Torsdag 18. August 2022 - 12:39  

Søk

Google

Artikkel- og forfattersøk

Linker i nettsidene

Noen leder deg videre innenfor n-kh.no. De åpnes i det vinduet du er i. Siderammen og toppen beholdes dermed. (vil du lage nytt vindu: skift+museklikk)


Fremmede nettsteder du lenkes til, åpnes i nytt vindu, for å ikke fjerne vårt vindu.


Musepekeren aktiverer eventuell "forklarende boks".


Hensikt: informasjon lenkes sammen over Internett ved hjelp av hyperlenker, til ytterligere kunnskap og informasjon på verdensveven (World Wide Web).


FrØ-bladet i skjermversjon er utstyrt med samme redskapet.

Tilfeldig ord/uttrykk:
Hjemmel

Løyve til å gjera noko.

Se hele oversikten her.


adobe reader

Gard & bygd >> Kvalavåg >> 3_2 Slekter på 1600- og 1700-taller >> Strid om eiendomsrett og bruksrett
Utskriftsvennlig format Tips en venn

Strid om eiendomsrett og bruksrett

Tips: Klikk på evt. småbilder så åpnes de i et nytt vindu.
Referanse: 75_3_201
Skrevet av Aadne Utvik - 08.04.2008

Tvist om eiendomsretten til Kvalavåg kan vi bli kjent med i rettsbøkene fra 1600-tallet. . Slike saker splittet familier og slekter. Til slutt ble Kristoffer Andersen på Hinderåker vinneren i en årelang strid.


Mye av jorda i Karmøy som var i bondeeie, ble utover på 1600-tallet splittet opp i små parter, særlig gjennom arveoppgjør. Dessuten ble mer jord enn før solgt og pantsatt.

     Alt dette førte til at saker om eierforhold var en gjenganger under tingmøtene. Striden om Kvalavåg er et godt eksempel.

     Det var Anders Monssen Søra Velde som i 1653 stevnet Bård og Hans Andersen Stange, samt Ola Bårdsen Storasund, angående eierretten til Kvalavåg.

     Bård og Hans var brødre og barnebarn av den store jordeieren Hans Simonsen på Austrei, mens Ola Bårdsen Storasund var gift med søstera deres. Anders Monssen Søra Velde var på sin side gift med Marta Kristoffersdatter, datter til den avdøde Avaldsnes-presten, Kristoffer Sigurdsen. Kristoffer var stefar til Hans Simonsen Austrei.

Rettsaken i 1653

Anders Søra Velde førte flere vitner i retten som gikk god for at presten på Avaldsnes hadde krevd landskyld av Kvalavåg. Motparten viste på sin side til skiftebrevet etter Hans Simonsen Austrei fra 1629, der Kvalavåg var blant jordgodset som ble fordelt.

     I første omgang vant Hans Simonsens etterkommere fram. De ble tilkjent eierrettene til det meste av Kvalavåg, bortsett fra en liten part som var tilfalt kona til Anders Søra Velde i arv etter faren. Men siste ordet var ikke sagt i denne saka.

Ny rettsak midt i 1660-åra

 
Denne gangen var det Kristoffer Andersen Hinderåker, sønnen til Anders Monssen Søra Velde, som reiset saka. Nå var nye bevis kommet for dagen. To gamle brev Kristoffer framla viste nemlig at presten på Avaldsnes, Kristoffer Sigurdsen, hadde kjøpt gods i Kvalavåg. Breva var fra 1583 og 1585. Sorenskriveren klaget over at de var råtne og vanskelige å lese, og han og den lokale lagretten fant ikke grunn til å omgjøre dommen fra 1653.

     Kristoffer ga seg imidlertid ikke så lett. Han stevnet like godt sorenskriveren og domsmennene fra Avaldsnes skipreide inn for lagmannen i Stavanger. I februar 1666 slo lagmannen fast at Kristoffer Hinderåker var den rette eier av Kvalavåg.

     Dette første til bitter strid mellom taperne. Bård Stange ga   Hans skylda for at de mistet Kvalavåg. I 1667 gikk han til sak mot broren og forlangte erstatning. Hans fikk rettens medhold i dette, og ble tilkjent noe av Hans sitt arvegods i Håland i Skudenes. Svogeren, Ola Bårdsen Storasund, måtte også overlate noe av godset han satt med i Håland til Bård.

Et etterspill om pantsatt jord

En økende grad av pantsetting utover 1600-tallet var med å komplisere eiendomsforholda.

     Den jorda som Hans overtok på Håland nordre viste seg imidlertid å være pantsatt. En rekke rettssaker fulgte i kjølvannet av dette makeskiftet. Og det ser ut til at Hans Andersen til slutt har måttet oppgi jorda på Håland nordre.

Kilde: Frode Fyllingsnes: Karmøys historie. Bind III. (Karmøy kommune 2004).