Søndag 14. August 2022 - 11:30  

Søk

Google

Artikkel- og forfattersøk

Linker i nettsidene

Noen leder deg videre innenfor n-kh.no. De åpnes i det vinduet du er i. Siderammen og toppen beholdes dermed. (vil du lage nytt vindu: skift+museklikk)


Fremmede nettsteder du lenkes til, åpnes i nytt vindu, for å ikke fjerne vårt vindu.


Musepekeren aktiverer eventuell "forklarende boks".


Hensikt: informasjon lenkes sammen over Internett ved hjelp av hyperlenker, til ytterligere kunnskap og informasjon på verdensveven (World Wide Web).


FrØ-bladet i skjermversjon er utstyrt med samme redskapet.

Tilfeldig ord/uttrykk:
Skjøte

Dokument som overfører eigedomsretten til ein ny eigar.

Se hele oversikten her.


adobe reader

Gard & bygd >> BLH Avaldsnes >> 7_6 Foreningsliv >> Utdrag fra styreprotokoller NKS Avaldsnes
Utskriftsvennlig format Tips en venn

Utdrag fra styreprotokoller NKS Avaldsnes

Tips: Klikk på evt. småbilder så åpnes de i et nytt vindu.
Referanse: 910_7_602
Skrevet av
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/n-kh.no/public_html/sider/artikkel.php on line 117
23.06.2013

Her er et utdrag fra styreprotokoller fra Kirkebygdens Sanitetsforening/Avaldsnes Sanitetsforening fra 1923 til 1951. Det mangler protokoll fra starten i 1921. Utdragene gir et innblikk i hvordan folk hadde det på den tiden og hvor viktig Saniteten var.

 

1923:
Foreningen lønnet en sykepleierske (sammen med Tuastad og Vormedal). Årslønnen var 500 kr.
Dette året ble det delt ut kull til 17 trengende personer.

1924:
Til årsfesten i februar ble det kjøpt inn 100 par kopper og asjetter til Karmel.
Sykepleiersken Karoline skulle flytte til Dalen og få fritt hus, lys og brendsel i tillegg til lønnen.
Mye arbeid blant de tuberkuløse.
Fra årsberetningen: Alt sykemateriell tilhørende foreningen har vært i flittig bruk. Anskaffet 2 luftringer, 1 pussebekken, 1 morfinsprøyte samt 1 spyttekrus. Innkjøp av klogger til 2 barn.

1925:
Holder en tuberkulosepasient på sanatorium.

1926:
Søster Karoline slutter i april. Får inntil videre en pleierske fra bygden, Hilda Mathisen, til man kan få en utdannet fra elevhjemmet i Stavanger.

1927:
Søster Agnes Lindøe ansatt. 1.200 kr/år, fritt hus, lys og brendsel, 1 måneds ferie og 3 mnds. gjensidig oppsigelse.
Innvilget søknad fra en tuberkuløs mann til utstyr og sanatoriumopphold: 1 frakk, 1 dress, 2 sett undertøy og 2 dobbelte ulltepper.

1928:
Betalt legeregning, betalt for melk til trengende, lånt bort utstyr og bekostet sanatorieopphold.
Stavanger Sanitetsforening søker om å få låne søster Agnes i 3 mnd. til Ramsvik tub.hjem. Ikke vedtatt, da det var for risikabelt å være uten sykepleier så lenge.
Barn i en familie må skaffes klogger og sokker for å forebygge forkjølelse.

1929:
Kun styresammensetning referert.

1930:
Søster Agnes sier opp med virkning fra 11. juli. I april søker Stavanger elev- og søsterhjem om å få søster Agnes til å vikariere på Dahle asyl fra 01. mai. Det blir avslått.
Søster Anna Øvrebø ansettes. Årslønn nedsatt til 1.000 kr. Besluttet å kjøpe linoleum til pleierskens værelse samt å pusse opp de gamle møblene.

1931:
Årskontingenten nedsatt til 1 kr. fordi mange synes at 2 kr. var for mye.
Bevilget 50 kr. til støtte til en ung kvinne som lå innlagt på Rogaland Sykehus for en tuberkuløs bensykdom.
Søknad fra Stavanger elev- og søsterhjem om å få søster Anna til å vikariere ved Førre Pleiehjem i 2 mndr. i ferietiden. Avslått.
Søknad til menigheten om å få ha en årlig offerdag i kirken til inntekt for Sanitetsforeningen.
Søster Anna får 40 kr. til inventar.
Søknad fra en dame om å få låne 30 kr. til doktorbehandling av datteren, som hadde falt og slått seg. Innvilget.
Oktober -31: Søknad om utstyr til sanatorieopphold pluss penger til legeundersøkelser avslått, da de for fremtiden bare må arbeide for å skaffe lønn til sykepleiersken.
Søster Anna's rapport for 1931: 96 alm. pleiedager, 6 våkenetter, 96 barselpleiedager, 15 morgen- og aftenstell.

1932:
Søster Anna innvilget 1 års permisjon for å gå på jordmorskole. Foreløbig ansettes ingen vikar.
Kontingenten opp igjen til 2 kr.

1933:
Søster Anna får permisjon fra 01.01. mot å stille vikar, for å overta en jordmorstilling ved klinikken i Stavanger.

