Torsdag 18. August 2022 - 11:58  

Søk

Google

Artikkel- og forfattersøk

Linker i nettsidene

Noen leder deg videre innenfor n-kh.no. De åpnes i det vinduet du er i. Siderammen og toppen beholdes dermed. (vil du lage nytt vindu: skift+museklikk)


Fremmede nettsteder du lenkes til, åpnes i nytt vindu, for å ikke fjerne vårt vindu.


Musepekeren aktiverer eventuell "forklarende boks".


Hensikt: informasjon lenkes sammen over Internett ved hjelp av hyperlenker, til ytterligere kunnskap og informasjon på verdensveven (World Wide Web).


FrØ-bladet i skjermversjon er utstyrt med samme redskapet.

Tilfeldig ord/uttrykk:
gnr

Nummer på ein matrikkelgard i ei bygd.

Se hele oversikten her.


adobe reader

Utskriftsvennlig format Tips en venn

Maleri fra 1738

Tips: Klikk på evt. småbilder så åpnes de i et nytt vindu.
Referanse: 86_9_138
Skrevet av Aadne Utvik - 17.01.2015

Det eldste bilde fra Avaldsnes kirke og prestegard ble laget av den danske maler Johannes Rach i 1738. Viser maleriet prestegardstunet fra før brannen i 1698?

 

Hvem var Johannes Rach?

Bildet skal være malt i 1738 av dansken Johannes Rach. Prospektets tidsbestemmelse er imidlertid usikkert. Originalen skal være i Nationalmuseet i København.
Han ble født i København i 1721 (ifølge Wikipedia) og ble en berømt tegner og maler. Rach ble særlig kjent for sine prospekter fra København. Han hadde mange oppdrag fra kongen i årene 1745-50. Maleriene til Rach blir nå vurdert til å ha stor kulturhistorisk verdi, da han framstilte motivene i farger og viste skildringer fra dagliglivet.
   Etter en tid forlot Johannes Rach sitt fødeland og bosatte seg i Nederland. Seinere tok han hyre og kom til Indonesia. Der fortsatte han å arbeide som kunstner og hadde stor etterspørsel.
Han bodde resten av livet i Jakarta, der han døde i 1783.
   Nasjonalbiblioteket i Indonesia og riksmuseet i Amsterdam samarbeider nå om å ta vare på kunstverkene til Johannes Rach.

Hva bildet viser
Vi legger merke til at landskapet synes å ha spisse fjelltopper. Slike fins ikke ved Karmsundet. Da tenker vi at kunstneren kan ikke ha vært på Avaldsnes. Kirkeruinen kjenner vi igjen fra andre bilder, selv om vinduene har feil høyde. Muren rundt kirkegarden var rund i middelalderen. Hagen virker fremmedartet og har preg av kontinentale forbilder på 1600-tallet. Bygningene i prestegardstunet har liten likhet med andre bilder, der presteboligen i barokkstil dominerer #86_5_302.

Er bildet malt på Avaldsnes?
Johannes Rach skal ha vært 17 år da han malte bildet. Det betyr at han neppe har vært i Norge eller Avaldsnes. Marit Synnøve Vea har snakket med arkeologer som mener at det som ser ut som fjelltopper kan forestille store gravhauger. Slike store hauger var det vest på Reheia og ellers flere av langs Karmsundet før 1800-tallet.
   ”Prospektmalere” på 1700-tallet malte gjerne etter andres skisser, og de satte ofte inn i landskapet interessevekkende objekter. Det er lite trolig at Rach besøkte Avaldsnes, da bildet ble laget i 1738.

Er prestegardstunet fra 1600-tallet?
Det er velkjent at to store branner ødela alle hus på kongsgarden og i prestegarden på Avaldsnes.
   I 1368 var det hanseater som herjet og satte alle trehus i brann. Da ble også middelalderens kongsgard lagt øde. Det fins ingen dokumentasjon av hvordan prestegardens hus så ut etter gjenoppbyggingen.
   Også i 1698 brant alle bygningene på Avaldsnes #86_8_201. Bare steinkirken ble spart, selv om den fikk en del skader. Det nye hovedhuset fra ca. 1700 har ingen likhet med det største huset som Rach har malt.

Behov for forskning
Flere forfattere har med maleriet fra 1738 når emnet er Avaldsnes kirke. Bildeteksten har vanligvis med en opplysning om at bildet viser prestegardstunet fra før brannen i 1698. Denne antagelsen er imidlertid kun en kvalifisert gjetning. Her er det utfordring for en forsker med kunsthistorisk kompetanse. Da er det trolig nødvendig å oppsøke utenlandske arkiver og eventuelt spore opp mulige skisser til 1738-maleriet. God jakt!