Mandag 26. September 2022 - 08:11  

Søk

Google

Artikkel- og forfattersøk

Linker i nettsidene

Noen leder deg videre innenfor n-kh.no. De åpnes i det vinduet du er i. Siderammen og toppen beholdes dermed. (vil du lage nytt vindu: skift+museklikk)


Fremmede nettsteder du lenkes til, åpnes i nytt vindu, for å ikke fjerne vårt vindu.


Musepekeren aktiverer eventuell "forklarende boks".


Hensikt: informasjon lenkes sammen over Internett ved hjelp av hyperlenker, til ytterligere kunnskap og informasjon på verdensveven (World Wide Web).


FrØ-bladet i skjermversjon er utstyrt med samme redskapet.

Tilfeldig ord/uttrykk:
Album

Liten sølvmynt. ½ skilling.

Se hele oversikten her.


adobe reader

Gard & bygd >> Dale >> 3_2 Slekter på 1600- og 1700-taller >> Klaus på Dale og etterkommere
Utskriftsvennlig format Tips en venn

Klaus på Dale og etterkommere

Tips: Klikk på evt. småbilder så åpnes de i et nytt vindu.
Referanse: 137_3_201
Skrevet av Aadne Utvik - 28.01.2015

Klaus Kristensen var sønn til Kristen Bentsen Skaaning og fru Mette på Avaldsnes prestegard. Klaus kjøpte et stort gardsbruk på Dale i Torvastad Gnr 137/1. På Dale og de nærmeste gardene ble det mange etterkommere, også i nåtid.

 

Navn og årstall i denne slektsoversikten er i hovedsak tatt fra Bygdebok for Karmøy. Torvastad (1979). Det er slektsgreinene fra Åsa og Klaus Dale som blir ført opp. Søren-ætta på Velde #87_3_201 og Matias-ætta på Moksheim #147_3_203 er nære slektninger til Dale-folket. Paul Karsten Dahle har lest gjennom manus og gitt bidrag om familier på 1900-tallet.
   Det var viktig for prestefamilier på 1600-tallet ”å få plassert” de mange barna på gardsbruk #86_3_203. Å være bonde var en trygg levevei. Slektslistene gir mye informasjon. Et par utviklingstrekk er tydelige på Karmøy, fra Skaanings tid og fram til 1900-tallet:

 • Barnedødeligheten var skremmende høy gjennom hele perioden.
 • I de siste to generasjoner er det blitt et fåtall aktive gardsbruk tilbake på Nord-Karmøy.


Klaus Kristensen

f.ca. 1650 d.ca. 1714. Han hadde bnr. 1 på Dale fra ca. 1674. Matrikkelgarden var på 2 pund korn, dvs. 48 spann. I 1700 eide Klaus 36 spann eller ¾ av garden.
   Ca. 1677 g.m. Åsa Eriksdatter d. 1701 fra Frøvik i Skjold. Hun var enke etter den forrige brukeren på Dale, Osmund Ormsen fra Imsland. Osmund drev bruket på Dale fra ca. 1664 til han døde i 1674. Åsa og Klaus fikk fire barn:

 1. Mette f.ca. 1678, g.m. Olav Bårdsen, neste bruker.
 2. Kristen f.ca. 1679 d. før 1714.
 3. Erik f.ca. 1683 d. før 1714.
 4. Kirsten f.ca. 1685 d. 1766. Hun var gift to ganger. Andre gang – se Moksheim #147_3_203.
     G.1.m Askild Johannessen d.ca. 1706. Kirsten og Askild fikk tre barn:
  1. Marta f.ca. 1701 d. 1753.
  2. Søren f.ca. 1705 d. 1758, til Våge gnr. 84/7
  3. Johannes f. 1706 d. 1774, til bnr. 2.

