Mandag 26. September 2022 - 08:16  

Søk

Google

Artikkel- og forfattersøk

Linker i nettsidene

Noen leder deg videre innenfor n-kh.no. De åpnes i det vinduet du er i. Siderammen og toppen beholdes dermed. (vil du lage nytt vindu: skift+museklikk)


Fremmede nettsteder du lenkes til, åpnes i nytt vindu, for å ikke fjerne vårt vindu.


Musepekeren aktiverer eventuell "forklarende boks".


Hensikt: informasjon lenkes sammen over Internett ved hjelp av hyperlenker, til ytterligere kunnskap og informasjon på verdensveven (World Wide Web).


FrØ-bladet i skjermversjon er utstyrt med samme redskapet.

Tilfeldig ord/uttrykk:
Besove

Gjera med barn.

Se hele oversikten her.


adobe reader

Gard & bygd >> Skeie >> 2_1 Stedsnavn - lister og kart

Skeie

Stedsnavn - lister og kart


Stedsnavn på Skeie: oversiktskart - (Referanse: 83_2_101)
Matrikkelgarden 83 Skeie er en stor gard i Karmøy kommune. Den har en avlang form og orientert øst-vest. Det finnes bevart mange stedsnavn, som nå er lokalisert på kart.
Artikkelen ble lagt til 22.06.2017
Kart A, omkring Skeievegen - (Referanse: 83_2_102)
Det er tatt vare på mange stedsnavn omkring det gamle klyngetunet på Skeie. Flere stedsnavn viser til brukere som ikke er kjent i nåtid.
Artikkelen ble lagt til 02.07.2017
Kart B, omkring Sletthei - (Referanse: 83_2_103)
Området vest for gardsbrukene på Skeie har vært utmarksbeite. Det kan vi også forstå ut fra mange av stedsnavnene. På 1900-tallet ble mange av teigene dyrket av familien Hillesland.
Artikkelen ble lagt til 03.07.2017
Kart C, omkring Sommarfjellet - (Referanse: 83_2_104)
Vest for Sommarfjellet er terrenget etter krigen blitt dominert av tett planteskog. Det kan føre til at det blir vanskelig å bevare en del stedsnavn. Ingen navn tyder på stor aktivitet som beitemark.
Artikkelen ble lagt til 09.07.2017
Kart D, omkring Breiemyr - (Referanse: 83_2_105)
Området har vært langt borte fra gardbrukerne på Skeie. Det er flere stedsnavn på myrer. Noen har vært brukt til uttak av torv som brensel.
Artikkelen ble lagt til 09.07.2017
Kart E, omkring Rambaskår - (Referanse: 83_2_106)
Vest i havet er Stølavågen. Der hadde skeiebøndene naustområder. I nyere tid er området omkring Rambaskår et aktivt turområde, noe som kan være med å holde stedsnavn vedlike.
Artikkelen ble lagt til 09.07.2017
Gardskart fra 1912 - (Referanse: 83_2_107)
For over hundre år siden ble det laget eget kart over matrikkelgarden bnr. 8 på Skeie. Det er uvanlig med kart over kun ett bruk. Kartet kan fortelle en spesiell historie.
Artikkelen ble lagt til 09.07.2017