Søndag 14. August 2022 - 16:59  

Søk

Google

Artikkel- og forfattersøk

Linker i nettsidene

Noen leder deg videre innenfor n-kh.no. De åpnes i det vinduet du er i. Siderammen og toppen beholdes dermed. (vil du lage nytt vindu: skift+museklikk)


Fremmede nettsteder du lenkes til, åpnes i nytt vindu, for å ikke fjerne vårt vindu.


Musepekeren aktiverer eventuell "forklarende boks".


Hensikt: informasjon lenkes sammen over Internett ved hjelp av hyperlenker, til ytterligere kunnskap og informasjon på verdensveven (World Wide Web).


FrØ-bladet i skjermversjon er utstyrt med samme redskapet.

Tilfeldig ord/uttrykk:
Landdrott

Jordeigar.

Se hele oversikten her.


adobe reader

Gard & bygd >> Skeie >> 2_1 Stedsnavn - lister og kart >> Kart A, omkring Skeievegen
Utskriftsvennlig format Tips en venn

Kart A, omkring Skeievegen

Tips: Klikk på evt. småbilder så åpnes de i et nytt vindu.
Referanse: 83_2_102
Skrevet av Berith M. Odland - 02.07.2017

Det er tatt vare på mange stedsnavn omkring det gamle klyngetunet på Skeie. Flere stedsnavn viser til brukere som ikke er kjent i nåtid.

 

Kart A.
Dette er det første av fem kart over den store Skeiegarden. Et oversiktskart viser plasseringen i terrenget #83_2_101.

 

1 Dårtehaugen. Har navn etter ei som hadde hus her. 
2 Kristinamyrå. Er oppkalt etter ei som bodde på garden.
3 Kråkehaugen. Kråkene hvilte her før de dro til Urter.
4 Spannsteigen.  De betalte et spann korn i skatt av denne teigen.
5 Hagane/Skeishagen. Husmannsplasser.
6 Fågemyr. Her hadde flere bruk torvrett.
7 Grøvene.    
8 Holmen/Holmane.   En holme i terrenget med myrer og sumper omkring.
9 Holmareinå.     Upløyd kant ved holmen.
10 Aunå.  Jordstykke i myrkanten.
11 Røyrmyr/Røysmyr.  Se nr. 6. Røyrmyr peker mot at her vokste takrøyr, mens derimot Røysmyr peker mot en røys i nærheten.
12 (Gravhaug).  
13 Mangellamyrå/ Amangellamyr.     Dyrket ca. 1930. Har navn etter ei som bodde på garden.
14 Storåkeren.   En av de første stedene de dyrket bygg.
15 Halvfjordingen.  Skatten på dette stykket var en halv fjerdingstønne korn eller 1/8 tønne.
16 Tongaren.  Ei lita slette midt i det gamle Skeietunet.
17 Floen. En våt plass der de tok vann til dyra. Også kalt Dåven.
18 Bårsåkeren. Har fått navn etter brukeren.
19 Vogsbekkjen/ Voksbekkjen. Skiftesbekk mellom Skeie og Våge. Går fra Spannsteigen, svinger nedenfor «hjulhuset» hos Kolbein Skeie mot Nygård, og kommer ut ved Dalen Ungdomshus.
20 Storhaug.  Om vinteren brukt som akebakke for kjelke og ski i flere generasjoner.
21 Røyså.  En steinrøys.
22 Trollrøys. En steinrøys hvor huldra bodde. Flyttet til Kjekleshaugen på Skeisvoll 6. januar!
23 Tønneså. Her kunne de så en hel tønne.
24 Reinå. Upløyd kant ved sletten.
25 Slettå.  
26 Bastågehaugen.   Haugen bak husene. Her stod et badehus eller badstu som folket på gården brukte i gammel tid.
27 Bastågereinå. Upløyd kant ved nr. 26.
28 Toreåkeren. Har navn etter brukeren.
29 Larsaåkeren. Har navn etter brukeren.
30 Skålateigen. Skatten av denne teigen var et skålpund. Det ble sagt at huldra bodde her.
31 Kjevlesina/Kjølversina. En haug som er rund som et kjevle og vanskelig å arbeide på.
32 Kjevlesmyrå/ Kjølversmyrå. Myren nedenfor og nordfor nr. 31.
33 Klårekjellå.  En oppkomme som aldri var tørr. Alle på garden hadde vannrett der.
34 Nakkaberg. Et langt berg som stikk opp i terrenget som en nakke.
35 Kophaug.  
36 Vogsbekkstykke. Stykket ved Voksbekken.
37 Tresnippen. Har Vågenr., men hører til Skeie. Har fått navn etter formen.
38 Bekkhaug.  
39 Tresjesveita. De laget en veite for å lede vann fra Voksbekkjen til kvernhuset hos Kolbein Skeie for å få bedre kraft på kvernhjulet.
 40 Aunå.   Se nr. 10.
 41 Aunahaugen.  
42 Bendiksmyrå.  Har fått navn etter brukeren.
43 Spannsteigen.  Se nr. 4.
44 Brokjå.  
45 Folgestykket. Dette ble brukt av folgefolket.
46 Halvtønneså. En åker der de kunne så en halvtønne.
47 Ekrehaugen. Ekre = slette.
48 Skrabbamyrå.  
49 Nylendene. En del av nr. 48 som ble dyrket i 1930-40 årene. Etter dyrking fikk den dette navnet (Nytt lende).
50 Bruareåkeren.  
51 Storemyr. Den største myren.
53 Tresmyr.  
54 Nakkaberg. Tilhørte Skeie før, nå Våge. Se nr. 32
55 Kolleskar. Et skar (kløft) mellom to koller.
56 Treet/Skeistre. En høyde som går over flere bruk.
57 Vidjengedalen/ Vedgjengedalen. Dalen som går parallelt.
58 Vidgjengemyra. I denne myra hadde flere bruk rett til å ta torv.
59 Larsastemmen.  
62 Jensahaugen. Har fått navn etter eieren. En liten del av denne hører til Skeie.
65 Tre.  
72 Treskillingen.  
73 Luraaunå. Skifte mellom Lande (Luren) og bnr. 4 og bnr. 15 på Skeisvoll.
74 Hagane.  Se nr. 5.
75 Salvesmyrå. Har fått navn etter eieren.
76 Gullækro/Gullåkeren. Den gule åkeren eller leiraktig fjell. (O. Rygh). Da dette stykket ble fradelt ble det kalt Galtakeren. Her hadde de grisene.
77 Kjekleshaugen. Se nr. 22.
79 Hinderakersbråte. Den bratte skråningen mellom Hinderaker og Skeisvoll.
80 Markhusbrekkå. Har fått navn etter han som bodde her.
81 Kjyrkjemyrå. Betalte skatt til kirken.
82 Skeisvolldalen.