Mandag 26. September 2022 - 07:40  

Søk

Google

Artikkel- og forfattersøk

Linker i nettsidene

Noen leder deg videre innenfor n-kh.no. De åpnes i det vinduet du er i. Siderammen og toppen beholdes dermed. (vil du lage nytt vindu: skift+museklikk)


Fremmede nettsteder du lenkes til, åpnes i nytt vindu, for å ikke fjerne vårt vindu.


Musepekeren aktiverer eventuell "forklarende boks".


Hensikt: informasjon lenkes sammen over Internett ved hjelp av hyperlenker, til ytterligere kunnskap og informasjon på verdensveven (World Wide Web).


FrØ-bladet i skjermversjon er utstyrt med samme redskapet.

Tilfeldig ord/uttrykk:
Spann

Gamal vekteining, brukt som mål for storleik på jord.

Se hele oversikten her.


adobe reader

Gard & bygd >> Utvik >> 3_4 Gamle dokumenter >> Kart over eiendommer på og omkring Lindheim
Utskriftsvennlig format Tips en venn

Kart over eiendommer på og omkring Lindheim

Tips: Klikk på evt. småbilder så åpnes de i et nytt vindu.
Referanse: 85_3_409
Skrevet av Aadne Utvik - 20.09.2009

Det kartet som her blir vist er ikke et ”gammelt dokument”. Det er utsnitt av et kartgrunnlag laget etter finlesing av gamle skjøter og skylddelingsforretninger fra 1911 til 1919.

 


Kartet ble brukt på et møte på Karmøy rådhus 3. november 2008. Drøftingene gjaldt «grenseforhold for gnr 85/1* og tilstøtende eiendommer i Utvik reguleringsområde»

Som dokumentasjon ble det også brukt notater, som ingeniør Stein Helge Hetland hadde gjort fra 2006, da han arbeidet med å avklare grenseforhold på grunnlag av gamle skjøter og skylddelingsforretninger.

 
 
 
Kommunens kartskisse over det industriområdet som tidligere ble kalt Lindheim.
Kartgrunnlaget

Kartutsnittet kan være nyttig for å forstå de 5 dokumentene som er gjengitt fra #85_3_404 til #85_3_408.

De gule feltene er bygninger. Bnr 24 og bnr 38 tilhører Lindheim. De andre byggene er kommet til etter 1923, slik det beskrives i #85_6_401 og #85_6_302. Det hvite området mellom bygningene hadde ikke egne bruksnumre og tilhørte derfor formelt bnr 1.

Bnr 28 er ”Fabrikken” #85_6_412, seinere Western Packing #85_6_413.

Bnr 27 er eiendommen Fredheim. Veitraséen til venstre er Rv 47. Veien ned til bygningene vil bli stengt når utbyggingen av boligprosjektet ”Uvikstrand” fortsetter.

 

Oppstrekinger og påskrift med blyant er gjort av kommunens fagfolk innen teknisk etat.