Mandag 8. August 2022 - 05:25  

Søk

Google

Artikkel- og forfattersøk

Linker i nettsidene

Noen leder deg videre innenfor n-kh.no. De åpnes i det vinduet du er i. Siderammen og toppen beholdes dermed. (vil du lage nytt vindu: skift+museklikk)


Fremmede nettsteder du lenkes til, åpnes i nytt vindu, for å ikke fjerne vårt vindu.


Musepekeren aktiverer eventuell "forklarende boks".


Hensikt: informasjon lenkes sammen over Internett ved hjelp av hyperlenker, til ytterligere kunnskap og informasjon på verdensveven (World Wide Web).


FrØ-bladet i skjermversjon er utstyrt med samme redskapet.

Tilfeldig ord/uttrykk:
Bruk

Ei eining på ein matrikkelgard.

Se hele oversikten her.


adobe reader

Gard & bygd >> Avaldsnes (Prestegarden) >> 9_1 Bilder >> Hertzbergs tegning av kirken fra vest
Utskriftsvennlig format Tips en venn

Hertzbergs tegning av kirken fra vest

Tips: Klikk på evt. småbilder så åpnes de i et nytt vindu.
Referanse: 86_9_108
Skrevet av Aadne Utvik - 26.10.2010

En tegning av kirken på Avaldsnes fra år 1828 har vært svært populært å avbilde, både i bøker, aviser og blader. Man kan undre seg, fordi tegningen er en tvilsom dokumentasjon av kirkeruinen på 1820-tallet.

 

Vi ser en svært forfallen bygning, tydeligvis helt ubrukelig til gudstjenester. Slik kan situasjonen ikke ha vært, fordi det er velkjent at det var bygd en tømret forlengelse fra koret inne i skipet mot vest. Det er intet sted skrevet at kirkelige handlinger har opphørt på grunn av at kirkebygningen har forfalt etter reformasjonen på 1500-tallet.

”Antikvarpresten”

Sogneprest Hertzbergs tegning av kirkeruinen og Flaghaugen 1828.
Det er sogneprest i Ullensvang, Niels Hertzberg, som er tegneren. Historikeren Nils Olav Østrem har kalt Hertzberg en av de betydningsfulle antikvarprestene på 1800-tallet. Sammen med en del statlige tjenestemann gjorde ”antikvarene” - den tids arkeologer - et viktig arbeid med å spore opp kulturminner, skrive om dem og til dels ta vare på dem. Se beskrivelser i Nils Olav Østrem: Karmøys historie. Bind IV. (Bergen 2010).
   Det bemerkelsesverdige ved denne tegningen er at ingen fagbøker om Avaldsnes kirke (Olavskirken) har stilt spørsmål ved troverdigheten av prestens tegning. Selv en amatør kan stille kritiske spørsmål. Hva kan vi stole på ved tegningens framstilling av kirkestedet.

Kirkeruinen
Niels Hertzberg laget to tegninger fra kirken på Avaldsnes. Det ene motivet er restene av kirketårnet sett inne fra skipet mot vest. Se Kongskyrkje ved Nordvegen. Red. Langhelle og Lindanger. (Lokalhistorisk Stiftelse 1999).
   Noen enkle spørsmål kan stilles ved den tegningen som her er vist:

  • Hvordan kan de øverste steinene bli liggende i tårnets loddrette sprekker?
  • Hvilken mening det perspektivet som er brukt for den nordre veggen i skipet?
  • Hvilken murvegg er det vi ser med tre vinduer og en døråpning?
  • Hvilken murvegg er det som skråner oppover mot vest? Den nordre eller søre?

Alt tyder på at tegningen fra 1811 til den 23 år gamle malersvenn Johan.Christian Dahl er den beste dokumentasjon av Avaldsnes kirke før 1837 #86_9_114 og Flaghaugen før 1834 #86_9_117.

Andre viktige lokaliteter
Hertzberg har fått med den store Flaghaugen #86_5_106. Det kan være at størrelse og plassering stemmer, men toppen på haugen er feil. Ingen gammel norsk gravhaug har vært kjegleformet eller sett ut som en rund pyramide.
   Kirkegardsmuren er rundformet, slik tradisjonen var i middelalderen. Presten har imidlertid ikke fått med noen gravsteiner eller trekors. De eldste gravstedene var kanskje sør for skipet og koret.
   Det mest interessante ved prestens tegning er kan hende den teksten som er kommet med nederst på prestens tegneark. Skriften er vakkert utført.

Tegningens underskrift

Augvaldsnæs Kirkes Rudera,
med Kong Augvalds Haug, og den Deel af Kirken, som bruges til Gudstjeneste. Bautastenen 13 Al høi, 5/4 Al bred. Paa Bautastenen 3 Al op er indhugget XS der under Aarstal 1627, derunder navnet N H X. Bautastenen beveges naa man kun med Haanden ryster paa den. Den er endnu oppe fra Kirke-Muren 6 a 8 Tommer der var for 55 Aar siden 12 Favner fra den. Den kaldes efter Sagnet Jomfru Maria Syenaal eller Tandstikker. Naar den berører Kirkemuren skal Verden forgaae, sider Sagnet. Taget fra Vesten d: 11 April 1828 af Niels Hertzberg.


Romantikken
Det kan være at det gir noe mening og minne om den kulturhistoriske tidsperioden sogneprest Niels Hertzberg befant seg i da han laget de to tegningene fra Avaldsnes.
   Første del av 1800-tallet blir stilmessig kalt romantikken. Det var en reaksjon mot forstandsdyrkelsen på 1700-tallet. Det skulle nå legges mer vekt på fantasi, følelser og det subjektive. I åndsliv og kunst kom nasjonale særtrekk fram, med for eksempel stor vekt på gammel historie og innsamling av folkeminner.
   På Avaldsnes fant Hertzberg motiver som appellerte til en kunnskapsrik embetsmann. Han kjente nok til deler av stedets tradisjon som gammelt kongesete og i tillegg til Håkon Håkonsons prektige kongskirken. På den bakgrunn kan vi kanskje bedre forstå Hertzbergs måte å gjenskape det gamle kirkebygget på. At han i tillegg hadde mulighet til å ta med en spesiell bautastein og en kjempestor gravhaug økte tegningens romantisk tema.
   Her på Avaldsnes har antikvarpresten fått slippe til sin historiske fantasi. Han har fått aktivisert følelser og begeistring, og fått spilt ut sin subjektive opplevelse fra stedets stolte fortid – ”kjempers fødeland”.