Mandag 8. August 2022 - 07:19  

Søk

Google

Artikkel- og forfattersøk

Linker i nettsidene

Noen leder deg videre innenfor n-kh.no. De åpnes i det vinduet du er i. Siderammen og toppen beholdes dermed. (vil du lage nytt vindu: skift+museklikk)


Fremmede nettsteder du lenkes til, åpnes i nytt vindu, for å ikke fjerne vårt vindu.


Musepekeren aktiverer eventuell "forklarende boks".


Hensikt: informasjon lenkes sammen over Internett ved hjelp av hyperlenker, til ytterligere kunnskap og informasjon på verdensveven (World Wide Web).


FrØ-bladet i skjermversjon er utstyrt med samme redskapet.

Tilfeldig ord/uttrykk:
Håndskrift

Skuldbrev.

Se hele oversikten her.


adobe reader

Gard & bygd >> Skeie >> 3_3 Familier gjennom 1800- og 1900-tallet >> Familier på «Risdalsbruket»
Utskriftsvennlig format Tips en venn

Familier på «Risdalsbruket»

Tips: Klikk på evt. småbilder så åpnes de i et nytt vindu.
Referanse: 83_3_301
Skrevet av Berith M. Odland - 06.08.2017

Skudenesmannen Torkel Risdal kjøpte i 1721 6 pund av Skeie (hele garden) av stiftamtskriver Severin Svanenhielm. Torkel Risdal’s etterkommere satt med godset i flere generasjoner.

 

Den eldste historien, om klostergods og leilendinger, er beskrevet i #83_1_101. De ulike eierne handlet seg imellom og med andre, slik at det etter hvert ble kjøpt opp av brukerne til selveie. Men det var faktisk bruk som tilhørte «Risdals-folket» i Skudenes fram til omkring 1915. Det gjaldt bruk 11 og 12, som mine forfedre var forpaktere på.

Johannes Larsen
Den første av mine forfedre som drev bnr. 11 var Johannes Larsen, født ca 1704 fra bnr. 1 Skeie. (Den parten de brukte i Skeie, ble alt på den tid kalt Skeisvoll.) Han var først gift med Marta Nilsdtr., og deretter med Kathrine Kristoffersdtr. fra Vorre bnr. 6. Johannes bygsla bruket med 12 spann korn av Torkel Risdal i 1726 og hadde det til han døde i 1763.

Kristoffer Johannessen
De neste ti årene styrte enken og henne andre mann bruket til sønnen Kristoffer f. 1749 overtok. Han var gift med Asseline Jonsdtr. fra bnr. 6 Nedre Hauge i Torvastad. De hadde bruket fra 1774 til 1790, da Kristoffer døde. Fra 1790 til 1806 ble bruket drevet av Asseline og den nye ektemannen Peder Olsen. De var barnløse.

Marta Kristoffersdtr.
Eldste sønnen til Asseline og Kristoffer gifta seg til bnr. 13 på Skeie, så det ble eldste datteren Marta f. 1780 som overtok bruket i 1806. Hun ble gift med Aadne Nilsen f. 1787 fra bnr. 10 Våge. De hadde bruket til 1837, da det ble delt mellom de to eldste barna Elisabet og Johannes. Bruket var da på 19 spann korn.

Elisabet Aadnesdtr.
Datteren Elisabet f. 1807, gift med Tore Jonassen f. 1810 fra Spannhelgeland, og sønnen Johannes f. 1811, fikk bygsle hver sin halvpart av bruket. Disse fikk da bnr. 11 og 12. Etter hvert sa Johannes fra seg en del av sitt bruk, slik at Elisabeth og Tore satt med 16 spann korn i 1858.

Jonas Toresen
Johannes satt med resten av sitt bruk til 1865, da Jonas, sønnen til Elisabet og Tore, overtok bruket. Jonas var gift med Magdalena Jensdtr. fra Våge bnr. 7. Han og faren brev brukene sammen til faren døde i 1895. Siden var det Jonas og sønnen Aadne som drev bruket.

Aadne Jonassen
Aadne ble gift til bnr. 7 på Skeie, og han og kona overtok dette bruket etter hennes foreldre. «Risdalsfolket» eide disse brukene fram til 1914, da de solgte bnr. 12 til Thomas Hillesland. Aadne Jonassen, som hadde bygselen på dette bruket, fikk skjøte på bnr. 11 (1/4 part) som vederlag for bygselen som ikke var gått ut.

Mathias Skeie
I 1933 fikk Aadne’s sønn John Mathias Skeie kjøpe bnr. 11. Han hadde i 1924 fått skjøte på hustomt på bnr. 26, som fikk navnet «Risdals Minde». Datteren Agathe, gift med Edvin Kvalavåg, fikk skjøte på bnr. 11 i 1958. Yngste datteren deres, Marit f. 1948, overtok i 1974.

Bnr. 11 har vært drevet av samme familie sammenhengende i nærmere 280 år