Torsdag 18. August 2022 - 12:57  

Søk

Google

Artikkel- og forfattersøk

Linker i nettsidene

Noen leder deg videre innenfor n-kh.no. De åpnes i det vinduet du er i. Siderammen og toppen beholdes dermed. (vil du lage nytt vindu: skift+museklikk)


Fremmede nettsteder du lenkes til, åpnes i nytt vindu, for å ikke fjerne vårt vindu.


Musepekeren aktiverer eventuell "forklarende boks".


Hensikt: informasjon lenkes sammen over Internett ved hjelp av hyperlenker, til ytterligere kunnskap og informasjon på verdensveven (World Wide Web).


FrØ-bladet i skjermversjon er utstyrt med samme redskapet.

Tilfeldig ord/uttrykk:
Leiermål

Ulovleg samleie (utanom ekteskap).

Se hele oversikten her.


adobe reader

Utskriftsvennlig format Tips en venn

Skipet i fjellet

Tips: Klikk på evt. småbilder så åpnes de i et nytt vindu.
Referanse: 122_8_202
Skrevet av Aadne Utvik - 15.11.2010

Det er få hellerisninger i Karmøy kommune. En spesiell og vakker ristning viser et skip. Figuren må være hogd inn i fjellet for svært lenge siden – kanskje er den 3000 år gammel. Det er den eneste skipshelleristningen i kommunen.

 

Kalkering av helleristning i Sukkervika, Røyksund.
Fra Karmøys historie, bind I
I første bind av Karmøys historie, (Per Hernæs, 1997), finner vi avbildet en flott helleristning av et skip. Det er under kapitlet om bronsealderen og det henvises til garden Røyksund. Opplysningene i boka er imidlertid mangelfulle og gjør det svært vanskelig å finne fram til funnstedet på egenhånd. Det viser seg imidlertid at helleristningen er lokalisert til et sted som kalles Sukkervika.

En sjelden helleristning
I boka om Karmøys historie skriver arkeologen Per Hernæs på side 66:
   Vi kjenner bare ett eneste eksemplar av bronsealderens skipsristninger fra Karmøy. Det er et ganske nytt funn som ble registrert i 1993, da Arkeologisk museum fikk en henvendelse fra en grunneier ved Røyksund. Han hadde blitt oppmerksom på en litt merkelig figur like ved fritidsboligen sin. Og da arkeologen kom på stedet kunne han fastslå at det var en liten skipsristning.
   Den var bare 15 centimeter lang, men med fint svungne stevner og med de karakteristiske ”mannskapsstrekene”. Det er loddrette linjer inne i ”skipet” som tolkes som stiliserte menneskeavbildninger. En skulle ventet at bergflaten skulle inneholde flere figurer, men grundig leting kunne ikke avsløre en eneste figur til.


Hvordan helleristningen ble funnet
Skråfoto, fra kart.gulesider.no, Sukkervika midt på bildet.
I 1990 kjøpte en haugesunder og hans kone en fritidseiendom i Sukkervika i Røyksund-området. Der sto ei hytte fra før, litt i høyden opp for nordre del av vika. En gang sola sto svært lavt i en spesiell vinkel oppdaget mannen en figur på fjellflaten straks foran hytteveggen mot sjøen. Han så at det var en helleristning og avbildning av et skip.
   Finneren la et hvitt papir over figuren og skraverte med en tømmermannsblyant. På den måten fikk han fram omrisset av figuren, og fordypningene framsto i hvitt. Papiret med nøyaktig opplysninger og posisjon for helleristningen leverte han til Karmsund Folkemuseum.
   Siden hørte han ikke mer fra fagfolk før i ca 1998. Han fikk da besøk av en dame som ledet utgravninger langs den nye T-forbindelsen over Fosen og videre mot Haugesund. Hun opplyste at ristningen muligens kunne være eldre enn tidligere antatt. Eieren meddelte at hun kunne være velkommen tilbake på et senere varslet tidspunkt, slik at han kunne rigge til med lys for besiktigelse av ristningen.

