Torsdag 18. August 2022 - 12:22  

Søk

Google

Artikkel- og forfattersøk

Linker i nettsidene

Noen leder deg videre innenfor n-kh.no. De åpnes i det vinduet du er i. Siderammen og toppen beholdes dermed. (vil du lage nytt vindu: skift+museklikk)


Fremmede nettsteder du lenkes til, åpnes i nytt vindu, for å ikke fjerne vårt vindu.


Musepekeren aktiverer eventuell "forklarende boks".


Hensikt: informasjon lenkes sammen over Internett ved hjelp av hyperlenker, til ytterligere kunnskap og informasjon på verdensveven (World Wide Web).


FrØ-bladet i skjermversjon er utstyrt med samme redskapet.

Tilfeldig ord/uttrykk:
Hors

Hest, merr.

Se hele oversikten her.


adobe reader

Gard & bygd >> Visnes >> 2_1 Stedsnavn - lister og kart >> Stedsnavn for Visnes: Oversikt
Utskriftsvennlig format Tips en venn

Stedsnavn for Visnes: Oversikt

Tips: Klikk på evt. småbilder så åpnes de i et nytt vindu.
Referanse: 79_2_101
Skrevet av Aadne Utvik - 14.05.2015

Matrikkelgarden Visnes har hatt svært mange stednavn. Store deler av utmarka i vest er flatet ut som flyplass på Helganes og en del stedsnavn brukes ikke lenger. Og gruvesamfunnet Vigsnes fra 1800-tallet hadde mange spesielle navn som nå er lite kjent.

 

Visnes gnr. 79 har en flatevidde som utgjør to parallelle deler. Den vestre delen er orientert nord-sør (N – S) #79_1_101 og den vestre (Helganes) er orientert NV – SØ.
   Den østre delen har dyrket mark og gode havner. Der har det bodd folk fra lenge før historisk tid. Og der vokste det fram en gruveby på kort tid – og som så nesten forsvant etter 30 år.
   Den vestre delen har vært ubebodde utmark med beiterettigheter. Området er nå blitt et stort stort flyplassområde. Men der er det også påvist flere buplasser fra steinalderen #79_8_201. På Helganes hadde også gardsbruk på Hinderåker og Stoggdal sine utmarksteiger.

Tidligere registreringer
I arkivet til Nord-Karmøy Historielag (tidl. Nord-Karmøy Historie- og Ættesogelag) fins skjema med to navnelister. Under fem kolonner skulle føres på NR. – NAMN i vanleg lokal uttale – KVA DET ER NAMN PÅ – OPPLYSNINGAR OM STADEN.
   Det var også plass til kartreferanse på skjema, men dette er ikke ført og kart er heller ikke funnet.
   Den første registreringen er gjort av Tora Kolnes 24/2-1982:

1 Skibreide          Br.nr 6
2 Lusamyra
3 P
atmos
4
Lodjå
5 Sjoholmen
6 Ungøynå
7 Morsfeldt
8 Nonsrei          Br.nr 9 + 10
9 Halvaberg              ”
10 Røytedalen           
11 Smeisholmane     
12 Straumholmen
13 Tittelsvikja
   Den andre registrering gjort av Kjell Netland 25/2-1982:
14 Tuholmen/ane Ein av mange holmar som ikkje viser på kartet, men alle går under same namn.
15 Storåkeren
16 Røyrmyr
17 Litle Borgholmen
18 Angel Slåtteteig. Har antagelig med formen på teigen å gjere.
19 Hynsaflekje (lita slette ca 100 m2)
20 Longmyr
21 Kattadammen liten myrputt.
22 Øykjamarka (Fellesbeite hestar.)
23 Bokkholmen
24 Isgarden
25 Lahammaren (opplagsplass.)
26 Mortaholet (glipeplass mort.)
27 Dynjå lite skjær.
28 Smalamarkjå (Fellesbeite sau.)
29 Isgardsvatn

Informanter

Kjell Netland og Thorleif Bårdsen har satt opp fire nye nummererte navnelister. De har plassert nummer til stedsnavnet på rett plass på kart. John Karsten Vedø har overført rett nummer til de fire kartene som her blir vist.
   Noen stedsnavn er blitt nevnt i nettartikler av Per Kåre Lande og Elias Vaage. Stedsnavn med historikk fins også beskrevet i Aleksander Hauge sine bøker om Visnes, og i Bygdebok for Karmøy. Avaldsnes I (1991) og i Karmøys historie, bind V (2014).

Kartblad

  • Gardsbrukene i nordøst blir kalt Visnesgarden #79_2_102.
  • Det gamle industriområdet utgjør Gruveområdet #79_2_103.
  • Den sørlige delen blir kalt Utmarka #79_2_104.
  • Flyplassområdet blir kalt Helganes #79_2_105.


Utskiftningen

Visnes som turområde bidrar til at stednavn og historiske minner blir bevart.
Kjell Netland har kopi av to flotte kart fra utskiftningen i 1889-1890. Den østre delen blir kalt ”Indmarken” #79_4_301 og den vestre delen blir kalt ”Udmarken” #79_4_302. Thorleif Bårdsen har skaffet utskrift av utskiftningen, der flere stedsnavn er nevnt #79_4_203.