Søndag 14. August 2022 - 10:51  

Søk

Google

Artikkel- og forfattersøk

Linker i nettsidene

Noen leder deg videre innenfor n-kh.no. De åpnes i det vinduet du er i. Siderammen og toppen beholdes dermed. (vil du lage nytt vindu: skift+museklikk)


Fremmede nettsteder du lenkes til, åpnes i nytt vindu, for å ikke fjerne vårt vindu.


Musepekeren aktiverer eventuell "forklarende boks".


Hensikt: informasjon lenkes sammen over Internett ved hjelp av hyperlenker, til ytterligere kunnskap og informasjon på verdensveven (World Wide Web).


FrØ-bladet i skjermversjon er utstyrt med samme redskapet.

Tilfeldig ord/uttrykk:

Se hele oversikten her.


adobe reader

Gard & bygd >> Grønningen >> 6_1 Gårdsdrift >> Det gamle tunet på Grønningen
Utskriftsvennlig format Tips en venn

Det gamle tunet på Grønningen

Tips: Klikk på evt. småbilder så åpnes de i et nytt vindu.
Referanse: 134_6_102
Skrevet av John Karsten Vedø - 08.10.2013

Før utskiftningen i 1906 var de fleste husene på Grønningen plassert i et felles tun. Her var det også ulike driftsbygninger. Denne type tun blir kalt for klyngetun eller fellestun. Fellestunet på Grønningen ble oppløst i forbindelse med utskiftningen i 1906. Tunet vises på utskiftingskart fra 1905 (#134_4_301).

 

Fellestunet på Grønningen
Det er også laget to skisser som viser hvordan tunet så ut. Skissene ble laget av Magnus Stange, og tegnet slik Torvald Grønningen (1900-1996) husket det. Den ene skissen er fortsatt tilgjengelig, og viser noen av bygningene tilhørende bruk 1, 2 og 4. Den andre skissen er forsvunnet etter at noen lånte den for mange år siden.
Det er ingen bygninger igjen fra det gamle tunet, men ett av husene som stod i tunet er omtalt i artikkel #134_5_301. Huset er på skissen over fellestunet merket med "Kornelius K".

Klyngetun
Klyngetun er en betegnelse på et tradisjonelt vestlandsk gårdstun med mange bruk, og husene til de ulike brukene plassert tett sammen, mer eller mindre uregelmessig i forhold til hverandre.Klyngetunet har klare paralleller i tradisjonell landsbybebyggelse ellers i Europa.
Klyngetunene oppsto ved bruksdeling gjentatte ganger. Delingen skulle skje rettferdig, og hver enkel åkerteig ble derfor delt. Teigene ble derfor stadig mindre, og den enkelte bruker fikk en stadig mer komplisert eiendom å forholde seg til. Fra og med midten av 1800-tallet førte jordskifte til at de fleste klyngetun ble oppløst. Typiske eksempler på bevarte klyngetun er Agatunet i Hardanger.
Kilde: Wikipedia og Store Norske Leksikon.