Søndag 14. August 2022 - 12:26  

Søk

Google

Artikkel- og forfattersøk

Linker i nettsidene

Noen leder deg videre innenfor n-kh.no. De åpnes i det vinduet du er i. Siderammen og toppen beholdes dermed. (vil du lage nytt vindu: skift+museklikk)


Fremmede nettsteder du lenkes til, åpnes i nytt vindu, for å ikke fjerne vårt vindu.


Musepekeren aktiverer eventuell "forklarende boks".


Hensikt: informasjon lenkes sammen over Internett ved hjelp av hyperlenker, til ytterligere kunnskap og informasjon på verdensveven (World Wide Web).


FrØ-bladet i skjermversjon er utstyrt med samme redskapet.

Tilfeldig ord/uttrykk:
Bryllupsgjerd

Kostnad ved å halda bryllaup.

Se hele oversikten her.


adobe reader

Utskriftsvennlig format Tips en venn

Stedsnavn Kvalavåg

Tips: Klikk på evt. småbilder så åpnes de i et nytt vindu.
Referanse: 75_2_103
Skrevet av Aadne Utvik - 29.09.2016

Det er samlet svært mange navn for bygda Kvalavåg. I sju artikler med kart er stedsnavn notert og plassert for matrikkelgarden 75 Kvalavåg.

 

Bokstavene A til G viser til områdene for delkartene.
Matrikkelgarden 75 Kvalavåg grenser til 76 Vikene og 83 Skeie i nord, 91 Matland og 93 Kolstø i øst, og 74 Ytreland i sør. På dette oversiktskartet er området for delkartene notert med store bokstaver.

Delkart
På grunn av de mange stedsnavnene måtte kartgrunnlaget fordeles på flere delkarter:


#75_2_104 Sentralt vest. Kart A.
#75_2_105 Sentrum. Kart B.
#75_2_106 Sentralt øst. Kart C.
#75_2_107 Øst. Kart D.
#75_2_108 Sør. Kart E.
#75_2_109 Vest. Kart F.
#75_2_110 Øyene. Kart G.


Alle delkartene har målestokk 1:5000, unntatt kart B. Der er den sentrale bebyggelsen og der var de fleste gamle gardsbrukene. Dermed er det blitt svært mange stedsnavn i inn- og utmark. Kart B er derfor skrevet ut i målestokk 1:3500.

Kilder

  • Thomas Kvalevaag har tidligere satt opp ei navneliste for matrikkelgarden 75 Kvalavåg #75_2_101. Han døde før han fikk overført numrene på stedsnavn til eget kart. Thomas sin liste er nummerert fra 1 til 130.

  • Det finnes også en nettartikkel med stedsnavn fra offentlige kart #75_2_102. Disse navn, skrevet opp av Thomas Kvalevaag, er nummerert fra 131 til 165.

  • Bygda Kvalavåg består av fem matrikkelgarder. I 2000 ga Kvalavåg velforening ut boka Historie fra ei bygd. Bygdabok for Kvalavåg. 1850-2000. Der er det satt opp navnelister for alle matrikkelgardene, til sammen 477. Men navnene er ikke fordelt på matrikkelgardene. Det har vært et vanskelig arbeid å skille ut de stedsnavn som kun tilhører 75 Kvalavåg. 

  • Stedsnavn fra bygdeboka har fått nummer fra 200 og er satt opp i kursivert skrift.
    Disse navnene er ordnet alfabetisk. Arbeidet har vært vanskelig, da kartgrunnlaget i boka er dårlig, og nummereringen på kartene er til dels skrevet utydelig. Det kan derfor forekomme feil.


Bistand
Nye kart er levert av Servicetorget på Karmøy rådhus ved Reidar Kvinnesland.

Montering av kart og overføring av tall til kart er gjort av John Karsten Vedø.

Det trengs hjelp til plassering av noe navn, særlig for kart B. Må spørre lokalkjente.

Kartnavn
På oversiktskartet kan stedsnavn leses fra vest til øst:

Longholmen.

 Grodvika. Skarvaberg. Nesahaugen. 
Neset.

Kvalavåg. Terneholmen. Brandøy.
Setningholmen.

Stompevik. Melkevik. Klubben.
Hølen.

Djuramyr. Kvalavåg-vegen. Søylå.
Ravnatuene.

Tresvik. Tverrgardshaugen. Litlatjern.
Sundvegen.

Litlestemmen. Bussemyr. PARALDSNES.
Ørnaberget.

Kvernavåg. Knultadåven. Tvemyr.
Ostabergshaugen.

Kvalavågstjønna. Stellahaug. Storestemmen.
GÅSAVATNET.