Søndag 14. August 2022 - 17:59  

Søk

Google

Artikkel- og forfattersøk

Linker i nettsidene

Noen leder deg videre innenfor n-kh.no. De åpnes i det vinduet du er i. Siderammen og toppen beholdes dermed. (vil du lage nytt vindu: skift+museklikk)


Fremmede nettsteder du lenkes til, åpnes i nytt vindu, for å ikke fjerne vårt vindu.


Musepekeren aktiverer eventuell "forklarende boks".


Hensikt: informasjon lenkes sammen over Internett ved hjelp av hyperlenker, til ytterligere kunnskap og informasjon på verdensveven (World Wide Web).


FrØ-bladet i skjermversjon er utstyrt med samme redskapet.

Tilfeldig ord/uttrykk:
Skilling

Mynteining.

Se hele oversikten her.


adobe reader

Utskriftsvennlig format Tips en venn

Helganes

Tips: Klikk på evt. småbilder så åpnes de i et nytt vindu.
Referanse: 79_2_105
Skrevet av Aadne Utvik - 31.05.2015

Navnet Helganes er i dag kjent som området for flyplassen – Haugesund lufthavn, Karmøy. Før flyplassen ble anlagt var navnet ”Helganes” helst knyttet til den delen av det store neset som hørte til gardbrukerne på Visnes.

 

Fotomontasje: John Karsten Vedø.
Etter at flyplassen ble anlagt er det få stedsnavn som i dag blir brukt på det store Helganeset. Det blir redegjort for tre andre navnelister og kart for matrikkelgarden Visnes i en oversikt #79_2_101. Folket i Stoggdal og Kalstø hadde også eiendommer som grenset opp til Helganes.
   Kartet viser fire små avgrensete områder ytterst på neset, nær en anleggsvei på østre side. Der er det blitt gravet fram buplasser fra steinalderen #79_8_201. Plasseringen av gravefeltet er mellom Helganes varde (4) og Ruareholmen (6).

Navneliste

1 Bukkholmen Hit kom markasti fra Stoggdal og Kalstø, se #79_7_124.
2 Øykjamarka Felles beite for hester.
3 Smalamarka Felles beite for sau.
4 Helganes varde Kjent fra kartet til Andersson & Sjånes AS.
5 Laksaberg
6 Ruareholmen
7 Havnaholmane
8 Brasane
9 Høgaberg 

Et interessant reguleringskart

Utsnitt fra kart datert 1971.
Da beslutningen var tatt at flyplass skulle anlegges på Helganes fikk firma Andersson & Sjånes AS i oppdrag å tegne to eller tre nye veier fra riksveien. Et kartutsnitt er tatt fra den øverste venstre del av et stort kart. Legg merke til at kartutsnittet også har tatt med hvilke teiger som tilhørte brukere på Visnes (79), Stoggdal (78), Kalstø (77) og Hinderåker (82). Tittelen nederst på kartet er ”Vegtilknytning Karmøy flyplass, alternative traseéer”, og  datering 21/5-71.
   Historien om hvordan flyplassen kom til å bli plassert på det øde og steinete Helganes er beskrevet i en artikkel av Aadne Utvik Karmøy/Haugesund 1969: Dramatisk år før landing på Helganes. (Ætt og Heim 2003).