Mandag 26. September 2022 - 09:09  

Søk

Google

Artikkel- og forfattersøk

Linker i nettsidene

Noen leder deg videre innenfor n-kh.no. De åpnes i det vinduet du er i. Siderammen og toppen beholdes dermed. (vil du lage nytt vindu: skift+museklikk)


Fremmede nettsteder du lenkes til, åpnes i nytt vindu, for å ikke fjerne vårt vindu.


Musepekeren aktiverer eventuell "forklarende boks".


Hensikt: informasjon lenkes sammen over Internett ved hjelp av hyperlenker, til ytterligere kunnskap og informasjon på verdensveven (World Wide Web).


FrØ-bladet i skjermversjon er utstyrt med samme redskapet.

Tilfeldig ord/uttrykk:
Skjøde

Dokument som overfører eigedomsretten til ein ny eigar.

Se hele oversikten her.


adobe reader

Gard & bygd >> Utvik >> 3_4 Gamle dokumenter >> Om skjøte 1917 – Lindheim II
Utskriftsvennlig format Tips en venn

Om skjøte 1917 – Lindheim II

Tips: Klikk på evt. småbilder så åpnes de i et nytt vindu.
Referanse: 85_3_408
Skrevet av Aadne Utvik - 29.09.2009

En anmerkning finnes også i Grunnboka 1919 og gjelder en misforståelse 2 år tilbake, da eiendommen Lindheim II ble ikke tatt med i skjøtet av 1917.


Notatet gjelder et skjøte hvor Tormod Lindøe selger Lindheim bnr 24 til a/s Kristiansunds Havfiskeselskap. Skjøtet var datert 20. juli 1917 og tinglyst 17. september s.å., men ved en misforståelse ble en parsell av Fredheim bnr 27 ikke var tatt med i skjøtet. Det var den parsellen som hadde fått navnet Lindheim II.


Dokumentet

Kopien er fra Grunnboka side 799 og tinglyst på ”Høstting for Avaldsnes tinglag den 14 oktober 1919”.

Dokumentkopi, som på skjermen kan forstørres kraftig

Kopien er forminsket til 90 %. Einar Magne Utvik har tatt vare på denne anmerkningen om parsellen Lindheim II.


Bruk av ”gamle dokumenter”

Det har vært vanskelig å finne fram til stoff for artikkelen Lindheim #85_5_111. Til støtte for muntlig stoff er det brukt utskrifter fra Grunnboka ved Karmsunds sorenskriverembede:

  • Skylddelingsforretning 1911 – Lindheim #85_3_404.

  • Skylddelingsforretning 1913 – Fredheim #85_3_405.

  • Skylddelingsforretning 1915 – Lindborg #85_3_406.

  • Skjøte og skylddelingsforretning 1919 – Fredheim/Lindheim #85_3_407.

  • Om skjøte 1917 – Lindheim II #85_3_408.

For en lokalhistoriker har det imidlertid budt på vanskeligheter å tolke de ulike transaksjonene. Et forsøk er gjort på å synliggjøre eierforhold og antatt næringsaktivitet.

Et nytt kart kan også gi god støtte til teksten, se ► #85_3_409.


Eierforhold på og ved Lindheim

T.L. = Tormod Lindøe, K.H. = Kristiansunds Havfiskeselskap, W.P. = Western Packing. Konstruert på grunnlag av ulike typer informasjon, bl.a. intervju med T.L. #85_5_111.


Lindborg Lindheim Fredheim

1911 T.L. kjøper tomt 20x60 m.

1912 Planering av tomteområdet.

1913 Hermetikkfabrikk bygges. T.L. starter trelasthandel. T.L. kjøper tomt.

1914 Avance stanser driften. (Bygger bestyrerbolig?)

1915 Vidar kjøper fabrikken. T.L. bygger ”Mjøllageret”.

1916 Slutt trelast. T.L. salter sild.

1917 K.H. kjøper tomt og bygg. - og fraskilt Lindheim II.

1918 (K.H. konkurs? Selger til Avance?)

1919 Avance har eid dette, men selger til T.L.

Ca 1921: W.P. kjøper. 1923: Aadne Utvik kjøper. 1929: Ole Clausen kjøper.