 

Olav Bårdsen
f.ca. 1671 d.ca. 1736. Han kom fra Nordbø, sønn til Bård Trulssen (opprinnelig fra Myklabust) og Eli Olavsdatter. Olav Bårdsen var først bonde på Skjølingstad, men flyttet til Dale i 1715 og tok over bnr. 1 etter svigerfaren.
   Ca. 1698 g.m. Mette Klausdatter på Dale, datter til Åsa og Klaus, 1. generasjon. I året 1700 skal Olav Bårdsen ha vært den nest største skatteyteren i Avaldsnes skipreide (som Torvastad tilhørte). I 1723 brukte han hele matrikkelgarden Dale (48 spann). Mette og Olav fikk 12 barn:

 1. Bård f.ca 1699, g.m. Kirsten Tolleivsdtr. på Hauskje, til Hauskje gnr. 139/6.
 2. Klaus f.ca. 1702, g.m. Tyrid Jonsdatter på Kalland, neste bruker.
 3. Åsa f.ca. 1703, g.m. Jon Eliassen på Lillesund gnr. 141/1.
 4. Karen f.ca.1704 d.1785. Bodde på Lillesund.
 5. Marta f.ca. 1706, g.m. Lars Hanssen på Hauskje gnr. 139/3. De bodde på Gard i Skåre. (Feil i bygdeboka.)
 6. Eli f.ca. 1709, g.m. Tollak Hanssen på Hauskje gnr. 139/3.
 7. Anna f.ca. 1713 d. 1756, g.m. Tollak Olavsen på Håland gnr. 138/1, til Hauskje gnr. 139/3.
 8. Anders f.ca. 1714. Sjømann.
 9. Mette f.ca. 1715, g.m. Knut Nilssen på Steinsnes i Skåre, til Osnes gnr.140.
 10. Erik f.ca. 1716. Sjømann, bodde kanskje på Skjølingstad.
 11. Tala f.ca. 1726, g.m. Matias Larssen på Snik gnr. 123/1.
 12. Kirsti. Kanskje ugift.

 

Klaus Olavsen
f. ca. 1702 d. 1775. Dokumenter viser at han også var sjømann. Omkring 1760 solgte han sin del av Dale til sin slektning Kristen Matiassen på Moksheim og flyttet med familien sin til Hagland i Skåre. Årsaken til flyttingen er ikke kjent.
  
1775 g.m. Tyrid Jonsdatter på Kalland f.ca. 1728 grl.1800, datter til Jon Endresen fra Røvær. Tyrid og Klaus fikk åtte barn:

 1. Mette f.ca. 1748, g.m. Olav Samuelsen på Vikse.
 2. Jon f.ca. 1751. Sjømann.
 3. Klaus f.ca. 1753 d. 1781. Bodde på Hagland.
 4. Olav dp. 1755 d.ca. 1777.
 5. Anna f. 1759 døde samme år.
 6. Erik dp. 1760 d.ca. 1781.
 7. Olav (d.y) dp. 1765.
 8. Bård f. 1763 døde samme år.

 

Sjømannen Klaus

Faksimile fra Bygdebok for Karmøy. Torvastad (1979).
Mange bondegutter fra Torvastad var sjøfolk først på 1700-tallet. I en liste fra 1723 står det at Klaus Olavsen Dale, Ola Ølversen Storesund og Knut Matiassen Moksheim seilte på skip fra Bergen, landets største sjøfartsby.
   I byen Zierikzee i Holland hadde en del borgere spesialisert seg på handel med hummer. Det var viktig å hyre karmøybuer som var lommekjent i farvannet på vestsida av Karmøy. Der fantes store hummerhavner, både i Åkra og i Torvastadhavn, vest for kirka.
   I 1734 er det nevnt at Anders Olsen Osnes hadde seilt fra Zierikzee i hele ti år, mens Klaus Olavsen Dale hadde en fartstid på åtte år. Vi kan gå ut fra at Klaus har lagt seg opp gode penger som 20-åring. Klaus hadde ei jakt, så han tjente trolig mer penger på å være reder enn bonde.
   Etter at Klaus solgte bnr. 1 finner vi disse brukerne på garden: Fra ca. 1760 Nils Isaksen, Johannes Tolleivsen, Jon Larssen og Hans Ommunsen til 1823.

Kristen Matiassen
dp. 1798 d. 1884 kom fra Moksheim, sønn til Matias Kristensen på Moksheim. Kristen ble den neste av Klaus-ætta som hadde gardsbruk på Dale bnr. 1, fra 1819 til 1826. Kristen Matiassen var gift to ganger og ble far til 15 barn. Se Moksheim #147_3_203.

