Mandag 8. August 2022 - 06:19  

Søk

Google

Artikkel- og forfattersøk

Linker i nettsidene

Noen leder deg videre innenfor n-kh.no. De åpnes i det vinduet du er i. Siderammen og toppen beholdes dermed. (vil du lage nytt vindu: skift+museklikk)


Fremmede nettsteder du lenkes til, åpnes i nytt vindu, for å ikke fjerne vårt vindu.


Musepekeren aktiverer eventuell "forklarende boks".


Hensikt: informasjon lenkes sammen over Internett ved hjelp av hyperlenker, til ytterligere kunnskap og informasjon på verdensveven (World Wide Web).


FrØ-bladet i skjermversjon er utstyrt med samme redskapet.

Tilfeldig ord/uttrykk:
Mamatemål

Jord som opphevleg gav 1 mann mat i 1 månad (brukt om skyld).

Se hele oversikten her.


adobe reader

Gard & bygd >> Håvik >> 5_3 Hus og båter >> Arresten på Håvik
Utskriftsvennlig format Tips en venn

Arresten på Håvik

Tips: Klikk på evt. småbilder så åpnes de i et nytt vindu.
Referanse: 96_5_301
Skrevet av Aadne Utvik - TMH - 03.11.2007

”Hvor er nøkkelen?”, ropte lensmannen. 


Om arresten på Håvik

På bnr.2 bodde Kristen Johannessen Håvik (1768-1833). Han var lensmann i mange år.

I kjelleren på våningshuset var arrest. I året 1801 ble arresten åsted for en berømt hendelse, som er blitt beskrevet i flere sammenhenger, bl.a. Karmøybladet 04.02.2004.

Opptakten til hendelsen om arresten var noe som hendte på tingstedet Gloppe samme året. I tingstua var det blitt bekjentgjort en ny kongelig lov, som påla norske sildefiskere ”en sildetiende” på 2 skilling til sognepresten. Dette vakte motstand blant karmøybuen på tinget.

En skrivekyndig bonde fra Skudenes – Knut Syre – ba om å få se loven, da han hadde mistanke om at den ikke var ekte. Da han hadde lest loven slo han den i tingbordet med ordene: ”Den loven kan dokker torka ut!”. Lovteksten falt på golvet og sorenskriveren påsto at det var Knut som hadde gjort det og dermed vist forakt for kongens lov.

I alles påsyn ble dermed Knut arrestert av lensmann Kristen Håvik og ført til arresten. Men allmuen ble enig om at alle voksne menn neste dag skulle møte fram hos lensmannen på Håvik for å få Knut satt fri.

Og neste dag møtte en stor samling karmøybuer fram på Håvik og ga lensmannen valget mellom å utlevere Knut eller å finne seg i at arresten ble sprengt. Ingen av delene kunne lensmannen gå med på. Men han hengte nøklene til arresten på den høyre lillefingeren sin med ordene: ”Her er nøkkelen som jeg ikke tør utlevere. Men vil noen på eget ansvar ta den av min hånd, får han selv ta følgene.”

Hele hopen forpliktet seg da til å overta ansvaret med å befri Knut Syre. En av de eldste gikk bort til lensmannen og tok nøkkelen og leverte den til sin sidemann. Denne ga så nøkkelen til nestemann og slik vandret nøkkelen fra mann til mann gjennom hele folkesamlingen.

”Hvor er nøkkelen?”, ropte lensmannen. ”Den har allerede gått gjennom flere hundre hender og nærmer seg arresten. Du vil finne den i arrestdøra etter at Knut er sluppet ut”, ble det svart fra forsamlingen. En av mennene satte nøkkelen i låsen, en annen dreide nøkkelen rundt og en tredje åpnet døra under forsamlingens store jubel. Så var Knut Syre fri og dro tilbake til Skudenes.

Siden ble det sendt landtropper med krigsskip fra Kristiansand for å arrestere Knut på ny. Men han var på vakt og hadde stukket av da soldatene kom til huset hans.

Det gamle huset til lensmann Kristen Håvik ble revet av Petter Olai Håvik (1843-1908), og han bygde nytt våningshus på samme tomta i 1892. Men arresten finnes fortsatt i kjelleren.

(Margunn og Thomas Hillesland ble tildelt Karmøy kommunes Byggeskikkpris 2001 for fin restaurering av huset).