Mandag 26. September 2022 - 07:31  

Søk

Google

Artikkel- og forfattersøk

Linker i nettsidene

Noen leder deg videre innenfor n-kh.no. De åpnes i det vinduet du er i. Siderammen og toppen beholdes dermed. (vil du lage nytt vindu: skift+museklikk)


Fremmede nettsteder du lenkes til, åpnes i nytt vindu, for å ikke fjerne vårt vindu.


Musepekeren aktiverer eventuell "forklarende boks".


Hensikt: informasjon lenkes sammen over Internett ved hjelp av hyperlenker, til ytterligere kunnskap og informasjon på verdensveven (World Wide Web).


FrØ-bladet i skjermversjon er utstyrt med samme redskapet.

Tilfeldig ord/uttrykk:
Bygsel

Leiga bort ein gard til leiglending, eller leige av jord, rett til å bygsla bort jord.

Se hele oversikten her.


adobe reader

Utskriftsvennlig format Tips en venn

Navn langs sjøen

Tips: Klikk på evt. småbilder så åpnes de i et nytt vindu.
Referanse: 85_2_103
Skrevet av Aadne Utvik - 09.07.2008

Langs sjøen har det vært fornyet utbygging som betyr at aktive stedsnavn vil bli lite brukt og forsvinne fra folks minne. Et område fra skiftet med Bø i nord og sør til Dalen (Peder Skeie veg) ble i desember 2004 godkjent av kommunen for boligbygging. Det var omregulering fra industri til boliger og handel.

 

*****


33 Teigen

Kart
En av 4 husmannsplasser under Utvik fra 1700-tallet. Folk har også brukt navnet

”Blodteigen”, men det er uvisst om navnet har lang tradisjon. Blodheien er (feilaktig?) brukt om samme plassen i folketellingen 1801 #85_2_201.

34 Jakobinakjellå

Drikkevannskjelde som lå på vestsida av riksveien, overfor Sævareidehuset. Kjella hørte til huset til et gammelt par som het Omund Olsen og Jakobine Hansdatter (nå Karmøyvegen 155).

35 Bår-Kristianstøå

Etter Bård Kristian Kristiansen (f. 1832), sønn til Anna Martha Bårsdatter og Kristian Olsen. på Utvik.

36 Britateigen

Søre del av Teigen. Oppkalt etter ei kone som het Brita, som bodde i et lite hus der hvor et steingjerde var også på 2000-tallet.

37 Britastøå

Båtstø nordfor lagerhusene til eiendommen Lindheim.

38 Lindheim

Navnet i skjøtet til den eiendommen, som var kjent som trelastforretningen #85_6_401.

39 Sjøhusflåtå

Plasseringen er noe usikker, men ble brukt om et eller begge engstykkene ned mot sjøen.

40 Kvednabekken

Tidligere ei lita elv som rant fra Sjenå (Andatjødnå) i vest og østover til sjøen mellom ABR-senteret og Lindheim. Bekken ble oppdemt med Uvikestemmen og hadde stor vassføring om høsten til kverner #85_6_102.

41 Britakjellå

Ved utløpet til Kvednabekken.

42 Sjoareveien

”Sjo” betyr ”sjø”. Svært gammel kjerrevei fra gardsbrukene i vest og til sjøhusområdet. Før ca. 1950 sto et av de gamle sjøhusene fortsatt sør for ABR-senteret #85_9_101.

43 Sjoareflåtå

Engstykket sør for Kvednabekken.

44 Trestrand

Flaten sør for ABR-senteret. ”Tre” betyr i denne sammenheng at eieren av gnr.1 (Aadne Aadnesen Utvik) delte denne sjøteigen mellom de tre eldste sønnene.

45 Smeabekken

Bekk som hadde utspring sør i Tungemyrå, i området ved dagens rundkjøring i Avaldsnes sentrum. Utløpet var Smeastrandå.

46 Smeastrandå

Stranda mellom Trestrand og Smeabekken. Smed-navnet er knyttet til ”Per Smed” og/eller far hans, ”Sven Smed” #85_2_201.

 

 

Oversiktsartikkel (#85_2_101)

 

Navn knyttet til gardsbruk (#85_2_102).

 

Navn på Dalen (#85_2_104).