Mandag 26. September 2022 - 08:29  

Søk

Google

Artikkel- og forfattersøk

Linker i nettsidene

Noen leder deg videre innenfor n-kh.no. De åpnes i det vinduet du er i. Siderammen og toppen beholdes dermed. (vil du lage nytt vindu: skift+museklikk)


Fremmede nettsteder du lenkes til, åpnes i nytt vindu, for å ikke fjerne vårt vindu.


Musepekeren aktiverer eventuell "forklarende boks".


Hensikt: informasjon lenkes sammen over Internett ved hjelp av hyperlenker, til ytterligere kunnskap og informasjon på verdensveven (World Wide Web).


FrØ-bladet i skjermversjon er utstyrt med samme redskapet.

Tilfeldig ord/uttrykk:
Landdrott

Jordeigar.

Se hele oversikten her.


adobe reader

Utskriftsvennlig format Tips en venn

Informasjonssenteret

Tips: Klikk på evt. småbilder så åpnes de i et nytt vindu.
Referanse: 910_2_204
Skrevet av Aadne Utvik - 30.04.2010

Det historiske Avaldsnes som begrep fikk et klart avgrenset innhold gjennom den utstillingen som Nord-Karmøy Historie- og Ættesogelag (N-KHÆ) utviklet i det gamle stabburet på Avaldsnes prestegard.

 

Bidraget fra AmS var i hovedsak begrenset til arkeologisk funnmateriale #910_2_203.
  N-KHÆ presenterte i hovedsak områder knyttet til Avaldsnes prestegard. Når emner fra grannegardene var tatt med knyttet det seg til arkeologiske funn.
 
  Historielaget hadde som formål å gjøre historien om Avaldsnes lettere tilgjengelig og lage mer varighet enn utstillingen til AmS i 1979 og heftet fra 1985. #910_2_201 

Fra en ”Sommeravis” i 1985. Bildet viser en dugnadsgjeng den dagen ”Lønngangen” ble oppdaget

Historielaget og stabburet
Nord-Karmøy Historie- og Ættesogelag ble stiftet i 1978. Lagets medlemmer la merke til behovet for å øke kjennskapen til middelalder og nyere tid på og ved Avaldsnes prestegard. Det gamle stabburet på prestegarden sør for kirken var ikke i bruk. Kunne det egne seg til historisk informasjon?
  Det var uklart hvem som disponerte bygningen, men etter drøftinger med kommunens kultursjef fikk laget bruke stabburet til historisk formidling. I 1982 hadde Historielaget dugnad og ryddet opp i stabburet, vasket grundig og la inn lys. Det var da den berømte ”lønngangen” ble oppdaget #86_7_101.
  En Sommeravis gir eksempel på hvordan N-KHÆ kom ut med lettfattelig informasjon.  

Informasjonssenteret
Montasje om Flaghaug-funnet i Informasjonssenteret.
Fra boka Vårt historiske Avaldsnes
På stabburets vegger ble det laget en historisk utstilling med bilder og tekster, også på engelsk og tysk. Pensjonister fra laget hadde ”vakt” og viste rundt, også i og omkring kirken.
  Dette var første gang det var organisert guiding for det historiske området på Avaldsnes! Utstillingen presenterte ett tema på hver av langveggene:
          -          Arkeologiske funn.
          -          Kongsgarden.
          -          Kirkestedet.
          -          Gloppe. 
  Det ble også utstilt noen gjenstander, bl.a. en glassmonter med kopi av det berømte Flaghaug-funnet. Bygningen og utstillingen ble kalt Informasjonssenteret. Stabburet ble et nokså spesielt utstillingslokale #86_5_301.

Brosjyren Avaldsnes i Karmsundet
Omslaget til Historielagets brosjyre 1985
En brosjyre eller hefte ble laget for de som besøkte Informasjonssenteret. Mag.art. Målfrid Snørteland fikk i oppdrag å lage tekster på grunnlag av utstillingen. Bildestoffet, de siste sidene og produksjonen tok Historielaget seg av.
  Brosjyren/heftet ble på 16 sider og sponset av Avaldsnes Sparebank. Det ble solgt til en symbolsk pris (med håp at det ikke ble kastet etter bruk …). Vi merker oss undertittelen Historiske minner gjennom 9.000 år. AmS hadde brukt Karmsundet gjennom 10.000 år på sitt hefte #910_2_201.
  N-KHÆ ønsket med sin fullstendige tittel å markere en mer naturlig innsnevring av området for utstillingen (og navnet), samtidig som det ble lagt stor vekt på å tydeliggjøre stedets lange tidsperspektiv med kulturminner. 

Innholdsfortegnelsen i brosjyren
          -          Dei fyrste spor etter menneska langs Karmsundet.
          -          Rehaugane – monument over ei mektig overklasse frå bronsealderen.
          -          Avaldsneset – eit hovdingsete frå jernalderen.
          -          Segnkongen Augvald.
          -          Skipsgravene ved Karmsundet.
          -          Avaldsnes – ”den fyrste rikshovudstaden”.
          -          Kristningsforsøk og brytningstider.
          -          Olavskyrkja – statskyrkje under paveveldet.
          -          Hanseatisk handelsstasjon.
          -          Forfall og nedgangstider.
          -          Gloppe – eit sentrum 1700-1850.
          -          Prestegards-tunet.
          -          Kva kan du sjå i kyrkja? 

Fra forordet
”Både forhistoriske funnmateriale og historiske kjelder fortel at Avaldsnes har vore eit sentrum for politisk og religiøs organisasjon, for handel og skipsferdsel. […] I dette heftet vil me visa nokre korte trekk ved denne titusenårige historia, og peika på enkelte faktorar som kan forklara den betydning Avaldsnes har hatt.”                                                                                   

Vurdering av bidraget fra utstillingen og brosjyren
Begrepet ”rikshovudstaden”, middelalderkirken og sentrumsdannelsen på Gloppe i øst viser at det var området Avaldsnes prestegard som for N-KHÆ anga innholdet i navnet ”Avaldsnes”.
Dette meningsinnholdet er også de mest sentrale elementene ved begrepet ”historiske Avaldsnes”.