Mandag 26. September 2022 - 09:26  

Søk

Google

Artikkel- og forfattersøk

Linker i nettsidene

Noen leder deg videre innenfor n-kh.no. De åpnes i det vinduet du er i. Siderammen og toppen beholdes dermed. (vil du lage nytt vindu: skift+museklikk)


Fremmede nettsteder du lenkes til, åpnes i nytt vindu, for å ikke fjerne vårt vindu.


Musepekeren aktiverer eventuell "forklarende boks".


Hensikt: informasjon lenkes sammen over Internett ved hjelp av hyperlenker, til ytterligere kunnskap og informasjon på verdensveven (World Wide Web).


FrØ-bladet i skjermversjon er utstyrt med samme redskapet.

Tilfeldig ord/uttrykk:
Vett

Vekteining, brukt som mål for jor. 6 spann er 1 vett.

Se hele oversikten her.


adobe reader

Gard & bygd >> Hinderåker >> 2_2 Noen navn forteller historie >> Navn kan fortelle om spesielle hendinger
Utskriftsvennlig format Tips en venn

Navn kan fortelle om spesielle hendinger

Tips: Klikk på evt. småbilder så åpnes de i et nytt vindu.
Referanse: 82_2_202
Skrevet av
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/n-kh.no/public_html/sider/artikkel.php on line 117
07.01.2009

Navn som Månaskinet og Tipp har sin egen historie. Men hva i all verden betyr Kjeklesbekken? Kanskje noen vet om ”kjekle” hadde en spesiell betydning i gamle dager.

 

 

Kjeklesbekken

I øvre enden av Hinderåkersbekken, der hvor den deler seg mot Skeie og går østover mot Hinderåker og Skeisvoll krysser den Skeievegen. Før Skeievegen ble laget var her en kjerrevei mot Skeie og en liten bru over bekken. Dette stedet kaltes Kjeklesbekken. Ved siden av Bård Skeisvolls våningshus og løe var Kjekleshaugen.

Vanligvis betyr å kjekle = krangle, men det kan jo være at det finnes et dialektord ”kjekle” med en annen betydning – og som gått ut av bruk.


Klubben

Mellom Hinderåkerstranda og Buvikstranda ligger to nes eller ”klubber” og en vik. Det er Østre Klubben og Vestre Klubben og mellom disse to ligger Midtvik.

Østre Klubben lå et gårdhus fra eldgammel tid. Beboelsesdelen var i søre enden av huset og fjør og løe i nordre enden. Det var en praktisk løsning. Det var det eneste huset av det slaget her omkring.

Klubb = klump. Viser trolig til landskapsformasjonen. (Klubb er også et annet ord for kumle.)


Knipå

Før Visnesvegen ble laget var der et myrområde og en fjellknaus som gangstien måtte passere. Der var det ”knipe” å passere.

Knipe = vanskelig situasjon. Knipen = svært sparsommelig.


Månaskinet

Etter utskiftningen ble dette stykket avkuttet slik at det ser ut som en halvmåne. Magdalena hans Torjer Hinderaker, som hadde gården da, mente at hun var ”snytt” for jordstykket. Det gikk før til Hinderåkersbekken, men nå til Sjoarveien. (Jfr. 15 og 22.)


Slammen

Grensa mellom Hinderåker og Visnes går på langs i Visnesvatnet, midt mellom de to gårdene. Visnesvatnet var før krigen (1940-45) sammenhengende fra Stemmen i nord til plantefeltet i sør.

Straks før krigen og mest etterpå ble avfallsvann fra flotasjonsanlegget i vaskeriet til gruva pumpet ut i området der nå Slammen ligger. Nye flotasjonsmetoder i vaskeriet til gruva gjorde at gråfjell og andre ikke-ønskelige steinsorter ble finknust slik at det blandet seg med avfallsvann. Så ble det pumpet ut i Visnesvatnet. Dette støvet lagret seg og dannet en fast flate, men det øverste laget ble en støvende flate. I sterk vind blåste det som en støvsky.

Gårdbrukeren som nå eier området klarte å få gress til å gro i dette slammet, som tidligere var som en ”ørken”. Slammen er nå blitt et produktivt jordbruksområde.


Tipp

Her var enden på ”banen”, en skinnebane fra Olsagruva eller Hinderaker gruve og hit. Malmen fra Olsagruva ble tippet her, derav navnet Tipp. Malmen ble så lastet i mindre trillebårer og kjørt om bord i skutene som lå fortøyd til en kai. Den er vekke for lengst.

I eldre tider var her to små hus, som var bebodd av to eldre damer. Lengst sør bodde Madlina på Tipp. Hun var enke. Lengre nord bodde Soffi på Tipp. Begge hadde høns som gikk fritt omkring. En kar fra Visnes påsto at det blåste slik på Tipp at Soffi og Madlina av og til måtte tjore hønsa sine så de ikke blåste vekk.

På side 40 i Marit Karin Alsvik og Jan Alsviks bok Avaldsnes. Gamle glimt. Bind I (2001) er et sjeldent bilde av Soffi og Madlina foran et av husene på Tipp.