Mandag 26. September 2022 - 08:54  

Søk

Google

Artikkel- og forfattersøk

Linker i nettsidene

Noen leder deg videre innenfor n-kh.no. De åpnes i det vinduet du er i. Siderammen og toppen beholdes dermed. (vil du lage nytt vindu: skift+museklikk)


Fremmede nettsteder du lenkes til, åpnes i nytt vindu, for å ikke fjerne vårt vindu.


Musepekeren aktiverer eventuell "forklarende boks".


Hensikt: informasjon lenkes sammen over Internett ved hjelp av hyperlenker, til ytterligere kunnskap og informasjon på verdensveven (World Wide Web).


FrØ-bladet i skjermversjon er utstyrt med samme redskapet.

Tilfeldig ord/uttrykk:
Vitnesteinar

To steinar ved ein merkestein som "vitne".

Se hele oversikten her.


adobe reader

Gard & bygd >> BLH Avaldsnes >> 2_2 Noen navn forteller historie >> Vårt historiske Avaldsnes
Utskriftsvennlig format Tips en venn

Vårt historiske Avaldsnes

Tips: Klikk på evt. småbilder så åpnes de i et nytt vindu.
Referanse: 910_2_205
Skrevet av Aadne Utvik - 15.09.2010

Hver fredag og lørdag fra januar til mars i 1988 hadde Haugesunds Avis en artikkel under vignetten Mitt historiske Avaldsnes. Artiklene fikk en stor lesekrets. Samme høst ble artiklene utgitt i bokformat med tittelen Vårt historiske Avaldsnes.


 Eksempel på artikkel om ”historiske Avaldsnes” fra Haugesunds Avis 1988.
Artiklene var på et vis en oppfølging av utstillingene og heftet til AmS i 1979 #910_2_202. Viktig inspirasjon kom også fra Informasjonssenterets aktivitet på Avaldsnes i første del av 1980-årene #910_2_204.

Hver artikkel presenterte én historisk periode med kun én illustrasjon og en lettlest tekst. Her ser vi kopier bl.a. av spillebrikker og den store halsringen (her kalt armring) fra Flaghaug-funnet. Disse gjenstandene forsvant fra monteren i stabburet på Avaldsnes straks før åpningen av Nordvegen Historiesenter i 2005. De er fortsatt ikke kommet til rette.

 

Artikklenes tema fra avis og bok

 • Steinalderen (1) De første spor

 • Bronsealderen (2) Ruvende minner

 • Jernalderen (3) Metall gir makt

 • Folkevandringstiden (4) Sagn og myter

 • Merovingertiden (5) Skip og stormenn

 • Vikingtiden (6) Rikssamling og de store kystkongene

 • 1000-tallet (7) Olav Haraldsson – helgenkongen

 • 1100-tallet (8) Borgerkriger

 • 1200-tallet (9) Håkon Håkonsson og Norgesveldet

 • 1300-tallet (10) Nedgangstider

 • 1400-tallet (11) Helgendyrking

 • 1500-tallet (12) Reformasjon og dansketid

 • 1600-tallet (13) Sentral styring og nødsår

 • 1700-tallet (14) Nasjonal grotid

 • 1800-tallet (15) Sjølstyre og ”det store hamskiftet”

 • 1900-tallet (16) Verdenskriger og velstandstiderEt forsidebilde med appell

Maleren J.C. Dahl laget et maleri av Avaldsnes kirke i 1820 #86_9_122. Kunstverket hadde vært oppbevart i Nasjonsgalleriets magasin i mange år. Det ble vist i Bergen billedgalleri 19.5.–3.7. 1988 og ble ved en tilfeldighet oppdaget av en interessert besøkende fra nettopp Avaldsnes, en som kjente igjen motivet. Maleriet var innrammet og bare 23,5 x 33 cm stort.

Dette maleriet ble brukt som forsidebilde til den vesle boka Mitt historiske Avaldsnes. En veiviser i det historiske landskapet. Siden ble bildet brukt i mange publikasjoner på Haugalandet. Boka ble trykket i a.s. Karmøy Trykkeri, og til jul samme år ble kopien av Dahls maleri gitt som gave til bedriftens kunder.

Nederst på bokas forside sto det ”Utgitt av Haugesunds Avis Forlag i samarbeid med Karmøy kommune, Kulturkontoret”.

Nordre del av ”historiske Avaldsnes”. Steinar Iversens kart fra boka Vårt historiske Avaldsnes

 

 

Noen sentrale publikasjoner

Det finnes mye å lese i artikler, hefter og bøker om Avaldsnes og Karmsundet. Etter hvert blir stadig mer publisert over internett. Karmøy kommune og Nord-Karmøy Historielag er noen av de aktive bidragsyterne. På listen nedenfor er vist noen av de publikasjonene som gjennom hundre år har påvirket den historiske oppfatningen av hvilken plass begrepet ”Avaldsnes” har i Haugalandets og Norges historie.


1910  

Avaldsnes. Historiske noticer

Fridtjof Øvrebø

Hgsd. Avis.

1914  

Avaldsnes kirke

Fridtjof Øvrebø

Hgsd. Avis

1918  

Avaldsnes. Et gammelt kulturcentrum

Fridtjof Øvrebø

Stvg.Af.blad

1920  

Harald Haarfagre og Karmsund

Fridtjof Øvrebø

Hgsd. Avis

1929  

Olavskyrkja paa Avaldsnes

Vigleik Rosseland

Leirvik

1950  

Olavskyrkja og kongsgarden på Avaldsnes

Lars Skadberg

Haugesund

1979  

Karmsundet gjennom 10.000 år

Sv. Bang-Andersen (red)

Stavanger

1989  

Avaldsnes. Norges eldste kongesete

Geir Sør-Reime (red)

Stavanger

1997  

Karmøys historie, bind I

Per Hernæs

Kopervik

1999  

Kongskyrkje ved Nordvegen

Langhelle/Lindanger (red)

Stavanger

2000  

Karmøys historie, bind II

Frode Fyllingsnes

Kopervik

2002  

Tusen år ved Karmsundet

Aadne Utvik

Haugesund

2004  

Karmøys historie, bind III

Frode Fyllingsnes

Kopervik

2010 

Karmøys historie, bind IV

Nils Olav Østrem

StavangerVurdering av begrepet ”historiske Avaldsnes”

Begrepet ”historiske Avaldsnes” ble trolig brukt for første gang i en serie avisartikler i 1988. En viss geografisk avgrensning var brukt av AmS og av det lokale historielaget.

Svært lang tids bosetning med berømte kulturminner er sentrum og innholdet i begrepet. Det er drøftet i flere artikler på www.n-kh.no og nylig anskueliggjort i en ”pedagogisk” figur #910_2_207.

Andre artikler om innholdet i Avaldsnes-navnet: