Fredag 28. Januar 2022 - 21:30  

Søk

Google

Artikkel- og forfattersøk

Linker i nettsidene

Noen leder deg videre innenfor n-kh.no. De åpnes i det vinduet du er i. Siderammen og toppen beholdes dermed. (vil du lage nytt vindu: skift+museklikk)


Fremmede nettsteder du lenkes til, åpnes i nytt vindu, for å ikke fjerne vårt vindu.


Musepekeren aktiverer eventuell "forklarende boks".


Hensikt: informasjon lenkes sammen over Internett ved hjelp av hyperlenker, til ytterligere kunnskap og informasjon på verdensveven (World Wide Web).


FrØ-bladet i skjermversjon er utstyrt med samme redskapet.

Tilfeldig ord/uttrykk:
Måg

Dottermann.

Se hele oversikten her.


adobe reader

Avaldsnes (Prestegarden)

Steder


Retterstedet Flataskjær - (Referanse: 86_5_101)
I året 1778 møtte farende folk i Karmsundet et grufullt syn på en holme mellom Bukkøy og Høyevarde: Et menneskehode på toppen av en stake.
Artikkelen ble lagt til 02.11.2007
”Avaldsnes” ved Vormedal - (Referanse: 86_5_102)
Et område nord for Vormedalsvatnet på fastlandssida har gnr.85. Det er det samme gardsnummer som for Avaldsnes prestegard. Området grenser til Vormedal i sør, Myklebust i øst og Spann-Helgeland i nord. Her er det fin beitemark, men intet aktivt gardsbruk i dag. Det er merkelig at Avaldsnes-navnet finnes på fastlandet, men det har sine interessante historiske røtter.
Artikkelen ble lagt til 21.06.2008
Kongshaugen - (Referanse: 86_5_103)
Med navnet Kongshaugen forventer vi å se en stor gravhaug. I stedet er Kongshaugen i dag navnet på et langstrakt høydedrag sør og vest for kirken og gardstunet på Avaldsnes. Fra haugen får vi et utmerket utsyn til ”det historiske Avaldsnes”, og i tillegg har ”Kongshaugen” interessante historier å fortelle.
Artikkelen ble lagt til 28.04.2008
Kjellarhaugen - (Referanse: 86_5_104)
Til høyre for veien ned mot Nordvegen Historiesenter ligger en vid og lav haug. Det er restene etter en tidligere stor og dominerende gravhaug. Et sagnstoff vil ha det til at det kan ha vært gravhaugen til kong Augvalds ku, den som dyrket som sin gud og som skulle ha en klave av gull.
Artikkelen ble lagt til 27.04.2010
Tormod Torfæus og Avaldsnes - (Referanse: 86_5_105)
Den personen som det er mest synlige minner etter på Avaldsnes er Tormod Torfæus. Disse minnene kan bindes sammen i en kjede. Da blir det lettere å huske og det blir enklere å formidle historien og historier til andre.
Artikkelen ble lagt til 04.05.2010
Flaghaugen - (Referanse: 86_5_106)
Flaghaugen (Flagghaugen) er den mest berømte av alle de store gravhaugene ved Karmsundet. Funn fra haugen har gitt tolkninger som forteller at Avaldsnes må ha vært senter i et organisert vestlandsrike på 200-tallet e.Kr., den epoken som kalles nordisk romertid eller yngre jernalder.
Artikkelen ble lagt til 24.10.2010
Det skjulte kongesete - (Referanse: 86_5_110)
Kulturlandskapet på prestegarden, og tidligere kongsgarden på Avaldsnes, kan fortelle mye fascinerende gjennom historisk og arkeologisk forskning. Men mye kunnskap er også blitt glemt. Og mye er kanskje enda skjult under torva. Eller?
Artikkelen ble lagt til 29.04.2016
Lønngang og åttekantet kapell? - (Referanse: 86_5_111)
Omrisset av et skjult «åttekantet kapell» sør for Olavskirken er blitt tegnet inn på kartskisse sammen med en underjordisk gang. Dette er et oppsiktsvekkende resultat gjort med søkevinkler.