Matias Matiassen (d.e.)
dp. 1804 grl. 1852, bror til Kristen Matiassen, hadde bnr. 1 fra 1826 til 1850.
   1826 g.m. Ingeborg Kristina Torkelsdatter dp. 1804 d. 1852, datter til Torkel Bjørnsen og Eli Jonsdtr. på Dale bnr. 2. Ingeborg og Matias fikk fire barn:

 1. Anna Margrete f. 1826, g.m. Lars Kristiansen på Hauskje, til Grønningen gnr. 134/1.
 2. Matias f. 1829, til bnr. 2.
 3. Torkel f. 1832 d. 1899, g.m. Hylleborg Johannesdtr. på Myklabust. Bodde på Dale.
 4. Jon Kristian f. 1837, g.m. Kirsti Jonsdtr. på Grønningen, til Hauskje gnr. 139.


Peder Kristensen
f. 1823 d. 1910, sønn til Kristen Matiassen på Moksheim #147_3_203.
   1855 g.m. Karen Severine Halvorsdatter f. 1832 d. 1919, datter til Halvor Kristensen på Bø og Berta Karine Jonsdtr. Karen og Peder fikk åtte barn:

 1. Kristen f.1855 d. 1877.
 2. Halvor f. 1857, neste bruker.
 3. Matias f. 1860, g.m. Berta Kristine Jonsdatter på Storesund, til bnr. 6.
 4. Ingeborg Serina f. 1862, g.m. Rasmus Svensen på Skjølingstad gnr. 136/2.
 5. Peder Severin f. 1865, g.m. Eli Halvorina Torkelsdatter på Grønningen. Bodde på Dale.
 6. Karl Berdines f. 1868, g.m. Helene Nilsdatter på Vikingstad, til Vikingstad gnr. 130/1.
 7. Knut f. 1875, g.m. Barbro Katrine Ommundsdatter på Skjølingstad. Bodde på Dale.
 8. Anna Margrete f. 1871 d. 1945, g.m. Daniel Kalstø. Bodde på Dale.

 

Halvor Pedersen
f. 1857 d. 1918, g.m. Knutiana Torkelsdtr. på Grønningen f. 1859 d. 1902. Barnløse.

Peder Severin Dale
f. 1892 d. 1941, sønn til Peder Kristensen og Karen Severine. I 1918 fikk Peder Severin skjøte på dette bruket fra sin farbror Malvin Pedersen.
   G.m. Olga Amalie Hagland f. 1890 d. 1960, datter til Martin Hagland og Marta. Marta og Peder fikk fem barn:

 1. Hilda Konstanse f. 1913, g.m. Karl Tommassen Vedø på Åkra. Bodde på Storesund.
 2. Palmer f. 1916, g.m. Marie Nilsen f. 1916 på Visnes. Bodde på Visnes.
 3. Martin f. 1919, neste bruker.
 4. Olav Severin f. 1921, g.m. Ingrid Hausken f. 1926. Bodde på Dale.
 5. Eli f. 1923 d. 1939.

 

1900-tallet og bnr. 1

Brukere på Dale og Moksheim, som var i slekt. Oppsett ved John Karsten Vedø.
Martin P. Dale overtok bnr. 1 i 1945. Han ble gift med Eli Håland, datter til Jakob Kristiansen Håland gnr. 138/6 og Marie Jonsdtr. Grønningen. Mange av Klaus-ætlingene bor fortsatt på Dale og gardene omkring.


Bruk 2

Hovedbruket ble delt omkring 1740, da Olav Bårdsen eide hele Dale. Han hadde 12 barn og det ble en stor oppgave for foreldrene å få ”plassert” dem. Døtrene kunne bli gift med andre bønder, men sønnene måtte skaffe seg eget levebrød. To ble sjømenn.
   Den første på bnr. 2 ble Olavs svigersønn Johannes Askildsen. Da han ble gift med Åsa Matiasdatter på Moksheim ble det etterkommere fra Klaus-ætta også på det nye bruket.
   Mellom ca. 1790 til 1852 kom brukerne ”utenfra” – Johannes Andersen fra Storesund, Jon Olavsen fra Norheim og Torkel Bjørnsen fra Skåre.

