Søndag 5. Desember 2021 - 03:40  

Søk

Google

Artikkel- og forfattersøk

Linker i nettsidene

Noen leder deg videre innenfor n-kh.no. De åpnes i det vinduet du er i. Siderammen og toppen beholdes dermed. (vil du lage nytt vindu: skift+museklikk)


Fremmede nettsteder du lenkes til, åpnes i nytt vindu, for å ikke fjerne vårt vindu.


Musepekeren aktiverer eventuell "forklarende boks".


Hensikt: informasjon lenkes sammen over Internett ved hjelp av hyperlenker, til ytterligere kunnskap og informasjon på verdensveven (World Wide Web).


FrØ-bladet i skjermversjon er utstyrt med samme redskapet.

Tilfeldig ord/uttrykk:
Heimel

Løyve til å gjera noko.

Se hele oversikten her.


adobe reader

Gard & bygd >> Feøy >> 6_3 Butikker og handel

Feøy

Butikker og handel


Grunnlag for butikkdrift på Feøy - (Referanse: 133_6_301)
Omkring 1900-tallet var det flere butikker på Feøy. På grunn av godt sildefiske var det mange fiskere som kom til Feøy, og da var det naturlig at Føybuen fant anledning til å tjene noen kroner! De fleste hadde handel bare under fisket, og det var kona som vanligvis styrte butikken! Mannen var på sjøen.
Artikkelen ble lagt til 02.04.2009
Landhandel i Vestre havn - (Referanse: 133_6_302)
Karen og Evert (Edvard) Kristiansen drev landhandel i vestre havn fra ca. 1890 til 1905. Huset ble senere overtatt av Anne Marie og Edvard Isaksen. Datteren Marit Isaksen Espedalen ble Torvastads første kvinnelige prest.
Artikkelen ble lagt til 02.04.2009
Landhandel ved Kanalen - (Referanse: 133_6_303)
Astrid og Knut Wegner Bendiksen drev landhandel ved kanalen fra ca. 1900. Etter noen års butikkdrift, ble butikken nedlagt, men omkring 1917 hadde døtrene Hanna og Astrid vinteråpen butikk. Da våren kom besto varebeholdningen av bare en sekk løk. Så overtok sønnen Bendik som drev landhandel fram til 1928. Da reiste han til USA for å begynne som fisker i New Bedford.
Artikkelen ble lagt til 02.04.2009
Landhandel ved Slåttholmen - (Referanse: 133_6_304)
Svend Mathiassen hadde butikk ved Slåttholmen fra ca. 1900 og utover. Butikken var "vinterdrevet". Svend var far til Mathias Svendsen. Det fortelles at Mathias var en vilter krabat som barn. En dag laget mor potetkaker og manglet grynmjøl. Hun bad gutten som da var 10 år, om å gå opp i huset etter mjøl. Han hentet mjølet i en pose og tok snarveien ned igjen, han slapp seg ned etter heisetauet som hang foran huset og leverte posen til mora!
Artikkelen ble lagt til 03.05.2009
Landhandel i Østre havn (Hovedkaien) - (Referanse: 133_6_305)
Severin Blom som dreiv med post (#133_6_310) og litt småfiske, hadde også en liten butikk på kaien som han og kona Serina dreiv fram til 1928. Huset stod opprinnelig i Vestre havn ved sjøen vest for "Jammerdalen". ("Kalvagjerdet").
Artikkelen ble lagt til 03.05.2009
Landhandel i Østre havn - (Referanse: 133_6_306)
Sofie Mathiassen (g.m. lærer Paul Stangeland) drev butikk i Østre havn fra 1916 fram til ca. 1943. Sofie bestyrte samtidig telefonstasjonen som var oppe "på lemen". Kanskje ble det for travelt med både butikk og telefon, og krigsårene gjorde det heller ikke enkelt å drive butikk.
Artikkelen ble lagt til 03.05.2009
Handelslag i Østre havn - (Referanse: 133_6_307)
I kjelleren i Magnus Mathiassens hus ble det drevet et "Handelslag" fra 1922 til 1928. Handelslagstanken var begynt å slå rot, og en reknet med lavere priser når flere eide butikken i lag. Men det ble en kortvarig handelsvirksomhet.
Artikkelen ble lagt til 03.05.2009
Landhandel ved Kvaløysundet - (Referanse: 133_6_308)
Fra ca. 1900 til 1915? drev frk. Marie Sørensen landhandel ved Kvaløysundet. Butikken lå ved sjøen rett sør for eiendommen til Aslaug og Arne Duøy. Dette huset ble trolig flyttet til Stavanger.
Artikkelen ble lagt til 07.05.2009
Landhandel ved Gruveområdet (Nikkelgruvene) - (Referanse: 133_6_309)
Thea og Svend Thomassen dreiv handel ved sjøen sør for gruveområdet fra ca. 1900 til 1923. Huset ble kalt "Ådlandshuset" og inneholdt også et salteri. I 1925 flyttet familien til Karmøy fordi gruvedriften ble nedlagt i begynnelsen av 1920-årene. 50-60 mann mistet arbeidet sitt, flere reiste til USA.
Artikkelen ble lagt til 07.05.2009
Post på Feøy - (Referanse: 133_6_310)
Fisker Severin Blom (#133_6_305) født i 1857, var poståpner på Feøy fra juli 1893. Første året hadde han ei årslønn på 60 kroner. I august 1928 overtok datteren Jenny som poståpner. Gudrun Nilsen (født Dagsland, Skjold) ble poståpner i mars 1946. Hun hadde posten i heimehuset på "Hedle" fram til august 1988.
Artikkelen ble lagt til 08.05.2009