Mandag 8. August 2022 - 05:33  

Søk

Google

Artikkel- og forfattersøk

Linker i nettsidene

Noen leder deg videre innenfor n-kh.no. De åpnes i det vinduet du er i. Siderammen og toppen beholdes dermed. (vil du lage nytt vindu: skift+museklikk)


Fremmede nettsteder du lenkes til, åpnes i nytt vindu, for å ikke fjerne vårt vindu.


Musepekeren aktiverer eventuell "forklarende boks".


Hensikt: informasjon lenkes sammen over Internett ved hjelp av hyperlenker, til ytterligere kunnskap og informasjon på verdensveven (World Wide Web).


FrØ-bladet i skjermversjon er utstyrt med samme redskapet.

Tilfeldig ord/uttrykk:
Bryllupsgjerd

Kostnad ved å halda bryllaup.

Se hele oversikten her.


adobe reader

Gard & bygd >> BLH Avaldsnes >> 7_6 Foreningsliv >> Avaldsnes Sanitetsforening
Utskriftsvennlig format Tips en venn

Avaldsnes Sanitetsforening

Tips: Klikk på evt. småbilder så åpnes de i et nytt vindu.
Referanse: 910_7_601
Skrevet av
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/n-kh.no/public_html/sider/artikkel.php on line 117
20.02.2013

Foreningen ble stiftet den 23. februar 1921 i heimen til Amanda Johannessen på Dalen. Hun ble valgt til foreningens første formann. Navnet var Kirkebygdens Sanitetsforening.
  

 

Allerede i 1916 var det kontakt med NKS, noe et brev fra sekretæren i NKS hovedstyre i Kristiania til en H.O. Øvstigaard, Avaldsnes viser, sitat: ”Da maiblomsttiden nu igjen nærmer sig, tillater vi os at forespørre om hvorledes det går med dannelse av sanitetsforening i Avaldsnes. I år kan vi ikke tilstille Dem maiblomster til salgs, hvis der ikke er dannet forening, som indmeldes i landsorganisationen. Imøteseende Deres ærede svar.” Datert 25. mars 1916. Sitat slutt.
  
De første møtene ble holdt på Karmel bedehus, og til Karmel kjøpte foreningen inn 100 par kopper med asjetter. I 1921 hadde foreningen 21 medlemmer, i 1955 var tallet kommet opp i 118.
  
Den første oppgaven til damene i Avaldsnes Sanitetsforening var ansettelse av en hjemmesykepleier. Den første tiden hadde foreningen felles sykepleier med Tuastad og Vormedal Sanitetsforeninger.
  
I -20 og -30 årene var det dårlige tider. Foreningen bidro det den kunne, både med koks, klogger til ungene, tran, fri tannbehandling på skolene, sengetøy til utlån og pengegaver til vanskeligstilte.
  
Foreningen arrangerte basarer, årsfest, St.Hans på Gloppe og friluftfest i Fiskålia. Disse samlet alltid hundrevis av mennesker.

Eget hus
I alle år hadde foreningen planer om å eie et eget lokale. I 1945 ble den såkalte ”skriverstuen” på Fiskå etter tyskerne kjøpt for kr 1.900,-. Av kommunen fikk de kr 3.000,-. og av ungdomslaga kr 3.000,-. Det ble valgt huskomite med Harald Utvik som formann. Han engasjerte alle bønder med hest og kjerre som var å få tak i, til å ta seg av grunnarbeidet. Damene var også i sving med hakker og spader.

   I 1947 sto huset ferdig. I 1953 var bad og badstu ferdig til bruk i kjelleren i huset. Det var i drift til 1969. Her ble drevet barnekontroll i 16 år, inntil kommunen overtok i 1975.

Fra 1960 til 1966 hadde Kirkebygdens Sanitetsforening et Arbeidslag. Deres hensikt var å "støtte opp om hovedforeningen".
   Det første møtet var hos Anna Ulland. Lagets første formann var Ingfrid Gaustad. De skaffet penger gjennom utlodning på møtene, vårfester, barnebasarer, julemøter osv. I 1963 kjøpte de et brukt piano for kr. 1.640,- til sanitetshuset. Formann i avslutningsåret var Bergljot D. Haavik.
  
Sanitetshuset ble modernisert og utbygget i 1977/78.

Avaldsnes Sanitetsforening
Foreningens navn, Kirkebygdens Sanitetsforening, ble fra 01.01.1969 endret til Avaldsnes Sanitetsforening.
  
Det gamle sanitetshuset måtte vike for utvidelsen av hovedveien. Det ble revet i 1993. Huset lå der rundkjøringen med bautasteinene er plassert i dag.  
   Myndighetene ville kompensere med et beløp, men foreningen med Sally Langaker i spissen ga seg ikke med det. Kommunen trådde til, og i februar 1994 sto det nye Sanitetshuset ferdig.
   I 1996 feiret foreningen sitt 75 års jubileum i det nye huset.

I årene løp er det samlet inn store pengebeløp, som er gått ut igjen til helsemessige formål i bygdene og til NKS sine merkesaker.

Formenn (ledere) i Avaldsnes Sanitetsforening:
1921 - 1922 Amanda Johannessen
1923 - 1929 Hanna Jensen (8 år)
1930 – 1934 Ingeborg Eide
1935 – 1935 Hanna Jensen
1936 – 1940 Elise Lindøe-Bærø
1941 – 1949 Kathrine Utvik
1950 – 1954 Elise Sørvåg
1955 – 1966 Britha Skeie
1967 – 1982 Janna Toskedal
1983 – 1988 Sally Langaker
1989 - 1989 Angela Ottøy
1990 - 2003 Sally Langaker
2004 -         Inger Moen Einarsen

Avaldsnes Yngre Sanitetsforening
Avaldsnes Yngre Sanitetsforening, en underavdeling av Avaldsnes Sanitetsforening, ble stiftet den 21.02.1968 med formål å drive barnehage. Hjørdis Sørbø ledet dette arbeidet fra barnehageklubben ble stiftet og til 1984. Barnehagen startet opp i underetasjen på Aldershjemmet.
   Karmøy’s første barnehage ble bygget på Avaldsnes i 1972. I det nye barnehagebygget var det plass til 38 barn.

Formenn i Avaldsnes Yngre Sanitetsforening:
Hjørdis Sørbø 1968 - 1972
Henny Birkeland 1973
Hjørdis Sørbø 1974 - 1983
Inger Moen Einarsen 1984 - 1986
Randi Grete Ness 1987 - 1988
Inger Moen Einarsen 1989 – 1991

Karmøy kommune overtok driften av barnehagen i 1989, og i 1991 ble Avaldsnes Yngre Sanitetsforening innlemmet i hovedforeningen.
   Idag har Avaldsnes Sanitetsforening ca. 50 betalende medlemmer.