Johannes Askildsen
f.ca. 1706 grl. 1774, sønn til Askild Johannessen på Øvre Hauge og Kirsten Klausdatter bnr 1. Johannes var gift to ganger.
   G.1.m. Åsa Matiasdatter på Moksheim f.ca. 1702 d.ca. 1751, datter til Matias Knutsen på Moksheim og Marita #147_3_203. Åsa og Johannes fikk to barn:

 1. Askild f.ca. 1736, g.m. Anna Gautesdatter på Vikingstad, til Vikingstad gnr. 130/1.
 2. Berta f.ca. 1738, g.m. Tollak Olavsen på Håland, til Håland gnr. 138/1.

G.2.m. Tyrid Gautesdatter f.ca. 1728 grl. 1786, datter til Gaut Olsen på Kalland og Kari Jonsdtr. på Røvær. Tyrid og Johannes fikk sju barn:

 1. Gaut dp. 1755, g.m. Lisbet Tollefsdatter på Nordvik, Utsira f.ca. 1746.
 2. Matias f. 1756, g.m. Agnete Jonsdatter på Nordstokke dp. 1745, til Nordstokke gnr. 63/3.
 3. Åsa f. 1759, g.m. Johannes Johannessen på Søndre Eike, til Søndre Eike gnr.115/1.
 4. Knut dp. 1761 døde samme år.
 5. Johannes dp. 1762.
 6. Kari dp. 1765 grl. 1812. Ugift.
 7. Marta dp. 1771 grl. 1788.


Matias Matiassen (d.y.)
f. 1829 d. 1908, sønn til Matias Matiassen (d.e.) på bnr. 1 og Ingeborg Kristina Torkelsdtr. Matias d.y. hadde bnr. 2 fra ca. 1852 til 1908.
   G.m. Berta Karina f. 1855 d. 1879, datter til Sakarias Halvorsen på Bø og Ingeborg Karina Olsdtr. Berta og Matias fikk tre barn:

 1. Ingeborg Kristine f. 1875 d. 1954, g.m. Kristian Tollaksen på Hauskje, til bnr. 4.
 2. Matias f. 1877, til USA 1908.
 3. Karl f. 1879, neste bruker. Ugift.


1900-tallet og bnr. 2
Da Karl M. Dale ikke hadde etterkommere ble det Matias K. Dale f. 1920 som i 1938 overtok bnr. 2. Han var sønn til Kristian Tollaksen på bnr. 4. Kona til Kristian, Ingeborg Kristine, var datter til Matias Matiassen (d.y.) på bnr. 2.


Bruk 3

I 1845 ble bruket skilt ut fra bnr. 1 med 3 ¾ spann og fra bnr. 2 med 3 spann. Bruket var på til sammen 6 ¾ spann, som da utgjør en sjettepart av matrikkelgarden Dale. Første bruker var Ole Mikal Kristiansen fra nabogarden Hauskje. Han var også av Klaus-ætta.

Ole Mikal Kristiansen
dp. 1817 d. 1893, sønn til Kristian Skaane Hansen på Hauskje gnr. 139/3 og Mette Maria Matiasdtr. på Røvær. Ole Mikal hadde bruket fra ca. 1845 til 1890. Det ble først bygslet, men i 1871 fikk han skjøte på bnr. 3. Han var gift to ganger.
   1845 g.1.m. Hansine dp. 1817 d. 1848, datter til Lars Hanssen Nordvik på Utsira og Marta Elisabet Gautesdtr. Nordvik. Martas far var Gaut Johannessen på bnr. 2. Hansine og Ole Mikal fikk to barn:

 1. Kristian f. 1845 d. 1853.
 2. Lars Johannes f. 1847.

1850 g.2.m. Ingeborg Olina f. 1831, datter til Tørres Hanssen på Håvåsen og Anna Hansdtr. på Gard. Ingeborg og Ole Mikal fikk ni barn:

 1. Hansine f. 1850.
 2. Tørres Andreas f. 1851. Sjømann.
 3. Kristian f. 1853, neste bruker.
 4. Matias f. 1857, til USA.
 5. Endre Mikal f. 1860 d. 1862.
 6. Johannes f. 1860 d. 1862.
 7. Anna Maria f. 1864.
 8. Marta Kirstine f. 1866.
 9. Endre Johan f. 1871.

