Søndag 14. August 2022 - 17:46  

Søk

Google

Artikkel- og forfattersøk

Linker i nettsidene

Noen leder deg videre innenfor n-kh.no. De åpnes i det vinduet du er i. Siderammen og toppen beholdes dermed. (vil du lage nytt vindu: skift+museklikk)


Fremmede nettsteder du lenkes til, åpnes i nytt vindu, for å ikke fjerne vårt vindu.


Musepekeren aktiverer eventuell "forklarende boks".


Hensikt: informasjon lenkes sammen over Internett ved hjelp av hyperlenker, til ytterligere kunnskap og informasjon på verdensveven (World Wide Web).


FrØ-bladet i skjermversjon er utstyrt med samme redskapet.

Tilfeldig ord/uttrykk:

Se hele oversikten her.


adobe reader

Gard & bygd >> Visnes >> 5_4 Gjenstander >> Et maleri forteller historie
Utskriftsvennlig format Tips en venn

Et maleri forteller historie

Tips: Klikk på evt. småbilder så åpnes de i et nytt vindu.
Referanse: 79_5_401
Skrevet av Per Kåre Lande - 23.01.2011

Visnesgarden og Visnessjøen er skildret på et maleri fra 1894. Maleriet gir anledning å bli kjent med folk som bodde der og hvem som eide husene. Maleren het Knut Vigsnes.

 

Visnesgarden 1894 malt av Knut Vigsnes.
Foto av originalen fra samlingene til Kobberverkets Venner.
Det er nok fra dette området at Visnes-navnet har sin opprinnelse #79_1_101. Det er gårdshusene på Visnesgarden vi ser her og sjøeiendommene ved Visnes-sjøen. De tilhørende landeiendommer ligger nordvestover og sørover hele ”Neset” mot sjøen som omkranser denne halvøya. Også Helganes hørte til gården.

Kunstneren
De er Knut Vigsnes, født 6. januar1862, som har signert maleriet i 1894. Han har nok hatt standplass på Borgholmen (Store Bårholmen). Maleriet viser oss et unikt historisk blikk for hvorledes det opprinnelige Vigsnes/Visnes var.
   Maleriet er avfotografert fra originalen, som ble gitt som gave til Kobberverkets venner fra familien til Knut Vigsnes. Han var onkel til fru Marie Thomassen (hun er nå 90 år). Hun har opplyst at onkelen var kjemiker eller laborant ved gruvene på Viksnes. Siden flyttet Knut Vigsnes til Stavanger og var bl.a. kontormann ved en bedrift der.

Utskiftningen
Utskiftningskartet for Visnesgarden fra 1880.
Til høyre ser vi noe av utbyggingen i ”gruvebyen”.
Fra Bygdebok for Karmøy. Avaldsnes I.
Visnesgarden var før utskiftningen i 1880 åra et klyngetun med våningshus og låvebygninger og andre bygninger samlet slik som utskiftingskartet og maleriet fra den tid viser. Naust og sjøhus var samlet langs de tilstøtende sjøeiendommene ved Visnessjøen.
   Med ertsfunnet i Grønnevika helt vest i utmarka til gården ble det jo dannet en ny by og et stort industriområde. Dette som er beskrevet i mange bøker og skrifter, sist i boka Karmøys historie, bind IV av Nils Olav Østrem (2010). Maleriet er utført etter at der var foretatt utskiftning av gårdspartene. Noen gårdshus og løer var da flyttet ut fra klyngetunet.

Om bruksforhold

 • Knut Vigsnes sin far var Johannes Knutsen f. 1809. Han eide bruksnummer 7, som ligger lengst sør av gårdsbrukene på Visnesgarden. Husene var allerede flyttet ut av klyngetunet og satt opp på det nye tunet. Husene ligger utenom billedkanten til venstre. 
 • Sjøhuset (nr. 1) som ligger helt i venstre kant av maleriet tilhørte dette bruksnr.7. Sjøhuset er forlengst fjernet.
 • Bruksnr. 8, Kristen Mathias Olsen, f. 1866 (far til Ole Landenes), hadde den gule løa til venstre på maleriet. Neste våningshus tilhørte dette bruket. De to gule sjøhus (nr. 2 og 3) tilhørte også bruknr.8. (Nr. 2 var fjernet før 1940. Nr.3 ble solgt til rederiet Brødr. Nilsen a.s. #82_6_501, som har bygget nytt sjøhus og brygge der, kalt ”Basabrygga”).
 • Også sjøhus nr. 4, som tilhørte bruksnr. 9 – 10, ble kjøpt av rederiet Brødr. Nilsen a.s. Det ble også innlemmet i ”Basabrygga”. 
 • Jakta som ligger fortøyet tilhørte kanskje flere i nabolaget, da det fortelles at der var flere ”Jaktekarer” som bodde i området.
 • Det store sjøhuset med vinde-opplett på taket (nr. 5) tilhørte bruksnr.9 – 10. Eier var Bård Kristian Bårdsen f. 1862. Dette var ”Bårabrygga” og huset var inntakt til i 1960-åra #82_7_402.
 • Våningshuset til Bård Kristian Bårdsen ruver midt på maleriet med kvist og røk i pipa. Løa ser vi litt av bak huset.
 • Til høgre for huset ses en husgrunn. Dette huset ble flyttet til Visnes i Fransehagen og kalt ”Rudseidhuset”.
 • Ennå litt til høgre ses også en husgrunn. Det var bruksnr.11, eid av Ånen Peder Jakobsen f. 1837, far til Halvard Ånensen Visnes. Huset ble flyttet lenger nord til Knarrevik. Løa er enda ikke flyttet og ses her mellom de to våningene til Ola Olsen og Kristen Kristensen. Sjøhus nr. 7 tilhørte dette bruket, men er forlengst fjernet.
 • Våningshuset i høgre billedkant tilhørte bruksnr.1, eid av Kristen Kristensen f. 1854. Han var far til ”Johan te Laura”, Johan Kristensen. Løa ligger bak våningen og der ses litt av bygningen. Eldhuset hører til dette bruket.
 • Ola Olsen f. 1832 eide bruksnr. 6. Peder Hågenvik var gift med datter hans og eide våningen til venstre for den gule løa. Den tilhørende løa til dette bruket ligger lengst bakerst.


Om sjøhusene i nord

 • Det ubebygde strandstykke etter sjøhus nr. 6 tilhørte bruksnr.1, eier Kristen Kristensen. Sjøhuset er fjernet.
 • Sjøhus nr. 7 tilhørte bruksnr 11, eier Ånen Peder Jakobsen. Også dette sjøhus er fjernet.
 • Neste sjøhus nr. 8 tilhørte bruksnr. 6, Ola Olsen f.1832, nå eier Peder Hågenvik. Huset er fjernet. 
 • Neste sjøhus nr. 9 i høgre billedkant var eiet i nyere tid av ”Buvikane” Peder og Jakob Hinderaker #82_6_201. Grunnen var eiet av Ola Olsen (siden Peder Hågenvik) og Kristen Kristensen (siden Johan Kristensen) med en halvpart hver. Huset var inntakt til i 1950-åra. ”Buvikane” hadde tauverk og lignende liggende lagret her mellom Islands-fiskeriene. Huset er nå fjernet.


Interessante detaljer
Vi ser at samtlige hus har skut på nordre veggen. Det var her de samlet brensel. Torv, havrekster og lyng var vel det som ble mest brukt.
   ”Sjoarvegene” langs sjøhusrekkene og opp bakken til Visnesgarden ligger på samme plass som nå.