Fredag 19. August 2022 - 06:32  

Søk

Google

Artikkel- og forfattersøk

Linker i nettsidene

Noen leder deg videre innenfor n-kh.no. De åpnes i det vinduet du er i. Siderammen og toppen beholdes dermed. (vil du lage nytt vindu: skift+museklikk)


Fremmede nettsteder du lenkes til, åpnes i nytt vindu, for å ikke fjerne vårt vindu.


Musepekeren aktiverer eventuell "forklarende boks".


Hensikt: informasjon lenkes sammen over Internett ved hjelp av hyperlenker, til ytterligere kunnskap og informasjon på verdensveven (World Wide Web).


FrØ-bladet i skjermversjon er utstyrt med samme redskapet.

Tilfeldig ord/uttrykk:
Skjøde

Dokument som overfører eigedomsretten til ein ny eigar.

Se hele oversikten her.


adobe reader

Gard & bygd >> Visnes >> 8_2 Minner fra haug og stein >> Steinalderbuplasser på Helganes
Utskriftsvennlig format Tips en venn

Steinalderbuplasser på Helganes

Tips: Klikk på evt. småbilder så åpnes de i et nytt vindu.
Referanse: 79_8_201
Skrevet av Aadne Utvik - 04.06.2015

På det øde og steinete Helganeset er det funnet buplasser helt tilbake til steinalderen. Arkeologiske utgravinger har blitt utført i samband med at flyplassen har blitt utvidet. 

 

Området Helganes i nyere tid er blitt beskrevet med navneliste og kart #79_2_105. Forskere har imidlertid avdekket at det øde landskapet har hatt en fjern fortid med fangst og fiske – og bygninger for opphold over lengre tid.

Undersøkelser
Den første undersøkelsen fant sted i 1977.  I 2010-2011 ble det anledning til videre undersøkelser, da Haugesund lufthavn, Karmøy hadde behov for større arealer. Nok en gang var det Arkeologisk museum i Stavanger (AmS) som gjennomførte undersøkelsene. Forskerne fant ”en unik boplass fra midtre del av yngre steinalder, med bevarte boligstrukturer, kulturlag, keramikk og store mengder gjenstandsfunn.” Det var ikke tidligere funnet slike buplasser med entydige boligrester fra denne perioden i Sørvest-Norge.

Lokaliteter
Et kart over Helganes viser fire små avgrensete områder ytterst på neset, nær en anleggsvei på østre side #79_2_105. Det er der de arkeologiske undersøkelsene er blitt gjort. Det ble gravd fram fire lokaliteter, kalt Lok. A, Lok. B, Lok. C og Lok. D. Plasseringen er mellom Helganes varde og Ruareholmen.

Landskapet
Det ulendte kystlandskapet var også den gang dekket av lynghei og buskas. Men det var kun ved sørlig vindretning at buplasser kunne ligge i le. I steinalder har det tørre landet vært 5 – 7 m. over dagens nivå. Det har gitt god tilgang til de ressursene som havet har kunnet gi.

Lokalitet D
Det har vært stor aktivitet ved Lok. D, som lå vendt mot sør. Det var en dalgang med god ly, og med flere ferdselsårer mot storhavet, både i nord, vest og sørvest. Det ble gravd fram hele 12000 funn av redskapet og produksjonsavfall. I eldre steinalder (8100-4000 f.Kr.) har mennesker bodd på Lok. D bare i korte perioder, trolig i forbindelse med fangst og fiske. Men de kan muligens også ha drevet med utvinning av olje.
   I perioden 4000-3300 f.Kr. ble det bygget en buplass mellom en stor bergknaus og en bergvegg, kalt Tuft 3. Det er blitt funnet en rekke redskaper og hele 1,5 kg. keramikk.

Lokalitet A
Det særegne med Helganes er den langvarige bruken av Lok. A, gjennom hele yngre steinalder (Mellomneolitikum 4700-2300 f.Kr.). I tillegg kan buplassen ha vært i bruk hele året, uansett vær og vind.
   Artikkelen avslutter slik: ”Beiteindikatorer, keramikken og gjenstandstyper som grønnsteinsøkser, pilspisser og platekniver tyder på at menneskene på Helganeset har hatt kontakt med mennesker både sørover og nordover og kanskje helt opp i høyfjellsområdene allerede i steinalderen.”

Lesestoff

Faksimile fra Frá Haug ok Heiðni, 2/2012.
Arkeologen Anette Solberg har beskrevet undersøkelsene i artikkelen Over tuft og stein på Karmøy. Foreløpige resultater fra undersøkelsene på Helganeset, Haugesund Lufthavn, Karmøy. De fire lokalitetene som er gravd ut er blitt beskrevet i tidsskriftet Frá Haug ok Heiðni, 2/2012. Her er det kun tatt med noen ”smakebiter” fra artikkelen.