 
Kristian Mikalsen Dale
f. 1853 d. 1939, sønn til Ole Mikal Kristiansen og Ingeborg Olina fra Gard. Kristian hadde bruket fra ca. 1890 til 1923.
   G.m. Ingeborg Elisabet f. 1865, datter til Nils Gudmundsen Storesund gnr. 142/2 og Malena Jansdtr. Straumsnes. Ingeborg og Kristian fikk 11 barn:

 1. Nils Matias f. 1885, til USA.
 2. Olina f. 1888, g.m. Emil Johannessen i Haugesund.
 3. Endre Johan f. 1890, til USA.
 4. Mikal f. 1893, til USA.
 5. Konrad Skaane f. 1895 d. 1958, neste eier.
 6. Hilmar.
 7. Jon, til USA.
 8. Tea, g.m. Lydersen på Dalen, Utvik.
 9. Jenny, g.m. Kjøbstad i Bergen.
 10. Elida Marie f. 1898, g.m. Haraldsen i Bergen.
 11. Inga, g.m. Martinson, til USA.

 
1900-tallet og bnr. 3
Konrad Skaane Dale ble gift med Nilla Olava f. 1892. Nilla og Konrad fikk to barn, Konrad Skåne f. 1926 og Ingvald Kristian f. 1927. Konrad tok over bnr. 3 i 1923, men solgte det samme år til Hans Vik fra Øystese.
   Ingvald M. Vik f. 1901, sønnen til Hans Vik, fikk i 1943 skjøte på bnr. 3 fra sin far. Dette bruket tilhørte da ikke lenger Klaus-ætta. Det ble etter hvert små driftsenheter etter mange utskiftinger. Vi legger merke til at mange emigrerte til USA i første del av 1900-tallet.


Bruk 4

Kristian Tollaksen
f. 1866 d. 1941, sønn til Tollak Kristiansen på Hauskje gnr. 139/3 og Eli Sofie Jonsdtr. fra Grønningen. Kristian fikk skjøte i 1904 fra svigerfaren Mathias på bnr. 2.
   1901 g.m. Ingeborg Kirstine f. 1875 d. 1954, datter til Mathias M. Dale og Berta Karina Sakariasdtr. fra Bø. Ingeborg og Kristian fikk seks barn:

 1. Magda f. 1901, g.m. Jakob Garte f. 1903, til Gunnarshaug gnr. 143.
 2. Elida Sofie f. 1904, g.m. Johannes Vikshåland f. 1904, til Vikshåland gnr. 126/4.
 3. Tora f. 1910, g.m. Andreas Andersen Kvalavåg f. 1909.
 4. Kristian f. 1916, g.m. Olga Ek, neste bruker.
 5. Emalie f. 1918, g.m. Fjøsne i Etne.
 6. Mathias f. 1920, til bnr. 2.

 

 Bruk 6

Matias Pedersen
f. 1860 d. 1954, sønn til Peder Kristensen på bnr. 1 og Karen Severine Halvorsdtr. fra Bø. Bruket ble skilt fra bnr. 1 i 1910.
   G.m. Berta Kristine f. 1863 d. 1934, datter til Jon Bendiksen på Storesund gnr. 142/11 og Anna Margrete Pedersdtr. Berta og Matias fikk sju barn:

 1. Petra Konstanse f. 1886, g.m. Knut Andreas Helmik Korneliussen f. 1883, til Skjølingstad gnr. 136.
 2. Ellen f. 1889, g.m. Sven Rasmussen på Skjølingstad gnr. 136/2.
 3. Jon f. 1891, g.m. Marta Klengsdtr. Lande, til USA.
 4. Kristen f. 1895 d. 1903.
 5. Bjarne f. 1900, neste bruker.
 6. Kristen f. 1904 d. ca. 1959, g.m. Margot Hans-Knutsdtr. Hauge, til USA.
 7. Erna f. 1908, g.m. Jakob Valentinsen Syre, til USA.


