Søndag 14. August 2022 - 18:34  

Søk

Google

Artikkel- og forfattersøk

Linker i nettsidene

Noen leder deg videre innenfor n-kh.no. De åpnes i det vinduet du er i. Siderammen og toppen beholdes dermed. (vil du lage nytt vindu: skift+museklikk)


Fremmede nettsteder du lenkes til, åpnes i nytt vindu, for å ikke fjerne vårt vindu.


Musepekeren aktiverer eventuell "forklarende boks".


Hensikt: informasjon lenkes sammen over Internett ved hjelp av hyperlenker, til ytterligere kunnskap og informasjon på verdensveven (World Wide Web).


FrØ-bladet i skjermversjon er utstyrt med samme redskapet.

Tilfeldig ord/uttrykk:
Mamatemål

Jord som opphevleg gav 1 mann mat i 1 månad (brukt om skyld).

Se hele oversikten her.


adobe reader

Utskriftsvennlig format Tips en venn

Luftangrep på kirken

Tips: Klikk på evt. småbilder så åpnes de i et nytt vindu.
Referanse: 86_7_402
Skrevet av Aadne Utvik - 22.04.2012

Etter den siste restaureringen i 1920-åra fikk Avaldsnes kirke et vindfang av tre med kobberbeslag. I tårnet ble det montert svingdører av tre. Både kobberdørene utvendig og en svingdør fikk merker etter kulehull. Årsaken til dette var en meget dramatisk og skremmende hendelse.

 

Datoen var torsdag 7. desember 1944. Når flyalarmen gikk og allierte fly viste seg mot himmelen, visste alle at hensikten til de allierte var å slippe magnetiske miner i Karmsundet.
   Vanligvis kom flyene på slike oppdrag i ly av mørket. Denne torsdagen kom det plutselig en mengde fly fra vest mot Karmsundet - og midt på dagen. I tillegg ble det skutt fra noen fly mot den kamuflerte kirken #86_7_401.
   Olaf M. Vikshåland (1924-2011) og Erling Johan Vikshåland (f. 1927) er to av dem som har minner om den uvanlige hendelsen.

Olafs historie
Han var 20 år den gangen og på vei til Felleskjøpets lager på Utvik for å hente en balle med cellulose. Det ble brukt som fôr til kyrne. Olaf kjørte med ei merr og kjerre. Til ei av skjækene hadde han bundet en unghest for trening.
   Olaf minnes at han var kommet til melkekrakken, som sto der veien tok av fra riksveien ned mot forretningen ved sjøkanten #85_6_401. Da kom det plutselig ”mange fly, kanskje en 12-15 stykker.” Han tenkte at de var tyske og han ble redd. Flyene kom fra vest og noen hadde retning mot Avaldsnes kirke.
   Det ble skutt fra fly mot kirken. Unghesten ble svært urolig. Olaf kjørte derfor fort opp veien mot vest til det første gardsbruket #85_3_310. Da han kom fram til tunet rev unghesten seg løs. Gardkona Aasta Haavik kom ut og ropte ”Kom deg ned i kjellaren!” ”Men eg har hesten”, svarte Olaf. ”Ta den med deg”, svarte Aasta.
   Olaf og andre undret seg etterpå om hvorfor det ble skutt mot kirken. Ingen fikk noe sikkert svar den gang, men hendelsen har gitt grobunn til ulike gjetninger og ryktespredning.

Erlings historie
Han var 17 år den gangen de mange flyene viste seg på himmelen. Erling var da dreng hos Jakob Hauge. Han forteller at ”han minnes den dagen som om det var i går”. Han og Jakob drev med sein høstpløying på et engstykke i vest mot Stange. I dagboka til Erling står det at han kunne telle 25 fly, noe som overrasker ham, da hele situasjonen var svært dramatisk og forvirrende.
   ”Da granatene dundret i nordvest og nærmet seg oss, hoppet vi begge på hestene og red de ca. 500 m. til skuten i Rasmus Hauge sin løe. Da vi sto der i åpningen og skuet vestover mot Føyna, var himmelen svartfarget av alle eksplosjonene. Aldri hadde vi sett maken før - og jeg tenkte på de stakkars flygerne. Men tyskerne klarte heldigvis kun å få skutt ned ett fly. Siden fikk jeg vite at også den norske jageren Stord pluss krysseren Diadem hadde vært med i angrepet. De var sikring for de to hjelpehangarskipene HMS Premier og HMS Trumpeter.

Merker etter skudd

Kirkens vindfang i vest. Lappemerkene på kobberbeslaget er spor etter kulehull.

