Torsdag 18. August 2022 - 12:21  

Søk

Google

Artikkel- og forfattersøk

Linker i nettsidene

Noen leder deg videre innenfor n-kh.no. De åpnes i det vinduet du er i. Siderammen og toppen beholdes dermed. (vil du lage nytt vindu: skift+museklikk)


Fremmede nettsteder du lenkes til, åpnes i nytt vindu, for å ikke fjerne vårt vindu.


Musepekeren aktiverer eventuell "forklarende boks".


Hensikt: informasjon lenkes sammen over Internett ved hjelp av hyperlenker, til ytterligere kunnskap og informasjon på verdensveven (World Wide Web).


FrØ-bladet i skjermversjon er utstyrt med samme redskapet.

Tilfeldig ord/uttrykk:
Skyld

Landsskyldpå ein gard, dvs. årleg leige som leiglandingen måtte betala jordeigaren.

Se hele oversikten her.


adobe reader

Gard & bygd >> BLH Avaldsnes >> 9_1 Bilder >> Kulturlandskapet sett fra Olavskirken nord
Utskriftsvennlig format Tips en venn

Kulturlandskapet sett fra Olavskirken nord

Tips: Klikk på evt. småbilder så åpnes de i et nytt vindu.
Referanse: 910_9_114
Skrevet av Aadne Utvik - 18.10.2016

Da kirketårnet er det høyeste punktet på 86 Avaldsnes (Prestegarden) blir utsynet fint nordover mot Haugesund. Steder for noen kulturminner kan antydes.

 

En såkalt «pedagogisk figur» (Sagaskipet NOR) er laget for å vise hvordan nordre del av Karmsundet er uvanlig rikt på kulturminner #910_2_207. På en tegning er fantasiskipets baug plassert ved skipsgravhaugen Storhaug på Gunnarshaug og fortøyd forut til et steinkors på Krosshaugen på Storasund. Flere kulturminner er fortsatt synlige. 

Litt av garden Bø med den gamle havna. Bygninger i byen skimtes i bakgrunnen. Foto: Helge Eliassen, september 2016.
Over Bøvågen
Bildet viser et uvanlig perspektiv mot nord. I bakgrunnen skimtes hallen til Aibel på Risøy, et kirketårn midt på bildet, og en flott båt i Karmsundet.

Men bildet har også kulturhistorisk interesse. Vi ser restene av den gamle havna til storgarden 146 Bø. Der er det kun to naust tilbake. Til venstre, utenfor bildekanten, ligger gardens sentrale bygninger, på samme sted som i middelalderen. Da var det også kirke i tunet. Steiner fra bygningen finnes ennå. 

Den berømte gravhaugen Grønhaug i Bøkrossen ligger utenfor dette bildet (til venstre) og ble nevnt i artikkelen med utsikt mot vest #910_9_112.

Mot Karmsundbrua
med Bøneset. Foto: Helge Eliassen, september 2016.
Nordover
Et flott panorama av Helge Eliassen!

Helt ytterst til venstre ser vi et lite skogholt. Der er grensa mellom 144 Nordbø og 147 Gunnarshaug. Det går ennå an å finne fram til det berømte gravminnet Storhaug, selv om myndighetene ikke har funnet verd å skilte stedet #143_8_202. Også plasseringen av Salhushaugen er lokalisert #143_8_203. En gang var haugene mektige kulturminner, som hadde sammenheng med Avaldsnes som høvdingsete.

Den trange Salhusstraumen har vært problematisk å passere for seilende og roende farkoster. På fastlandsida er 148 Norheim med det kjente bauta-anlegget Jomfruene #148_8_201. Gardsbruk på 147 Moksheim er de grønne markene i høyre bildedel. Der har samme ætt bodd i mange generasjoner #147_3_202. Litt utenfor høyre bildekant ligger den lite kjent gravrøysa Rauden #147_8_ 201.

Industriområdet Bøneset er til venstre. I manns minne er et bombeangrep fra siste verdenskrig knyttet til stedet #146_7_402. Det er også en del av vår felles lokalhistorie. (Et fartøy ligger i opplag ved Bukkøy – verdens største lekter. Den er neppe verneverdig.)

Restene etter kjempehaugen Flaghaugen er i nedre kant til høyre #86_5_106. Omkretsen er lett å lokalisere. Bruk din historiske fantasi og la deg undres over hva et slik markert gravminne kan ha signalisert for farende folk langs Nordvegen #910_2_206.

Andre artikler

  • Kulturlandskapet sett fra Olavskirken vest #910_9_112.

  • Kulturlandskapet sett fra Olavskirken sør #910_9_113.

  • Kulturlandskapet sett fra Olavskirken øst #910_9_115.