Torsdag 18. August 2022 - 12:49  

Søk

Google

Artikkel- og forfattersøk

Linker i nettsidene

Noen leder deg videre innenfor n-kh.no. De åpnes i det vinduet du er i. Siderammen og toppen beholdes dermed. (vil du lage nytt vindu: skift+museklikk)


Fremmede nettsteder du lenkes til, åpnes i nytt vindu, for å ikke fjerne vårt vindu.


Musepekeren aktiverer eventuell "forklarende boks".


Hensikt: informasjon lenkes sammen over Internett ved hjelp av hyperlenker, til ytterligere kunnskap og informasjon på verdensveven (World Wide Web).


FrØ-bladet i skjermversjon er utstyrt med samme redskapet.

Tilfeldig ord/uttrykk:
Brukar

Gardbrukaren, den som eig eller leiger eit bruk på ein matrikkelgard.

Se hele oversikten her.


adobe reader

Gard & bygd >> Utvik >> 6_3 Butikker og handel >> Handel av mange slag
Utskriftsvennlig format Tips en venn

Handel av mange slag

Tips: Klikk på evt. småbilder så åpnes de i et nytt vindu.
Referanse: 85_6_301
Skrevet av Aadne Utvik - 04.11.2007

Før var ”mann-og-kone butikker” vanlig. På Utvik var det butikker langs veien fra Bø, ned til Dalen, opp Dalabrekkå og tilbake til riksveien langs ”Kjerkeveien”.

 

 

 

Fram til 1960-åra var det vanlig med ”mann-og-kone butikker”. På Utvik var det butikker og handel langs riksveien fra grensa med Bø - ned til Dalen - opp Dalabrekkå – og tilbake til riksveien langs ”Kjerkeveien”, nå Kong Augvalds veg. De fleste butikkene er ennå ”i manns minne”.

Butikkene hadde vanligvis ikke firmanavn, og blir derfor i denne sammenheng noen ganger navngitt etter type handel - andre ganger etter eieren.

 

 

Agnes Vikshåland

holdt til i Sævereid-huset ved grensa til Bø, trolig fra 1944 til 1946. I 1. etasje hadde en liten kolonialhandel, men drev i tillegg systue i 3. etasje   #85_6_402. Hun fortsatte seinere handelen på Nordbø. Fra 1960-årene drev hun og ektemannen (Fjellstad) Torvastad Landhandel på Stange.

 

Avaldsnes Landhandel

ble startet av Jakob Sørbø i 1. etasje i nabohuset i 1946 (Eier var Magnus Utvik). Det var et murhuset som ennå står. Landhandelen flyttet i 1956 sør til Avaldsnes sentrum, og fortsatte i nybygg på den tomta som nå huser Kiwi og posten.

 

Saltvedts kullhandel

ble drevet fra et sjøhus i enden av veien fra murhuset mot vest. Det ble også solgt ved. Skiene var 60 cm og ble målt i tønnebånd. Handelen tok slutt straks før krigen.

 

Trelasthandel

holdt til ved sjøen, på eiendommen kalt Lindheim. Der var det bygget et stort sjøhus, som nå i 2004 brukes av KBS. (Der drev Kristiansund Havfiskeselskap fra ca 1917 med sildesalting noen år). Det var Mikal Lindøe og sønnen Tormod som begynte den første trelasthandelen. Peder Skeie var formann en tid. Siden ble det første trelastlageret revet og satt opp på Mortanes. Huset var lager for den første forretningsdriften til Peder Skeie.

Aadne Utvik (1884-1932) begynte med egen trelasthandel i 1923.  #85_6_302.

I 1930 ble firma A. Utvik A/S stiftet. Sønnen Arne Utvik (f. 1909) overtok i 1932. Det ble salg av alt i byggevarer. Trelasthandelen er nå avviklet, men byggefirmaet drives videre av 4. generasjon i Avaldsnes sentrum..

 

Felleskjøpets lager

Rogaland Felleskjøp i Stavanger leverte alle slags varer til jordbruket gjennom Avaldsnes Landbruksforening. Der var Aadne Utvik (f.1884) en tid formann og kasserer. Varene ble først tatt inn hos Sivert Hinderaker (Dalen), men dette var en tungvint ordning.

Aadne Utvik kjøpte så det store sjøhuset og eiendommen Lindheim, som Mikal Lindøe i sin tid hadde kjøpt av hans far, Aadne Aadnesen Utvik (f.1850). Fram til omkring 1960 ble jordbruksvarene solgt fra det store sjøhuset inntil denne virksomheten ble overtatt av Skåre Kjøpelag.

 

Sykkelforretning

Olav Skeie solgte sykler og motorsykler i et mindre hus kjent som Østensens bakeri. Det lå nord for et bolighus, som seinere ble kjent som ”Posten”.

Olav Skeie drev utsalg og verksted på Utvik fra 1943 til 1946, da forretningen ble flyttet til Kopervik.

Østensens bakeri

hadde utsalg av bakevarer i det huset, som stod før ”Posten” overtok (Gaustad).   #85_6_402.