På besøk i Sukkervika
Sukkervika er et privat område litt nord for Kjellå i Røyksund. Stedet består av ei trang vik og en smal dal med fjell og barskog omkring. Der fins kun én eiendom med hus på stedet. Utsikten mot Karmsundet er til Dragøybukta. Fra eiendommen mot sjøen dominerer den skogkledde Dragøy ved innløpet til Sukkervika.
   Sukkervika gir inntrykk å være et lunt sted, men trekk merkes også her når det er sterk vind fra nordvest. Det er fin aurjord på det vesle arealet som er dyrkningsjord. På luftfotoet ser vi lys sand mot sjøen.
   Eieren fortalte at figuren ikke umiddelbart kunne vises fram, men at den er svært godt bevart. Han pekte midt på bygning. Hytta var påbygd etter at skipsfiguren var funnet. Nå er altså tilbygget plassert over helleristningen. For å kunne se figuren måtte en inn i en mørk krypkjeller, men det var bare vel 30 cm klaring fra fjellet med ristningen opp til gulvet over.

Kulturminner i Karmøy
Dette er tittelen på en fin og nyttig bok som ble utgitt av Karmøy kommune i 2009. Boka er en praktisk og smakfull popularisering av kommunens kulturminneplan for perioden 2008-2012.
   Det er ingen henvisning til denne skipsristningen i boka. Kulturkontoret har imidlertid opprettet en blogg, der kjennskap til kulturminner i kommunen blir presentert, se http://www.kulturminnerikarmoy.blogspot.com/

   På bloggen skrevet 28. september 2009 finner vi bilde av skipsfiguren i Sukkervika! Teksten er kort, da illustrasjonen er del av en konkurranse. Den ene helleristningen er solfiguren på Nibbå i Sevland: ”Den andre helleristningen ligger i Sukkervika i Røyksund. Dette er en liten skipsristning på 15,5 cm. Også denne er datert til bronsealder.”
   Det er ikke oppgitt hvor fotografiet stammer fra eller når det er tatt. Tiden må være mellom 1993 (da helleristningen ble funnet) og sent 1997 (da utbygningen av hytta ble startet).

Navnet Sukkervika
Det er et spesielt navn, som trolig ikke finnes andre steder i vårt land. Ingen kan vel med sikkerhet si hvor gammelt et slikt navn er eller hvem som har vært navngiveren.
   Eieren av eiendommen hadde hørt fortalt at et skip lastet med sukker en gang skulle ha grunnstøtt i vika. Dragøybukta utenfor har fra gammel tid vært en velkjent ankringsplass for skip, særlig ved dårlig vær. Et skip kan ha ankret opp i bukta og så drevet av inn i Sukkervika. Slik kan grunnlaget for navnet ha vært.
   En bonde har pekt på en annen mulig forklaring. I Sukkervika er det aurjord, som har den egenskapen at den holder godt på varmen. Jordsmonnet vil dermed ha kunne vært et velegnet sted for dyrking av varmekjære vekster, f. eks. sukkerroer. Det er ikke dokumentert om en sukkerlast har havarert i vika noen gang eller om det har vært dyrket sukkerroer i dalen.

Hva betyr helleristningen?

En hellerister i bronsealder. Fra Kristen Lindøe: Soga fortel (Blix Forlag, 1942.) Tegning: Rolf Egeberg.
Forfatteren av Karmøys historie bind I, arkeologen Per Hernæs, har plassert helleristningen i Sukkervika i en større sammenheng:
   Så da ligger den der, Karmøys eneste lille skipsristning, og vi kan bare undre oss. For det første over hvorfor den ligger så ensom og nesten forlatt. Og så kan vi undre oss over symbolikken bak skipet.
   Fra de andre helleristningene vet vi at skipet må ha hatt en betydning langt utover en ren avbildning. Mange mener at dette er fartøyet til Solguden, det som bærer den livgivende Solen over himmelhvelvingen hver dag. Andre ser på skipet som det som bringer mennesket vekk, over havet, til en tilværelse på den andre siden. Er det et dødssymbol vi står og ser på? Eller er det noe helt annet?
   Studiet av helleristningene gir oss ikke noe entydig svar, og vil nok heller aldri gi det. Det er kanskje derfor mange, både fagfolk og amatører lar seg fascinere av dem.