Søndag 14. August 2022 - 18:28  

Søk

Google

Artikkel- og forfattersøk

Linker i nettsidene

Noen leder deg videre innenfor n-kh.no. De åpnes i det vinduet du er i. Siderammen og toppen beholdes dermed. (vil du lage nytt vindu: skift+museklikk)


Fremmede nettsteder du lenkes til, åpnes i nytt vindu, for å ikke fjerne vårt vindu.


Musepekeren aktiverer eventuell "forklarende boks".


Hensikt: informasjon lenkes sammen over Internett ved hjelp av hyperlenker, til ytterligere kunnskap og informasjon på verdensveven (World Wide Web).


FrØ-bladet i skjermversjon er utstyrt med samme redskapet.

Tilfeldig ord/uttrykk:
Festesetel

Skriftleg avtale om å leiga ein husmannsplass.

Se hele oversikten her.


adobe reader

Gard & bygd >> Vårå >> 2_1 Stedsnavn - lister og kart >> Stedsnavn på Vårå
Utskriftsvennlig format Tips en venn

Stedsnavn på Vårå

Tips: Klikk på evt. småbilder så åpnes de i et nytt vindu.
Referanse: 99_2_101
Skrevet av Aadne Utvik - 13.03.2015

Vårå eller Vorre ble regnet for en stor gard fra eldre tid. Innmarka ligger inne i Våråvågen mellom Austevik, Meland og Håland. Utmarka strekker seg som en stripe langt vestover til utmarka for Sund og Ytraland.

 

Faksimile fra bygdeboka. Legg merke til retningspila mot nord.
I Bygdebok for Karmøy. Avaldsnes I (1991) har Arnvid Lillehammer en forenklet kopi av utskiftingskartet fra 1876. Rabben og Snurrevarden er skrevet på kartet. Lillehammer har nevnt Bodlabergshaugen, men den er ikke blitt stedfestet. Noen stedsnavn for Vårå er også vist på kartet for Austevik #98_2_101. Litle Molviken grenser til Vårå. Noen navn og steder forteller historie #99_2_201.

Halvor Vaage
er født i 1928. Hans far kjøpte bnr. 5 på Vårå i 1929. Halvor er nå den eldste på Vårå som ennå husker stedsnavn som er gått ut av bruk.
   Det har blitt mye konsentrert bebyggelse på Vårå og Austevik i den siste generasjonen. Dermed kan det være vanskelig å plassere noen stedsnavn helt nøyaktig på de nye kartene.
   Av praktiske grunner er stedsnavnene blitt plassert på tre kart (nord, mitre, sør). John Karsten Vedø har skrevet inn rett nummer for tilsvarenede navn, etter Halvor Vaages anvisning.


Kartbladet mot nord grenser til Austevik og Meland.
Kartblad nord
1 Løkjen
2 Snurrevarden, også skrevet Snorrevarden
3 Rabbaleite
4 Hegreberg
5 Smidjeberget. Der skal ha bodd en smed
6 Våråkrossen
7 Helgaberg

Kartblad midtre.
Kartblad midtre
7 Helgaberg
8 Kjerkebakken
9 Kjerkehaug
10 Stølshaugen
11 Basthaug
12 Kikkarhaugen
13 Breidasmoget
14 Stødel
15 Våråbekken. Utløpet til bekker både fra Austevik og fra Melandshagen.
16 Våråvågane
17 Klubben
18 Byssevik
19 Trollhålå
20 Urasundet. Mye stein på botn. God plass for hummerfiske.
21 Ølkånå. Her kom vatn rett ut av berget.
22 Dalakjellå. Felles vatnkjelle for alle brukene på Vårå.
23 Smeaplasset. Eldre folk kan minnes smeden og smia.
24 Nautanes
25 Bermeberget
26 Holmvikjå
27 Store Lyngholmen
33 Kvalingstadfjellet

Kartbladet mot sør grenser til Håland og Bygnes.
Kartblad sør
27 Store Lyngholmen
28 Nordnes
29 Reiarskaret
30 Blåalé
31 Kvednane
32 Fotvatnet. Nordre del hørte til Vårå.

Navn utenfor kartene
Plasset, nord for dagens rundkjøring til Hydro.
Kringlå, et fiskeområde litt øst for Store Lyngholmen.
Litle Lyngholmen, øst for Store Lyngholmen.
Rossavatnet. Har utløp til Fotvatnet.
Janastemmen, mellom Rossavatnet og Fotvatnet.
Grutlehaugmyr, oppfor Janastemmen.