “HMS Premiere” seg i Nordsjøen for ”Operation Groundsheet”. Om formiddagen lettet 9 “Fairy Barracuda Mk.III” (fra 821 Squadron) og 8 “Grumman F4F Wildcats” fra ”HMS Puncher” og det samme antall Wildcats fra ”HMS Premier”. Operation Groundsheet var i gang.
Artikkelen ble lagt til 24.10.2012
Då Storesund-gutane hjelpte ”okkupanten” - (Referanse: 920_7_406)
Mot slutten av krigen var Arne Johan Storesund i opplæring på sykkelverkstaden hjå Olav Skeie på Utvik. Der møtte han ein ung tyskar som ba om hjelp til å rømme.
Artikkelen ble lagt til 02.02.2013
Mannen med Chevroleten - (Referanse: 920_7_407)
En mann på Karmøy eide en fin amerikansk Chevrolet. Den ønsket Hjemmestyrkene å overta i maidagene 1945. Det ble det bråk av, noe folk snakket om i årevis etter krigen. Hendelsene blir her framstilt som scener i en komedie.
Artikkelen ble lagt til 13.08.2013
Himafronten i Torvastad: Aprildagene 1940 (1) - (Referanse: 920_7_410)
Dette er første artikkel i en serie om ulike former for sivil og militær motstand i Torvastad under den andre verdenskrigen #920_7_402. Artiklene er lenket sammen med parallelle hendelser i Avaldsnes på samme tid #910_7_402.
Artikkelen ble lagt til 27.02.2013
Himafronten i Torvastad: Sivil motstand (2) - (Referanse: 920_7_411)
Etter de første forvirrede aprildagene i 1940 begynte hverdagen med tyske kontrolltiltak. Da gjaldt det å bevare og styrke de nasjonale holdningene. Motkreftene i bygdekulturen viste seg å være sterke i Torvastad.
Artikkelen ble lagt til 20.03.2013
Himafronten i Torvastad: Milorg (3) - (Referanse: 920_7_412)
Når vi kommer til 1942 gjøres det nye forsøk på å organisere en militær motstandsbevegelse i Torvastad. Det viser seg å bli vanskelig. I Haugesund har folk blitt arrestert og noen fått dødsdommer. Men torvastadbuen ga ikke opp. Begrepet ”Milorg” fikk etter hvert et håndgripelig innhold.
Artikkelen ble lagt til 12.04.2013
Himafronten i Torvastad: Farefull hverdag (4) - (Referanse: 920_7_413)
Mye var ulovlig under verdenskrigen. Noen ble bøtelagt og noen satt i fengsel. Men motstandsviljen hos haugalendingene lot seg ikke knekke. Grupper ble organisert i hemmelighet. D-dagen i 1944 fremmet håp om snarlig slutt på krigen. Og så dukket ”Ola” opp i bygda...
Artikkelen ble lagt til 16.05.2013
Himafronten i Torvastad: Hjemmestyrkene (HS) (5) - (Referanse: 920_7_414)
  Ulike informanter har forskjellige minner om hvordan organiseringen av HS kom i gang i Torvastad. Viktige kontaktpersoner ble Egil Houeland fra byen og Lars Skjold som kom ”vestfra”. Svært få visste at bonden Kaare W. Stange etter hvert ble den sentrale lederen for motstandsbevegelsen på Nord-Karmøy. Ekstra problemer skapte den hemmelighetsfulle ”Lystløgneren”.
Artikkelen ble lagt til 03.06.2013
Himafronten i Torvastad: Våpentrening (6) - (Referanse: 920_7_415)
  Motstandsbevegelsen i Torvastad hadde tidlig tatt i mot våpensendinger, men organisert våpentrening begynte først da våpeninstruktøren ”Ola Steine” dukket opp. ”Ola” var dekknavn for haugesunderen Lars Skjold. Han kom fra Kompani Linge i Storbritannia. I siste krigsåret økte faren for å bli avslørt av ulike tyske kontrolltiltak og mulig lokale angivere.
Artikkelen ble lagt til 13.06.2013
Himafronten i Torvastad: HS trer fram (7) - (Referanse: 920_7_416)
  Fra søndag 6. mai 1945 begynte HS-karene i Torvastad å forberede seg på å overta politioppgaver på Nord-Karmøy. Kaare W. Stange fikk travle dager framover. Han hadde organisert i det skjulte i en krigssituasjon, men aldri ledet militære avdelinger i frihet. Han fikk fagmilitær støtte fra Haugesund.
Artikkelen ble lagt til 17.07.2013
Himafronten i Torvastad: Fredsdagene mai 1945 (8) - (Referanse: 920_7_417)
    I ettertid husker folk de sterke uttrykk for friheten. Noen pussige hendelser ble husket fra Salhus. Hjemmestyrkene fikk det travelt med vaktoppgaver de første fredsdagene. Ledelsen for HS på Nord-Karmøy fikk uvante oppgaver å løse. Ungdomshuset og Gamleheimen var basen for Hjemmefronten på Nord-Karmøy.
Artikkelen ble lagt til 11.08.2013
Himafronten i Torvastad: De som var med i HS (9) - (Referanse: 920_7_418)
Under krigen var det ikke skrevet ned om hvem som var med i Hjemmestyrkene (HS) i Torvastad 1944/45. I ettertid har navn på ledelse og ”menige” måttet bli rekonstruert. I oversikten nedenfor kan det derfor forekomme feil ved navn.
Artikkelen ble lagt til 02.09.2010
Himafronten i Torvastad: Krigens omkostninger (10) - (Referanse: 920_7_419)
  I ettertid er det mye det kan reflekteres over etter at ”fredsrusen” hadde lagt seg. HS på Nord-Karmøy ble avviklet sommeren 1945. Vi må være spørrende til om det er slik at ”det er de som vinner en krig som skriver historien”. I denne avsluttende artikkelen blir det derfor stilt noen utfordrende spørsmål som har å gjøre med å skrive okkupasjonshistorie.
Artikkelen ble lagt til 05.09.2013
Jon, en kald «fisk» - (Referanse: 920_7_420)
En hemmelig våpenkasse ble ekspedert i Salhus under krigen. Jon Nordbø sto for den farefulle hendelsen.
Artikkelen ble lagt til 13.08.2016
Både grønne og blå okkupanter - (Referanse: 920_7_421)
Under siste verdenskrig var både grønne og blå okkupanter plassert på sentrale punkter på Nord-Karmøy. De blå tilhørte marinen. Salhus var et viktig sted.
Artikkelen ble lagt til 13.08.2016
Ein sundag ulik dei andre - (Referanse: 920_7_422)
Me ungane sparka fotball med tyske soldatar. Men ein sundag skjedde det noko som gjorde at alt endra seg.
Artikkelen ble lagt til 07.09.2016