Mandag 26. September 2022 - 08:26  

Søk

Google

Artikkel- og forfattersøk

Linker i nettsidene

Noen leder deg videre innenfor n-kh.no. De åpnes i det vinduet du er i. Siderammen og toppen beholdes dermed. (vil du lage nytt vindu: skift+museklikk)


Fremmede nettsteder du lenkes til, åpnes i nytt vindu, for å ikke fjerne vårt vindu.


Musepekeren aktiverer eventuell "forklarende boks".


Hensikt: informasjon lenkes sammen over Internett ved hjelp av hyperlenker, til ytterligere kunnskap og informasjon på verdensveven (World Wide Web).


FrØ-bladet i skjermversjon er utstyrt med samme redskapet.

Tilfeldig ord/uttrykk:
Bryllupsgjerd

Kostnad ved å halda bryllaup.

Se hele oversikten her.


adobe reader

Gard & bygd >> Utvik >> 3_4 Gamle dokumenter

Utvik

Gamle dokumenter


Kjøpe- og pantebrev 1704 - (Referanse: 85_3_401)
Tidlig på 1600-tallet må en stor del av Utvik ha vært eid av Claus Lauritsen Scavenius, som var lektor i Stavanger. Claus d.y. er hans sønnesønn. Lektor Scavenius må ha kommet i pengevansker og lånte hele 265 rd. av Holger Uvik med pant i garden. Lånet ble aldri innfridd. Dermed ble Holger og hans etterkommere eiere av Claus sin del av garden. I 1704 tok så Jakob Olsen Utvik, på vegne av sin hustru Inger, over odelsretten til garden. Hun var barnebarnsbarn til stamfaren Holger Kristoffersen #85_3_201.
Artikkelen ble lagt til 26.08.2008
Salgskontrakt ved husbygging - (Referanse: 85_3_402)
”De harde trettiåra” er et uttrykk som beskriver den økonomiske situasjonen i landet vårt i første del av 1930-årene. Hos firma A. Utvik A/S er det funnet en salgskontrakt og et anbud som gjelder husbygging.
Artikkelen ble lagt til 02.03.2009
Skjøte av 13. januar 1931 - (Referanse: 85_3_403)
Et skjøte gjelder gardsbruket bnr 1, sjøeiendommen Trestrand og et utmarkstykke kalt Skjenet (”Sjenå”). Det er enka etter Aadne Aadnesen (1850-1917), Anna Oline Utvik f. 1860, som skjøter over eiendommer til 3 av sine sønner.
Artikkelen ble lagt til 05.05.2009
Skylddelingsforretning 1911 - Lindheim - (Referanse: 85_3_404)
I strandsonen til Utvik bnr 1 er et område kjent som Lindheim. Navnet ble til da Tormod Lindøe i 1911 kjøpte et areal på 60x20 m. Det ble starten på familien Lindøe sitt store engasjement i industriutviklingen på Utvik gjennom et tiår.
Artikkelen ble lagt til 18.09.2009
Skylddelingsforretning 1913 - Fredheim - (Referanse: 85_3_405)
Et stykke jord fikk navnet Fredheim. Det var plassert på et jorde straks ovenfor det området som ble skilt ut i 1911 og ble kalt Lindheim #85_3_404. Fredheim var en boligtomt.
Artikkelen ble lagt til 18.09.2009
Skylddelingsforretning 1915 – Lindborg - (Referanse: 85_3_406)

Artikkelen ble lagt til 29.09.2009
Skjøte og skylddelingsforretning 1919 – Fredheim/Lindheim - (Referanse: 85_3_407)
Siden 1911 er Tormod Lindøe fortsatt den som står for kjøp og salg på Lindheim-området. Dokumentet består av to deler, et skjøte og en skylddelingsforretning. En utskilt eiendom får navnet Lindheim II.
Artikkelen ble lagt til 29.09.2009
Om skjøte 1917 – Lindheim II - (Referanse: 85_3_408)
En anmerkning finnes også i Grunnboka 1919 og gjelder en misforståelse 2 år tilbake, da eiendommen Lindheim II ble ikke tatt med i skjøtet av 1917.
Artikkelen ble lagt til 29.09.2009
Kart over eiendommer på og omkring Lindheim - (Referanse: 85_3_409)
Det kartet som her blir vist er ikke et ”gammelt dokument”. Det er utsnitt av et kartgrunnlag laget etter finlesing av gamle skjøter og skylddelingsforretninger fra 1911 til 1919.
Artikkelen ble lagt til 20.09.2009
Slektsbevissthet - (Referanse: 85_3_410)
Etterkommerne etter Aadne Aadnesen (1850-1916) og Anna Oline Olsdtr. Gaard (1860-1943) har møtt hverandre i 3 store slektsstevner. To forhold kan ha medvirket til den sterke slektsbevisstheten: 1. Gardstunet bnr 1 er en synlig tilknytning. 2. Det er utgitt bøker og artikler om dere forfedre, etterkommere og inngifte slektninger.
Artikkelen ble lagt til 16.02.2009
Stamtre - (Referanse: 85_3_411)
Slektsgranskere synliggjør slektssammenhenger på ulike måter. Om navn på forfedrene blir satt inn som del av et tre, kan alle lett fatte utviklingen til en slekt. Her vises et mer profesjonelt og et enkelt, lokalt eksempel.
Artikkelen ble lagt til 09.06.2014