Søndag 14. August 2022 - 11:05  

Søk

Google

Artikkel- og forfattersøk

Linker i nettsidene

Noen leder deg videre innenfor n-kh.no. De åpnes i det vinduet du er i. Siderammen og toppen beholdes dermed. (vil du lage nytt vindu: skift+museklikk)


Fremmede nettsteder du lenkes til, åpnes i nytt vindu, for å ikke fjerne vårt vindu.


Musepekeren aktiverer eventuell "forklarende boks".


Hensikt: informasjon lenkes sammen over Internett ved hjelp av hyperlenker, til ytterligere kunnskap og informasjon på verdensveven (World Wide Web).


FrØ-bladet i skjermversjon er utstyrt med samme redskapet.

Tilfeldig ord/uttrykk:
Arilds tid

Eldgamal tid.

Se hele oversikten her.


adobe reader

Gard & bygd >> Vormedal >> 2_2 Noen navn forteller historie >> Misbruk av steds-/gardsnavn
Utskriftsvennlig format Tips en venn

Misbruk av steds-/gardsnavn

Tips: Klikk på evt. småbilder så åpnes de i et nytt vindu.
Referanse: 124_2_201
Skrevet av Harald Goa - 27.01.2017

Vet ikke folk lengre hvor de bor? Eller er noen navn gjevere enn andre? Det finnes folk som bevist bruker stedsnavn feil, det vet jeg, men det er ikke mange, tror jeg. Eller er det det?

 

Spørsmålene er mange, men det er en sannhet. Alle som eier en stor eller liten jordlapp har ett bruksnummer (b.nr). Og med tilhørende gardsnummer (g.nr.) og gardsnavn. Vet de ikke det? Hvis ikke bør de sjekke dette og bruke det!

Vi har ett åpenbart misbruk av navn, nemlig gnr. 124 Vormedal. Den nye storkommunen Karmøy har sørget for å få satt opp gule visningsskilt flere steder på fastlandet og på øynå.

Tekst «Vormedal».
Ifølge kommunen er dette et tettsted. Det stemmer ikke! Det er kun 27 bolighus på Vormedal. En annen grunn til feilbruken er postadresse-navnet. Fort å være et tettsted er det ikke nok at husene ligger tett. Antall fastboende må også være over 200.

Kommunen bruker også navnet feilplassert på kart og i andre sammenhenger. Det nærmeste tettstedet er gnr. 147 Moksheim som nå også har fått «post i butikk» - og postadressen skulle også vært Moksheim. Det har aldri vært noe poststed på Vormedal. Først var det på Moksheim, så på Mykje, før det havnet på Moksheim igjen.

Historieforfalskning
Før kommunesammenslutningen i 1965 lå Vormedal i Avaldsnes kommune og Moksheim i Torvastad kommune. Ansvaret for en eventuell historieforfalskning ligger kun hos Karmøy kommunes administrasjon. Hvem skal rette opp dette når kommunen ikke vil?

Hva kartskissen viser

Utsnitt av kartskisse. Nabogarden Moksheim ligger mellom Karmsundet, Vormedal og Helgeland.
Illustrasjonen er hentet fra boka Karmøys historie, bindet Avaldsnes II (1993). Kartskissen viser også gardsnumre, men vi legger merke til et lite areal merket med *). Forfatteren Arnvid Lillehammer skriver: «Eigentleg var ikkje Vormedal eigen gard, men utmark og støl til Avaldsnes prestegard. Prestane sette ned husmenn her på denne sida av Karmsundet. Og framleis er det område her ved vestsida av Vormedalsvatnet som ligg direkte under prestegarden.» Vi ser at matrikkelgarden Vormedal (124) har et smalt, avlangt og lite flateinnhold i forhold til nabogardene Mykje (119), Snik (123) og Helgeland (125).