Mandag 26. September 2022 - 09:01  

Søk

Google

Artikkel- og forfattersøk

Linker i nettsidene

Noen leder deg videre innenfor n-kh.no. De åpnes i det vinduet du er i. Siderammen og toppen beholdes dermed. (vil du lage nytt vindu: skift+museklikk)


Fremmede nettsteder du lenkes til, åpnes i nytt vindu, for å ikke fjerne vårt vindu.


Musepekeren aktiverer eventuell "forklarende boks".


Hensikt: informasjon lenkes sammen over Internett ved hjelp av hyperlenker, til ytterligere kunnskap og informasjon på verdensveven (World Wide Web).


FrØ-bladet i skjermversjon er utstyrt med samme redskapet.

Tilfeldig ord/uttrykk:
Helmingsmann

Ektemann som har sameige med kona.

Se hele oversikten her.


adobe reader

Gard & bygd >> Utvik >> 3_4 Gamle dokumenter >> Skylddelingsforretning 1911 - Lindheim
Utskriftsvennlig format Tips en venn

Skylddelingsforretning 1911 - Lindheim

Tips: Klikk på evt. småbilder så åpnes de i et nytt vindu.
Referanse: 85_3_404
Skrevet av Aadne Utvik - 18.09.2009

I strandsonen til Utvik bnr 1 er et område kjent som Lindheim. Navnet ble til da Tormod Lindøe i 1911 kjøpte et areal på 60x20 m. Det ble starten på familien Lindøe sitt store engasjement i industriutviklingen på Utvik gjennom et tiår.


I dokumentet blir det vist til kjøpekontrakt av 20. november 1911. Kjøper var Tormod Mikal Lindøe (f.1885), sønn til skipsreder Erik Mikal Lindøe (f.1851) #84_3_301. Kjøpekontraktens tekst er ikke kjent.

I teksten til skylddelingsforretningen står det at den fraskilte parsellen er del av bnr 3, som ikke er nevnt i Bygdebok for Avaldsnes I. Trolig har bnr 3 vært en del av bnr 1, som i 1911 formelt sett var eid av Aadne Aadnesen Utvik (1850-1917), også kalt Aadne Utvik d.e. Hans sønn Aadne Utvik d.y. (f.1884) hadde på den tid overtatt bnr 1. Først i 1931 fikk sønnen skjøte fra sin mor #85_3_403.


Området

Utgangspunktet for de nye grensene var et punkt ved sjøkanten 24 m nord for et sjøhus, siden kjent som ”Gamlasjøhuset” #85_9_101. Derfra ble grense trukket i nordvestlig retning 20 m, videre 60 m nordover, så 20 m mot sørøst. Den nye grensa ble avsluttet langs stranda 60 m tilbake til utgangspunktet.

I dokumentet står det ”langs stranden”, som forteller oss at den utskilte eiendommen var et område som ikke tidligere hadde vært fylt ut for næringsformål #85_5_305.

Det ble gitt adgang til å bruke den veien som fantes (”Sjoareveien” #85_2_103), og det ble også gitt anledning til å oppføre en ”vandbeholder nedenfor hovedveien”.


Dokumentet

Kopien av skylddelingsforretningen er fra Grunnboka ved ”Karmsunds sorenskriverkontor”, side 536. De 2 siste linjene nederst er fra side 537. Tinglyst på ”Ekstrating den 18 december 1911.”

Skylddelingsforretning 1911 - Lindheim
Kopien er A4, forminsket med 90 %. Skylddelingsforretningen er tatt vare på av Lindheims nåværende eier, Einar Magne Utvik #85_6_405.


Grunnbok

Etter ’Lov om tinglysing av 7. juni 1935’ er Grunnbok et register over dokumenter som gjelder fast eiendom. Før ble Grunnbok kalt Realregister eller Panteregister. Hver enkelt eiendom får nå sitt eget blad i Grunnboka. Tidligere ble Grunnbok ført etter løsbladsystemet, med bladene heftet inn i en låsbar perm. (Fra leksikon.)