Bjarne Mathiassen
f. 1900, sønn til Matias Pedersen bnr. 6 og Karen Severine Halvorsdtr. Bjarne hadde bruket fra 1933.
   1922 g.m. Alfa Eliasdtr. Blindheim f. 1898 d. 1976, datter til Elias Larssen Korsnes og Anna Olausdtr. Blindheim, Sunnmøre. Alfa og Bjarne fikk to barn:

 1. Magne f. 1925, g.m. Gunhild Årsand fra Kvalavåg f. 1926, neste bruker.
 2. Asbjørg f. 1933, g.m. Jon Kristiansen fra Veavågen f. 1932.


1900-tallet og bnr. 4, 5 og 6
Kristian Tollaksen hadde bnr. 4 fra 1904 til 1943. Bruk 5 Vaøyne ble skilt ut fra bnr. 2 i 1907 og drevet av Martin Johan Hanssen f. 1856. Han var sønn til Hans Andreas, som var husmann på Dale i 1853. Bruk 6 overtok Matias Pedersen Dale i 1910 og førte slektstradisjonene videre fra bnr. 1. Dermed var det brukere fra Klaus-ætta helt fram til 1900-tallet på bnr. 4 og 6, slik som på bnr. 1 og 2. Et flyfoto viser et utsnitt av kulturlandskapet på Dale i nåtid #137_1_201.

Gard og ætt på Dale
Dale er et naturnavn (dativform av Dal). Garden grenser i sør til Skjølingstad. Fra Dalsvågen går grenselinja østover mot Hauskegarden. I sør er grensa til Håland. Gnr. 137 Dale er sterkt kupert.
   Matrikkelen fra 1668 viser at Dale da var odelsgods, til forskjell fra Velde og Moksheim. Helt fra 1400-tallet er det familier i Hardanger som har eid Dale. Etter at prestesønnen Klaus Kristensen fra Avaldsnes ”giftet seg til” Dale i 1670-åra har Klaus-ætta eid og drevet det meste av matrikkelgarden, helt fram til nåtid. Vi merker oss at navn som Kristen og Matias har blitt brukt i minst tre hundre år, på samme vis som på Moksheim.

Spor i ord
I Karmøys historie, bind III (2004) av Frode Fyllingsnes kommer vi nærmere inn på livet til noen kjente bondefamilier på 1600-tallet:
   ”Det var ikke første gang at Knut Salvesen møtte i retten. I 1665 ble han stevnet for å ha vært i klammeri med en som het Nils Knutsen, under et bryllup på Ner-Haugo. Knut skulle da ha tatt en båt og rodd bort. Båten hadde siden ikke kommet til rette.
   I 1676 reiste lensmannen sak mot Klaus Kristensen Dale, Knut Ingebretsen Sæbø, Gudmund Bårdsen Øvra-Haugo og Hans Andersen Stange for slagsmål under et gravøl på Vikingstad. Stort sett hadde de brukt tørre never, men Klaus sin kjortel hadde merker etter åtte knivstikk. Et vitne fortalte at da han kom inn etter at slagsmålet var over, fant han Gudmund sittende i høgsetet med dragen kniv.
   I en rekke sosiale sammenhenger ble det drukket mye, i første rekke øl. Da kunne det lett oppstå uenighet som utviklet seg til skjellsord og voldsbruk. Folk levde tett innpå hverandre på den tida. Irritasjon og gnisninger mellom naboer i samme tunet førte også stundom til åpne konflikter.”

Karmøy-historien har mer å fortelle om dattersønn til Klaus, sjømannen Klaus Olavsen:
   ”Karmøybuer som førte varer fra Bergen, skulle ha tollseddel fra tollbua i byen. En av dem som ikke hadde papirene i orden, var Klaus Olsen Dale, som i 1741 ble stevnet av toller Ebbel i Stavanger for tollsvik. Jakta til Klaus var blitt inspisert både av Hans von Garden, tollbetjent på Høyevarde, og seinere av Ebbel selv. De hadde funnet 800 takstein, 3 tønner med såkalt danzigerrug, 5 tønner salt, foruten humle og hamp.
   Klaus kunne framlegge kvittering fra en kjøpmann i Bergen, men noen tollseddel hadde han ikke. Dommen gikk ut på at Klaus skulle betale dobbel toll og konsumpsjonsskatt, varene ble beslaglagt og han måtte ut med til sammen ti riksdaler i saksomkostninger.”