 

Gaustads steintøyforretning

ble drevet av Alfred og Karoline Gaustad i lokalet ved siden av ”Posten”. Dette var etter at sønnen Sjur hadde overtatt landhandelen og bakeriet på andre siden av riksveien.. Alfred Gaustad kjøpte det gamle huset av baker Østensen i 1937 og bygget ny 2. etasje på samme grunnmuren i 1947. Her var det en tid også melkeriutsalg.

 

Postkontoet ble drevet i det overnevnte huset fra 1948 til 1976, med sønnen Karl Gaustad som poståpner.

 

Elektrisk forretning

ble åpnet av Einar Hjelmaas (Alfreds Gaustads nevø) i ”Posten” i 1960. Dette firma flyttet seinere til den nedlagte Skeie skule på Visnesvegen..

 

Gaustads landhandel og bakeri

Dette var et viktig handels- og møtested i første del av 1900-tallet. Startet av Alfred Gaustad i 1907. Bolighuset og butikken ble utbygget i 1935 av brødrene til fru Gaustad fra Grinde. Her var det landhandel, bakeri  #85_6_402, poståpneri, telefon- og telegrafstasjon, bensinpumpe og bussekspedisjon. Den omfattende aktiviteten er nært knyttet til eieren. #85_5_202.

 

Gulabuå

var et stort sjøhus på Dalen, nederst i Smeabrekkå (Peder Skeie veg). Det hørte fra gammelt av under bnr. 5, Kiellands-bruket.

Knut Haavik hadde her lager og drev salg av kull, koks og ved. Handelen var knyttet til hans landhandelen ved riksveien (seinere Avaldsnes sentrum). Hans far Christian Haavik hadde part i en båt som het Bokn. Den førte kull fra England til Gulabuå. Under krigen bodde en familie i søre enden av sjøhuset. Gulabuå ble revet av tyskerne og fraktet til Kvalavåg eller Visnes, for å brukes som brakke (noe det aldri ble noe av).

 

Hanna Knudsens butikk

Dette var landhandel drevet av Sofie og Ole Pedersen i huset ovenfor det gamle Nerihuset eller Gloppehuset. Huset skal være flyttet fra Visnes og i følge en tradisjon var det ”Litle-Bår” (Bård Bårdsen Utvik, f. 1850) som begynte handel der. Sofies Pedersens mor, Hanna Knudsen, seinere fortsatte. Ektemannen var skipper på rutebåten Avaldsnes, som hadde base ved Knudsakaien. Butikken sluttet av i 1960-åra.

 

Handelen i Gloppehuset

Navnet Gloppehuset er blitt vanlig å bruke etter at kommunen kjøpte og satte huset i stand etter kulturminnestafetten først i 1990-åra. Huset er nå kjøpt av Kystlaget Kormt.

Regina Risvik, søster til Peder Jakob Lande, Neri Dalens svigersønn, var den siste som drev handel i huset, til i begynnelsen av krigen. #85_5_301.

Se også: www.kystlaget-kormt.com ”Gloppehuset på Dalen”

 

Firma Peder Skeie

Handelen holdt til på en sjøhuseiendom, kalt Lindborg (etter Mikal Lindøe). Det store huset ble revet i 2004 for å gi plass til byggekomplekset Avaldsnes Brygge.

Peder Skeie #94_5_201 kjøpte eiendommen og begynte salg av landbruksvarer fra 1931. Særlig kjent var fôrblandingene Karmøyfôr #85_6_403. Sønnen Rasmus Skeie overtok som disponent fra 1960. (Bedriften ble i 1980 overtatt av Vaksdal mølle, som avsluttet i 1990).

 

Anna Øygardens butikk

Søstrene Anna og Hanna Øygarden fortsette driften av den kjente landhandelen nederst i Dalabrekkå, etter at Sivert Hinderaker (Dalen) hadde sluttet ca. 1929. Skilbred hadde butikken fram til 1932. Butikkdriften opphørte helt i første del av 1960-tallet. Dette var et aktivt møtested for bygdefolk, også fordi her var ekspedisjon for flere rutebåter. Huset er siden restaurert av Knut Harald Skeisvoll og tildelt kommunens første vernepris.

 

Berta Mundals butikk

Handel begynte i et lite hus midt i Dalabrekkå, på østsida, men ble flyttet over til et nytt bolighus ved siden av (nå Dalabrekkå 41). Berta Mundal solgte brød og en del kolonialvarer fra et hjørnerom i huset mot veien i vest. Handelen opphørte straks etter at krigen sluttet.

 

Hanna Jensens butikk

Øverst i Dalabrekkå var det også butikk for kolonialvarer i et bolighus (nå Kong Augvalds veg 14). Hanna Jensen drev butikken fra slutten av 1920-åra og sluttet før ektemannen Olaf døde. Han var kjent som skipper på rutebåten M/K Røgvær. Butikken ble siden noen få år drevet videre videre av Sigrun Eide og Marie Larsen.

 

Knut Haaviks landhandel

Forretningen startet i 1922 i kjelleren til det bolighuset som i dag (2004) er plassert i Avaldsnes sentrum, mellom Augvaldsgården og Kiwi-butikken. Siden fortsatte landhandelen i nytt bygg litt lenger nord. Dette huset ble påbygget og utvidet til COOP, kontorer og småbutikker.

Ekteparet Nelly og Knut Haavik fortsatte en tid handelen i gamlehuset med salg av bl.a.maling.