Foto Tove Virata Bråthen. I Svein Ivar Langhelle og Birger Lindanger (red.): Kongskyrkje ved Nordvegen. Lokalhistorisk stiftelse, Aksdal 1999

En beskrivelse av sognepresten har i ettertid kommet til å prege bygdefolkets minner om denne hendelsen: ”Ved eit mistak kom då tvo jagarfly til å pepra kyrkja med maskingevær-prosjektilar, fyrst frå sudvest og so frå sudaust. Under siste åtaket skaut dei 6 prosjektilar inn i prestebustaden so det tok til å brenna i ein haug med nyvaska klær. Men nokon stor skade vart ikkje gjort.”
Kilde: Lars Skadberg: Olavskyrkja og kongsgarden på Avaldsnes (Nils Sunds forlag, 1950).

Men det skjedde mer. Ved tårnfotens portal i vest er det et vindfang med kobberbeslag. Det har vært en kjent turistattraksjon å vise fram de lappede skuddmerkene etter flyangrepet i krigen. En slik synliggjøring av hendelsen har også ført til at historien om kirkekamuflasjen er blitt godt kjent.
   Denne utvendige synliggjøring av kirkens krigshistorie tok slutt i år 2000. Da ble det gamle beslaget fra 1920-åra byttet ut med nye kobberplater. Kirkevergen i Karmøy kan opplyse at originalen skulle overleveres til Arquebus Krigshistorisk Museum #86_9_106.
Tydelig skuddmerke i tårnfotens nordre svingdør og i dørkarmen. Foto Aadne Utvik
   Det ble også merker etter skudd inne i tårnet. I svingdørene i tårnet er det tydelig skuddhull i både ei dør og dørkarmen. Dette er et viktig kulturhistorisk minne fra annen verdenskrig og en viktig del av bygningshistorien til Avaldsnes kirke.
Merknad: De to kulehullene i tårnfotens tredør må ikke bli ”restaurert”!

De som skjøt mot kirken
Det har lenge versert en historie om at de allierte mistenkte tyskerne for å ha plassert større luftvernstillinger under kamuflasjen og at kirken var lagerplass for våpen. Påstandene er ikke dokumentert. Et annet rykte har vært at de allierte vurderte å bombe kirken, men at den illegale radiosenderen Arquebus hadde telegrafert til London om at under kamuflasjen var det bare en kirke #86_7_401.
   I en helsides avisreportasje er den dramatiske hendelsen blitt omtalt. Det er skotten Stewart Crawford som besøker Avaldsnes kirke og forteller. Journalisten skriver at skotten var med ”besetningen på Wildcat-flyet…” og hadde ”ordre om å gi en stor bygning på den ene siden av Karmsundet noen skurer med maskingeværild.”
   I artikkelen er det også et stort bilde av tre soldater i uniform og fallskjermer. Vi ser Stewart Crawford, som kalles telegrafist og skytter. De andre to fra mannskapet kalles pilot og observatør. Bildeteksten begynner slik: ”Det skotske mannskapet på Wildcat-flyet som ved en rekke anledninger droppet miner i Karmsundet og som beskjøt Avaldsneskirken for 40 år siden.”
Kilde: Reidar Risvold: Skytteren ber om unnskyldning. (Haugesunds Avis 22.12.1984.)

Wildcat
Faksimile fra heftet Da krigen kom. En billedkavalkade, samlet, redigert og tekstet av: Svend Hauge Claussen, Leif Schaanning, Einar Hetland, Ottar K. Bjerkvik. (Eget forlag, Haugesund 1990).
Erling Johan Vikshåland kan korrigere og utdype avisartikkelen på viktige punkter. Operasjonen den 7. desember 1944 hadde kodenavn URBANE. En engelsk beskrivelse nevner at i alt 25 fly lettet fra to hangarskip. 17 fly var av typen Grumman TBF Avenger og 8 Wildcats.
   Flyene la den dagen i alt 10 miner i Karmsundet (eller ”Karasound” som det står i den engelske beskrivelsen.) Det var Avengers som skjøt mot kirken. ”Villkattene” tok seg av andre mål. Et av jagerflyene ble ført av Lt. WS Vittle. Hans fly ble truffet av flak og styrtet vest i havet i full fyr.
   Bildet nedenfor er fra leksikon. Der beskrives jagerflyet Wildcat som et ”amerikansk enmotors jagerfly for bruk fra hangarskip” og som var ”den amerikanske marinens viktigste jagerfly de to første årene USA deltok i den annen verdenskrig.” Vi ser at flyet kun hadde plass til én person.
Kilde: Store norske leksikon. (Kunnskapsforlaget, Oslo 1981.)
Artikkelen er skrevet av flyentusiasten Yngve Jarslett i Bergen.

General Motors FM-2 Wildcat, den siste varianten som ble produsert.