Mandag 8. August 2022 - 06:20  

Søk

Google

Artikkel- og forfattersøk

Linker i nettsidene

Noen leder deg videre innenfor n-kh.no. De åpnes i det vinduet du er i. Siderammen og toppen beholdes dermed. (vil du lage nytt vindu: skift+museklikk)


Fremmede nettsteder du lenkes til, åpnes i nytt vindu, for å ikke fjerne vårt vindu.


Musepekeren aktiverer eventuell "forklarende boks".


Hensikt: informasjon lenkes sammen over Internett ved hjelp av hyperlenker, til ytterligere kunnskap og informasjon på verdensveven (World Wide Web).


FrØ-bladet i skjermversjon er utstyrt med samme redskapet.

Tilfeldig ord/uttrykk:
Vett

Vekteining, brukt som mål for jor. 6 spann er 1 vett.

Se hele oversikten her.


adobe reader

Gard & bygd >> Avaldsnes (Prestegarden) >> 5_4 Gjenstander >> Gravhelle for Torfæus
Utskriftsvennlig format Tips en venn

Gravhelle for Torfæus

Tips: Klikk på evt. småbilder så åpnes de i et nytt vindu.
Referanse: 86_5_408
Skrevet av Aadne Utvik - 14.07.2016

I kirkens kor, under korbuen, ligger to steinheller. De er knyttet til graver under golvet. Den største steinhella tilhørte gravkammeret til historieskriveren Tormod Torfæus #86_5_202. Teksten er slitt bort av generasjoners tråkk, men noen figurer er delvis synlige.

 

Fra Rosselands hefte Olavskyrkja paa Avaldsnes.
Illustrasjon av gravhella til Torfæus ble trolig første gang vist i heftet Olavskyrkja paa Avaldsnes. Ei utgreiding av fylkesskulelærar Vigleik Rosseland. Heftet ble utgitt i 1929 av byggenemnda for den store restaureringen i 1920-årene. Det var da tårnet ble gjenreist og nytt inventar kom på plass. Rosseland skrev dette under overskriften Tormod Torfæus:

«Snorre og Torfæus er dei største sogeskrivarane våre fyre 1814. Torfæus har vore kalla «Norigs Snorre.» Dei var islendingar båe to. Men Torfæus kom til Norig i 30 årsalderen og vart buande på Stangeland attmed Koparvik i 54 aar. Han var fødd i 1636 og døydde i 1719. Han vart då gravlagd i koret i Avaldsneskyrkja.

Under kyrkjevølingi i 1830 åri vart kista hans øydelagd. Men den store gravsteinen hans vart lagd synberr i korgolvet, just der klokkaren stod og las kyrkjebønene. Soleis har han lage i 90 år. Heile innskrifti er no burtsliti. Berre nokre innhogne figurar står att.

No under den siste kyrkjevøla fann dei eit gravkammer under korgolvet. Det hadde same storleiken som Torfæussteinen og høvde svært godt til den. Det må vera gravi hans Torfæus. Og no ligg steinen synberr i golvet rett yver denne gravi. Kyrkja gøymer der på eit interessant historisk minnesmerke.»

Gravsteinen
Sogneprest Lars Skadberg forteller mer om gravhella i boka Olavskyrkja og kongsgarden på Avaldsnes (Nils Sunds Forlag, Haugesund 1950.) Den er laget av rødlig sandstein, 2.40 m lang, 1.50 m brei og 20 cm tykk. Det har tidligere vært en lang innskrift på steinen. Nå ser vi kun innhogde bilder av de fire evangelistene i hjørnene. Det er Matteus med et menneske, Markus med løva, Lukas med okse og Johannes med ei ørn. Det er de samme bildemotivene som gjenfinnes på alteret.

Hvor var gravstedet?
Det er beskrevet noe ulikt om hvor gravstedet til Tormod Torfæus var. John Eirikson, biograf for Torfæus, har skrevet at det var «en muret Begravelse strax nedenfor Choret.»

Biskop Neumann skrev (i Urda II) at han avdekket graven og fant den «indhugget i en bløt Klippemasse, og paa Bunden av den fandtes et tykt Lag av hvid Sand.» I graven fant Neumann tre hodeskaller og andre bein.

Fridtjof Øvrebø hadde snakket med en lokal informant:

«En av Avaldsnes ansete og troværdige mænd, gamle Kolbein Hinderaaker, hadde som ‘lesargut’ vært tilstede, da kirken restaurertes (1839) og han fortalte mig, at der under gulvet i kirkens skib fandtes en mængde smukke likkister, hvitmalte, gulmalte, sortmalte. En del var barnekister, og likene lå ganske hele. Enkelte smaa laa i smukke, røde barnehuer, pyntet med sølvtraadsmønstre. Blant disse kister saa Kolbein en svær, fin eikekiste med vredne smedejernshaandtag. Paa laaket en metalplate med navnet T o r m o d T o r f æ u s indgravet.» (Rogaland Historielag. Årsskrift 6/1920.)

Hvem var tegneren?
Det er kun Lars Skadberg som har med tegnerens navn, S. Loge. Ellers har kunstneren vært ukjent for folk. Han er ikke blitt presentert i seinere bøker eller skrifter om Avaldsnes kirke, selv om tegningen har vært gjengitt. Nyere foto vil vise at dekoren på gravhella er blitt ytterligere skadet siden 1920-årene. Tegningen er derfor en viktig dokumentasjon. Nå er gravhella skjult av den lange løperen i midtgangen.

Severin Loge ble født i Haugesund i 1883 og kan ha tegnet gravhella under restaureringen. Han døde 13. november 1940. Kunstverk av Severin Loge var representert på Haugesund Billedgalleris sommerutstilling 2016.

Han var en av stifterne av Mandskoret av 1914. På en nettside får vi denne interessante opplysningen: «Severin Johannesen Loge var folkeskolelærer, forfatter og malerkunstner (også kjent som Haugesunds glemte malerkunstner).»