Mandag 26. September 2022 - 07:48  

Søk

Google

Artikkel- og forfattersøk

Linker i nettsidene

Noen leder deg videre innenfor n-kh.no. De åpnes i det vinduet du er i. Siderammen og toppen beholdes dermed. (vil du lage nytt vindu: skift+museklikk)


Fremmede nettsteder du lenkes til, åpnes i nytt vindu, for å ikke fjerne vårt vindu.


Musepekeren aktiverer eventuell "forklarende boks".


Hensikt: informasjon lenkes sammen over Internett ved hjelp av hyperlenker, til ytterligere kunnskap og informasjon på verdensveven (World Wide Web).


FrØ-bladet i skjermversjon er utstyrt med samme redskapet.

Tilfeldig ord/uttrykk:
Legemål

Ulovleg samleie (utanom ekteskap).

Se hele oversikten her.


adobe reader

Utskriftsvennlig format Tips en venn

Karmsundet

Tips: Klikk på evt. småbilder så åpnes de i et nytt vindu.
Referanse: 910_2_202
Skrevet av Aadne Utvik - 27.05.2010

Arkeologisk museum i Stavanger (AmS) har gitt svært viktige bidrag til å forstå innholdet i begrepet ”historiske Avaldsnes”. Sommerhalvåret 1979 ble et gjennombrudd på Karmøy for AmS når det gjaldt formidling av historiekunnskap. Høydepunkter var en utstilling på Utgarden folkehøgskole under Karmøydagene 1979. De fant sted 10. - 17. juni og ”søndagstur til fortida” på Avaldsnes 9. september.

 


I tillegg til utstillinger i museet i Stavanger var en viktig målsetning for AmS ”å tilbakeføre mest mulig av det kunnskapstilfanget forskningen framskaffer dit stoffet egentlig hører hjemme og fungerer best: i lokalsamfunnene rundt om i fylket”. Slik skriver Sveinung Bang-Andersen i tidsskriftet frà haug ok heiðni, 4/1980. Arkeologen har skildret bidraget fra AmS med eksemplet fra Karmøy.


Omfattende formidlingsarbeide

”Som eksempel skal nevnes et større opplegg som med stort hell ble gjennomført på Karmøy i 1979. Første trinn var en vandreutstilling over Karmsundets forhistorie med et 40 siders tilhørende temahefte. Utstillingen ble besøkt av mellom 8.000 og 10.000 mennesker (til sammenligning hadde de faste arkeologiske utstillingene på Stavanger Museum et samlet årsbesøk på ca. 28.000).

I kjølvannet av utstillingen ble det utarbeidet egne undervisningsopplegg for en rekke skoler på Karmøy og i Haugesundsområdet, og et halvt år seinere arrangerte AmS ”Søndagstur til fortida” i Avaldsnesområdet. Når det i løpet av noen få timer møtte fram ikke færre enn 3.000 interesserte deltakere, må det være som en frukt av det omfattende formidlingsarbeidet som tidligere er blitt nedlagt.”


Søndagstur til fortida”

Utstillingen på Avaldsnes prestegard var en ny måte museet prøvde ut for å kunne gi levende formidling av fornminner og historisk viten. Rundt omkring i kulturlandskapet på prestegarden var det plassert fagfolk som fortalte, gjerne ved hjelp av plansjer og kopier av gjenstander.

Mange vil husker smaksprøver av barkebrød og en spesiell tangsuppe nede ved sjøkanten. Været var lagelig denne tidlige høstdagen. Det ble observert mange foreldre med barn i ulike aldere. Historieformidling ble gitt på en måte som gjorde historien om Avaldsnes spennende og utfordrende.

 

Et hefte med perspektiver

En artikkel fra heftet. Arne Bang-Andersen ved Stavanger Sjøfartsmuseum var forfatter av  ”Avaldsnes – et maritimt maktsenter”. Legg merke til  hans forslag om framtidige forskningsoppgaver i sjøen …

Under utstillingene kunne publikum få med seg et rikholdig hefte. Tittelen var Karmsundet gjennom 10.000 år. (AmS – Småtrykk nr. 2, 1979.) De mange inntrykkene fra utstillingene kunne på den måten bli forsterket gjennom egne studier i ettertid. Dette er innholdsfortegnelsen i heftet:

 • Forord.

 • Hvordan kan vi vite noe om fortida?

 • Etter at isen forsvant.

 • Bleivik-mannen.

 • Spor etter den eldste bosetning.

 • Veiding, handel og jordbruk i yngre steinalder.

 • Karmsundet i bronsealderen.

 • Bosetning og kulturforhold i eldre jernalder.

 • Avaldsnes – et maritimt maktsenter.

 • Karmsundet i går – i dag – i morgen.

 • Litteratur om Karmsundets forhistorie.


Fra forordet

”Et særtrekk ved Karmsundets forhistorie, er at den strekker seg lengre tilbake i tid og er jevnere belagt med funn og fornminner opp gjennom årtusenene enn kanskje noe annet område i Sørvest-Norge. Dette gjelder fremfor alt Karmøy-siden av sundet.

Bakgrunnen for Karmsundets rike forhistorie kjenner vi ikke sikkert, men de fleste arkeologer som har arbeidet med funntilfanget herfra har gjort seg opp sine tanker. Noen av teoriene om hvorfor Karmsundet virket mer tiltrekkende for menneskene enn andre områder over et tidsrom på nærmere 10.000 år, vil du finne i dette heftet.”


Vurdering

Avaldsnes er i sentrum for arkeologenes bidrag i årene omkring 1980, men det er begrepet Karmsundet som naturlig peker seg ut som den naturlig geografiske avgrensningen. Sundet betyr i denne sammenheng den nordre del av Karmsundet, og i hovedsak kulturminner fra øysida.

Dette er for arkeologene innholdet i det historiske Avaldsnes #910_2_201. Andre artikler om Avaldsnes-navnet er