Mandag 26. September 2022 - 07:28  

Søk

Google

Artikkel- og forfattersøk

Linker i nettsidene

Noen leder deg videre innenfor n-kh.no. De åpnes i det vinduet du er i. Siderammen og toppen beholdes dermed. (vil du lage nytt vindu: skift+museklikk)


Fremmede nettsteder du lenkes til, åpnes i nytt vindu, for å ikke fjerne vårt vindu.


Musepekeren aktiverer eventuell "forklarende boks".


Hensikt: informasjon lenkes sammen over Internett ved hjelp av hyperlenker, til ytterligere kunnskap og informasjon på verdensveven (World Wide Web).


FrØ-bladet i skjermversjon er utstyrt med samme redskapet.

Tilfeldig ord/uttrykk:
Vitnesteinar

To steinar ved ein merkestein som "vitne".

Se hele oversikten her.


adobe reader

Gard & bygd >> Utvik >> 3_4 Gamle dokumenter >> Skylddelingsforretning 1913 - Fredheim
Utskriftsvennlig format Tips en venn

Skylddelingsforretning 1913 - Fredheim

Tips: Klikk på evt. småbilder så åpnes de i et nytt vindu.
Referanse: 85_3_405
Skrevet av Aadne Utvik - 18.09.2009

Et stykke jord fikk navnet Fredheim. Det var plassert på et jorde straks ovenfor det området som ble skilt ut i 1911 og ble kalt Lindheim #85_3_404. Fredheim var en boligtomt.


Det var Aadne Aadnesen Utvik d.e. (1850-1917) som igjen solgte fra bnr 3, men denne gang til et firma kalt a/s Avance Canning Co. Det var Tormod Lindøe (f.1885) som representerte kjøperen.

Bnr 3 er ikke nevnt i Bygdebok for Avaldsnes I, men må være en del av bnr 1. Garden tilhørte formelt Aadne Utvik d.e. i 1913, selv om eldste sønn Aadne (f.1884) for lengst hadde overtatt driften av bruket #85_3_403.

Eiendommen Fredheim fikk bnr 27, og har vært eid av Elise Skjoldal (f.1930) fra 1976 (datter av Aadne Utvik d.y.).


Området

Fredheim fikk grense i øst til den gamle Sjoareveien #85_2_103. I teksten leser vi imidlertid at eiendommen ”støter i øst til en av nævnte co. tidligere kjøpt eiendom.” Dette er vanskelig å tolke, da nåværende Fredheim ikke har nabofelleskap med fabrikkens eiendom.

I dokumentet nevnes at skiftestein ble satt ned i ”grænselinjen av Kompagniets eiendom”. Grensa ble så trukket vestover 38,80 m, videre mot nord 32 m, og ”derfra østover m. 34,20 til kompagniets eiendom og følger denne eiendoms grænselinje til førstnævnte utgangspunkt”. Slik det her står tyder det på at eierne av hermetikkfabrikken også eide Lindheim, men dette kan foreløpig ikke bekreftes av andre dokumenter.

Bestemmelse av grensene for Fredheim er vanskelig å forstå ut fra den størrelse Fredheim bnr 27 har i dag. Ved å studere kartskissen over nåværende eiendommer i området er det mulig at Fredheim opprinnelig har hatt et større areal mot øst #85_3_409.

Tradisjonen forteller at det bolighuset som ble bygget på Fredheim (og som står ennå i 2009) var bestyrerbolig for hermetikkfabrikken.


Kompagniet”

Begrepet ”kompagniet” er ikke brukt i andre dokumenter og har heller ikke vært kjent i muntlig sammenheng. Det må være det samme som a/s Avance Canning co. Inntil 5. juli 1913 har det vært Tormod Lindøe som har vært tomtekjøper, mens det var hans far Mikal Lindøe (f.1851) som var med i det ”konsortium” som omkring 1912 skal ha stått bak hermetikkfabrikken #84_6_412.


Dokumentet

Kopi fra Grunnboka
Kopien er fra Grunnboka på ’Karmsund sorenskriverembede’ med 4 linjer på side 502 og resten på side 503. Tinglyst på ”Ekstrating den 4 august 1913”.

Kopien er A4, forminsket til 90 %. Skylddelingsforretningen er tatt vare på av Einar Magne Utvik.