1934:
En Elektrolux støvsuger som foreningen kunne leie ut, ble demonstrert. Besluttet ikke å kjøpe av økonomiske grunner.
72 medlemmer, hvorav ca. 20 aktive.
Oppsigelse fra søster Anna Øvrebø, som har fått ansettelse ved Sanitetsforeningens klinikk i Stavanger.
Søster Sigfrid Hjelmeland ansettes. Hun har vært vikar for søster Anna.

1935:
Desinfeksjon av hele Avaldsnes utført av sykepleiersken. (Røking pga. tub.)

1936:
Skriv fra Kretskontoret om hvor mye foreningen kunne avse til tannpleie for skolebarn, beregnet til 500 kr. pr. år. Det ble besluttet å budsjettere med 250 kr. pr. år til dette formålet, og å søke Skolestyret og Avaldsnes Sparebank om tilskudd. Meningen var å begynne med 1. klasse.

1937:
Det har vært lite å gjøre for pleiersken. Søster Ragnhild har vært vikar siden 16.06. og sies opp. Hvis det skulle bli nødvendig med en pleierske, kunne man benytte søster Kristine Åsebø Thorsen i Røksund, som ikke har noen fast ansettelse.
Søknad fra en dame om bidrag til opphold på Sand tuberkulosehjem innvilges (50 kr.).
Søknad fra en mann til bidrag til rengjøring innvilges (10 kr.)

1938:
Kun et kort referat fra årsmøtet.

1939:
Lov for lokale foreningen innført.
Da det har vært umulig å få noen utdannet sykepleierske, ble det besluttet å forsøke å få Andrea Svendsen til å ta pleien foreløbig.
En søknad fra en dame om hjelp ble avslått, da det ikke gjaldt sykdom, men fattigpleie.
Søknad fra en mann for å reise på sanatorium innvilget med 50 kr.

1940:
Det besluttes å sette en pris på kr. 1,50 for å stelle lik.
Det besluttes å arbeide opp 2 dynetrekk, 6 laken, 6 putevar og 6 stikklaken samt et skap til sengetøy og sykemateriell.
En mann søker om bidrag til utstyr til sanatorieopphold. Innvilget med 50 kr.
En dame trenger medisiner for 29 kr. Innvilges.
Søknad fra en dame om hjelp til utstyr til sanatorieopphold. Hun får låne 2 dobbelte ulltepper.

1941:
Søster Andrea Svendsen, som kun er midlertidig ansatt sies opp.
Søster Laurentze Kolnes ansettes fra høsten. 100 kr. pr. mnd. pluss sykekasse, hus og brendsel.

1942:
Brev fra hovedstyret om å øke pleierskens lønn til 1.500 kr./år på grunn av de vanskelige tider. Enstemmig vedtatt.

1943:
Skriv fra hovedstyret ang. svensk og norsk-amerikansk hjelpeaksjon for Norge. Det er opparbeidet 5000 sett spedbarntøy som skal fordeles i Norge. Foreningen har skrevet og bedt om 15-20 sett til fordeling i distriktet.
Rundskriv fra hovedstyret med oppfordring til de lokale foreningene om å yte et bidrag på 2% av årets inntekter til søstrenes pensjonsfond. Det besluttes å bidra med kr. 60,- for 1943.
Det besluttes å kjøpe sykkel til søsteren samt kommode og 2 stoler til hennes værelse.
Det besluttes å bevilge søster Laurentze kr. 80,- som erstatning for den slitasje hun har hatt på sin sykkel mens hun var ansatt her.

1944:
Det besluttes å begynne et førstehjelpskurs på losjen under ledelse av søster Jenny. Adgang for alle.
Lønn til vikar for pleiersken settes til 100 kr. pr. måned.

1945:
Delt ut 5 flasker tran.
Besluttet å bestille 10 stk. av jubileumsboken.
Komite valgt til å se på barakkene på Fiskå, samt eventuelt inventar, innbo og badstueinnventar.
50 Røde Kors pakker mottatt, men så vanskelig å fordele så få pakker at foreningen bestemte å be forsyningsnevnden om hjelp til å skaffe lister over de barna som hadde mest behov.

1946:
Foreningen har fått 2 kartonger med sukret melk som skal deles ut til gamle, syke og små barn.
Foreningen kjøper barakken "Skriverstue nr. 17" på Fiskå.

1947:
I rundskriv ang. revmatismedagene ble foreningene oppfordret til å holde en tilstelning til inntekt for revmatismesaken. Egen fest på Karmel avholdt.
Vedtatt å oppta et lån på kr. 4000,- til sanitetshuset.
Den meget avholdte søster Jenny sier opp sin stilling som sykesøster.

1948:
Flere av damene i styret assisterte Dr. Thorkildsen ved skjermbildefotografering.

1949:
Stillingen som sykepleierske hadde stått ledig i ca. 1,5 år og ble nå tilbudt Elise Eike til 250 kr. pr. måned pluss fritt hus, lys og brendsel og fri sykekasse.

1950/1951:
Jobber intenst med å få badstubadet ferdig. Problemer med å skaffe råvarer etter krigen. Til slutt er det rørlegger Gjertsen fra Kopervik får det ferdig installert.