Torsdag 18. August 2022 - 12:16  

Søk

Google

Artikkel- og forfattersøk

Linker i nettsidene

Noen leder deg videre innenfor n-kh.no. De åpnes i det vinduet du er i. Siderammen og toppen beholdes dermed. (vil du lage nytt vindu: skift+museklikk)


Fremmede nettsteder du lenkes til, åpnes i nytt vindu, for å ikke fjerne vårt vindu.


Musepekeren aktiverer eventuell "forklarende boks".


Hensikt: informasjon lenkes sammen over Internett ved hjelp av hyperlenker, til ytterligere kunnskap og informasjon på verdensveven (World Wide Web).


FrØ-bladet i skjermversjon er utstyrt med samme redskapet.

Tilfeldig ord/uttrykk:
Hors

Hest, merr.

Se hele oversikten her.


adobe reader

Gard & bygd >> Visnes >> 4_1 Kort oversikt >> Utskiftningen i hovedtrekk (5)
Utskriftsvennlig format Tips en venn

Utskiftningen i hovedtrekk (5)

Tips: Klikk på evt. småbilder så åpnes de i et nytt vindu.
Referanse: 79_4_101
Skrevet av Aadne Utvik - 30.08.2015

Utskiftningen for Visnes fra 1888 til 1890 ble svært omfattende. Dette er noen viktige hovedtrekk fra utskiftningspapirene og endringer etterpå fram til 1930-årene.

 

Starten på utskiftnings-prosessen og dokumentet (1) er redegjort for i #79_4_201. Fortsettelsen er delingsplanen (2) og de nye grenselinjene (4). Noen stedsnavn fra dokumentet (3) er listet opp.
   Det er Thorleif Bårdsen har bidratt med stoffet om endringene på 1900-tallet. Sønnen Knut Anders Bårdsen har skrevet dette manuset.

De viktigste endringene
3. desember 1888 ble det igangsatt utskifting av gården Visnes. Dette fremgår av utskiftningspapirene fra 1888. De bruksnumrene det var snakk om er:

 

Bruksnummer:

Eid av:

Bruksnummer 1

Kristen Knutsen

Bruksnummer 6

Ole Olsen d.y.

Bruksnummer 7

Knut Johannesen

Bruksnummer 8

Martha Lisbet Kristensdatter (Ole Olsens enke) (¹)

Bruksnummer 9

Bård Knutsen

Bruksnummer 10

Bård Knutsen (²)

Bruksnummer 11

Ånon Pedersen

Bruksnummer 2

Vigsnes Kobberverk v/Anfinn O. Anfinnsen

  1. Marta Lisbet Kristendatters avdøde ektemann, Ole Olsen, må ikke forveksles med Ole Olsen d.y. da dette er to ulike personer.
  2. Bård Knutsen stod ifølge "Fortegnelse over matrikulerede Eiendomme og deres Skyld den 31te December 1889 i Avaldsnes Herred" som eier av både bruksnummer 9 og bruksnummer 10, men disse to bruksnumrene ble senere slått sammen.

 

Del-endringer
Etter utskiftningen av 1888 har det kun forekommet minimale endringer med unntak av for bruksnummer 7. Eiendommen Rødkleiv gruve tok i bruk til gruvedrift ble vel avstått av Knut Johannesen, eier av bruksnummer 7.

I 1934 ble bruksnummer 9 (som på dette tidspunktet bestod av de to sammenslåtte bruksnumrene 9 og 10) igjen delt i to. Eier av bruksnummer 9 var i 1934 Bård Kristian Bårdsen Visnes. Bruksnummer 9 ble delt i to, med to av hans sønner som hver sin nye eier. Den eldste av de to, Peder Bårdsen, overtok gårdshuset, gårdstunet og halve gården. Den andre halvparten overtok Knut Bårdsen.

I skylddelingsforretningen står det skrevet:

  1. "Innmarken: Utgår fra en nedsatt sten i skiften med Knut Johannesen eiendom som er nedsatt 53,3 m. øst fra Ole og Theodor Kleibergs eiendom "Blaasenborg" går derfra i nordlig retning 101,1 m. til X i berg, derfra samme retning 132,5 m. til X i berg, derfra samme retning 31,2 m. til X i berg ved det østre stykke til Knut Johannesen i "Rørmyr". Den part som ligger paa vestre side av denne linje skal tilhøre den solgte parsel.
  2. Utmarken: Skiftelinjen utgår fra Visnes verks eiendom (hjørne) ved "Kruthus-bakken", går derfra i sydlig retning 60,6 m. til X i berg, samme retning 86,7 m. til X i berg, samme retning 170 m. til kryss i berg, samme retning 20 m. til X i berg ved foten av et braat, går saafra denne X i vestlig retning langs dette braat 27,2 m. til X i berg, derfra i mer syd.v.retning 54,5 m. til X i berg 3 m. fra sjøen.
    Den part som ligger østen og syden av denne linje skal tilhøre den solgte parsel.
    De andre linjer er tidligere bestemt ved offentlig utskiftning."


Den fraskilte part nevnt ovenfor fikk herved nytt bruksnummer, bruksnummer 49. Den fikk gårdsnavnet "Vestre".

Utmarken som tilhører bruksnummer 9 i Helganes blir ikke utskiftet og skal være sameie. Det samme gjelder for Lamholmen, Borgholmen samt den delen av Ungøy som tilhører bruksnummer 9. Bruksnummer 9 innbefatter også en del av Kvednadalen. For denne gjelder samme som ovenfor nevnt.

Noen hustomter
I Visnes var det dessuten en del felleseiendom som ikke ble medtatt i utskiftingen i 1888. Dette ble solgt til hustomter, men to biter av felleseiendommen står i dag igjen. Dette gjelder "Meierigrunnen" samt sørøstre hjørne av Vågedalen. Den delen av disse to parsellene som tilhører bruksnummer 9 skal også være sameie, og følgelig ikke utskiftes.
Alle større redskaper og utstyr som kan tilknyttes gårdsdrift forble sameie videre. Alt inventar fra sjøhusene, det være seg nøter, garn, teiner, større båter til landnotfiske m/tilbehør m.m., forble også sameie, da de fortsatt drev fiske sammen.

Av den bebyggelsen som i dag befinner seg på Visnes har over 50% blitt avstått fra bruksnummer 9 og bruksnummer 49 opp gjennom årene. Dette utgjør i alt over 50 tomter.
Knut Bårdsen fikk skjøte på bruksnummer 49 i 1934. Da hadde han allerede drevet gården i flere år. I 1930 og 1931 lot han oppføre ny driftsbygning samt våningshus. Knut deltok selv i byggingen, sammen med to snekkerkyndige slektninger fra Matland.