Mandag 8. August 2022 - 06:30  

Søk

Google

Artikkel- og forfattersøk

Linker i nettsidene

Noen leder deg videre innenfor n-kh.no. De åpnes i det vinduet du er i. Siderammen og toppen beholdes dermed. (vil du lage nytt vindu: skift+museklikk)


Fremmede nettsteder du lenkes til, åpnes i nytt vindu, for å ikke fjerne vårt vindu.


Musepekeren aktiverer eventuell "forklarende boks".


Hensikt: informasjon lenkes sammen over Internett ved hjelp av hyperlenker, til ytterligere kunnskap og informasjon på verdensveven (World Wide Web).


FrØ-bladet i skjermversjon er utstyrt med samme redskapet.

Tilfeldig ord/uttrykk:
Jorddrott

Jordeigar.

Se hele oversikten her.


adobe reader

Gard & bygd >> Utvik >> 4_1 Kort oversikt >> Slik tradisjonen beskriver utskiftningen på Utvik
Utskriftsvennlig format Tips en venn

Slik tradisjonen beskriver utskiftningen på Utvik

Tips: Klikk på evt. småbilder så åpnes de i et nytt vindu.
Referanse: 85_4_101
Skrevet av Aadne Utvik - 01.04.2007

Utskiftning kalles nå jordskifte. Når jord på landet ligger i sameie med flere bruk, eller hvor det er teigblanding, kan hver av de interesserte grunneiere forlange jordskifte. Hensikten er å oppløse fellesskapet og omordne eiendommene slik at hvert bruk så vidt mulig får sin jord samlet og utgjør en passende driftsenhet.

   Det var dette som skjedde på Utvik i årene 1872-73.

Harald Utvik (1891-1992) var sønn av Aadne Aadnesen Utvik #85_3_303. Harald kunne gi en oversikt over utskiftingen, slik ordningen var blitt fortalt av hans far.

Trolig har tunet på Utvik fra de eldste tider vært omkring ”Båra-huset”. Her har det vært en klynge med hus, hvor flere familier har bodd med sine jordteiger spredt rundt omkring.

Den 2. august 1872 ble utskiftningsretten satt på Utvik. Dette var en av de første utskiftnings-forretningene i bygdene på Karmøy. Etter halvannet år var arbeidet avsluttet.

  • Stavangermannen Axel Kielland hadde18 Spand korn av garden og sønnen Carsten 12 Spand #85_3_304.
  • Gamle-Bår #85_3_302, fars farbror, og far (Aadne Aadnesen eide 12 Spand hver.
  • Kristen Tunge #85_5_201 (Gamle-Bårs yngre bror) hadde 6 Spand.

Til samman eide altså Kielland-familien og Utvik-familien hver sin halvpart av Utvik.

Resultatet av utskiftningen ble at min far fikk ei avlang stripe i nord, retning øst - vest. Deretter fulgte Gamle-Baar med sin del, som også gikk fra sjøen til utmarka mot Skeie. I Gamle-Bår sin del inngikk også gamletunet.

Axel Kiellands del ble den parten som var samlet omkring Enkesetet. Sønnen Carsten fikk samlet jordstykkene imot Dalen.

Kristen Tunge overtok Tunge, – den delen av Utvik i sør som grenset til Velde.

Tungemyra ble delt, fordi torvrettigheter var særlig verdifull å ha som del av et bruk. På samme måte fikk alle strandområder. Far fikk den nordre del av stranda mot Bø, men også i tillegg et området på Dalen, mellom Båtsnes og den seinere Knutsakaien. Dette ble kalt Dalastykket.

Utvik har lite av utmark, men det som var ble likelig fordelt. Far fikk bare noe av Vestra Heiå og Nora Heiå, da dette var særs verdifullt.

Husene ble flyttet og nye steingjerder satt opp mellom de nye bruksgrensene. Mens far var på eksisen (militærtjenesten) i 1872 fikk han satt opp løe og i 1875 bygde han våningshuset. Og så var utskiftningen ferdig.