Artikkelen ble lagt til 01.05.2016
Hvilken «kongsgard»? - (Referanse: 86_5_112)
I juli 2012 gikk det mot slutten for de omfattende arkeologiske utgravningene i området ved det gamle stabburet. Det hadde alltid vært antatt at det var i dette området de største bygningene hadde vært for konger og prester. Straks før utgravningene ble avsluttet ble det gjort overraskende funn med søkevinklene.
Artikkelen ble lagt til 04.05.2016
Den første kirken? - (Referanse: 86_5_113)
Ved det nordøstre hjørnet til Olavskirken er det blitt registrert omrisset av en trebygning med søkevinklene. Det kan ha vært det første kirkebygget på Avaldsnes. Dette stemmer godt med det som den synske Anna Elisabeth hadde «sett».
Artikkelen ble lagt til 22.05.2016
Vikingskipenes havn? - (Referanse: 86_5_114)
Det er påfallende at det er funnet så få arkeologiske spor etter havneanlegg knyttet til Avaldsnes i vikingkongenes tid. Denne artikkelen viser kartskisse og fotografier over oppmålte bryggeanlegg, naustbygninger og innhegning i Billarhålå, sør for Nordvegen Historiesenter. Stedet har visstnok ikke vært undersøkt av arkeologer tidligere.
Artikkelen ble lagt til 14.05.2016
Flere bautasteiner? - (Referanse: 86_5_115)
Kun en stor, gammel bautastein er i dag synlig på Avaldsnes (Dommedagssteinen). En mindre bauta-rest er gjenreist ved kirkens søndre inngang, men trolig på feil sted. Tradisjon og saga forteller om flere bautaer. Men hvor? Søkevinkelene har gitt svar.
Artikkelen ble lagt til 27.05.2016
Kongsgardshus ved Kongshaugen? - (Referanse: 86_5_116)
Nå er skjulte spor etter bygninger også blitt registrert ved nordre del av Kongshaugen. Men med søkevinkelmetoden. Dette er et sted som trolig ikke har vært utforsket tidligere. Kan bygningene være fra Harald Hårfagres tid? Kartskisse gir stoff, som samsvarer på en interessant måte med det som den synske Anna Elisabeth har tegnet og fortalt.
Artikkelen ble lagt til 09.06.2016
Tingsted på Kongshaugen? - (Referanse: 86_5_117)
Da Kolbein brukte søkevinklene på Kongshaugens sentrale del fikk han positivt utslag på spørsmålet knyttet til kong Olav Tryggvason. Dette vil nok være skjult kunnskap som rimeligvis vil vekke skepsis. Var det også kongesetets tingsted?
Artikkelen ble lagt til 15.06.2016
Kong Augvalds gravhaug? - (Referanse: 86_5_118)
Søket etter kong Augvalds gravhaug er trolig det mest spektakulære søket som er gjort av Kolbein med søkevinklene. Det gjelder en haug, som kanskje ikke har vært utforsket. Hvis funnet blir bekreftet ved arkeologisk utgravning, så kan dette være den første gravhaugen til Augvalds-ætta. Fra 600-tallet?
Artikkelen ble lagt til 21.06.2016
Et magisk landskap? - (Referanse: 86_5_119)
Den synske Anna Elisabeth har «sett» landskap og tegnet kartskisser over lokaliteter som har en viss likhet med et antatt kulturlandskap på Avaldsnes i sagatid. Noen av hennes bidrag til bygningshistorie på Avaldsnes samsvarer med funn som er gjort med søkevinkelmetoden.
Artikkelen ble lagt til 30.06.2016
Tusenårsstedet Avaldsnes - (Referanse: 86_5_120)
I år 2000 ble Avaldsnes markert som tusenårssted. Den synlige markeringen var med et spesielt merke på en stein, ei plantet eik og et asketre plantet på Olsok. Disse tre gjenstandene har symbolsk verdi. Det er viktig at de ikke blir glemt.
Artikkelen ble lagt til 15.10.2017