Mandag 8. August 2022 - 06:34  

Søk

Google

Artikkel- og forfattersøk

Linker i nettsidene

Noen leder deg videre innenfor n-kh.no. De åpnes i det vinduet du er i. Siderammen og toppen beholdes dermed. (vil du lage nytt vindu: skift+museklikk)


Fremmede nettsteder du lenkes til, åpnes i nytt vindu, for å ikke fjerne vårt vindu.


Musepekeren aktiverer eventuell "forklarende boks".


Hensikt: informasjon lenkes sammen over Internett ved hjelp av hyperlenker, til ytterligere kunnskap og informasjon på verdensveven (World Wide Web).


FrØ-bladet i skjermversjon er utstyrt med samme redskapet.

Tilfeldig ord/uttrykk:
Gardsnummer

Nummer på ein matrikkelgard i ei bygd.

Se hele oversikten her.


adobe reader

Gard & bygd >> Våge >> 3_3 Familier gjennom 1800- og 1900-tallet >> Mikal og Magdalena på Voje
Utskriftsvennlig format Tips en venn

Mikal og Magdalena på Voje

Tips: Klikk på evt. småbilder så åpnes de i et nytt vindu.
Referanse: 84_3_302
Skrevet av Aadne Utvik - 26.09.2010

”Voje” er dialektformen for Våge. Der bodde en gubbe som ble kalt ”Gamle-Bård”. Han het Bård Bårdsen fra Utvik (f. 1799) og kona var Marta Kristine Kristensdatter (f. 1787). De hadde sønnen Kristen (f. 1825), som ble bonde på Våge. Han ble svigerfar til den neste brukeren, Mikal Lindøe.

 

Siri Magdalene Lindøe, f. 1854.
Kristen Bårdsen ble gift med Ingeborg Tomasdatter (f. 1825) fra Valdres #84_3_301. Kristen og Ingeborg kom til Våge i 1859. I 1853 hadde paret fått en datter som døde samme året. Året etter fikk de Siri Magdalene, til vanlig kalt Magdalana. Hun ble odelsjenta på bnr 1.

Om Kristens bakgrunn
Kristen Bårdsen kom fra en etablert slekt på Utvik, der faren Bård Bårdsen var yngst av en stor barneflokk #85_3_202. Kristen og Ingeborg møter vi første gang i skriftlige kilder i 1852. De bodde en tid på Dalen #85_5_302, men drev gardsbruket Tunge før de flyttet til Våge #85_5_203.
   Bygdeboka viser at faren ”Gamle Bård” kom etter sønnen til Våge og hadde bnr 5 fra 1861-65. Dette bruket overtok sønnen. Etter at Kristen ble bonde på Våge ble han kjent som Kristen Baarsen Vaage, og eier av bnr 1, 2 og 5. Han døde i 1887.

Om ”Valdrå” sin bakgrunn
Kona Ingeborg ble kalt Valdrå, fordi hun kom fra Valdres. Tormod Lindøe har fortalt om sin bestemor, at hun 18 år gammel gikk på ski over fjellet. Det var nok for å skaffe seg arbeid ute ved kysten. Hun tok tjeneste på Avaldsnes prestegard, der hun ble sjef for tjenerstaben.
   ”Valdrå” var svært sterk. Det ble fortalt at hun holdt lille Tormod på ene armen mens hun rakte høy på Kongsheia med den andre armen. Hun døde i 1910.

Om Mikals bakgrunn
Erik Mikal Lindøe, f. 1851.
Odelsjenta Siri Magdalene ble gift med Erik Mikal Lindøe. Han var født 1851 i Tysvær. Familien flyttet til Lindøy i Avaldsnes herred da Mikal var 11 år. Faren Tormod Olsen kjøpte gardsbruket Lindøy bnr 1. Etter fem år flyttet familien igjen og denne gang til den framgangsrike byen Haugesund.
   En hendelse knyttet til Mikals far var noe som kom til å sette spesielle spor etter seg i etterslekta, bl.a. gjenfortalt av hans sønn Tormod #84_3_301. Nå er hendelsen også fortalt i en lokalhistorisk årbok.

Et spesielt familieminne
Anna og Tormod Lindøe hadde levd sammen i over 30 år i tilsynelatende fred og fordragelighet. Ja, kanskje endog i harmoni. Tormod hadde skiftet ut ”Brødrene” med først en større jakt og så en til. Det virket lovende for en karriere innen næringslivet i byen. Men så skar det seg. Anna dør ved juletider 1875. Halvannet år etter emigrerer Tormod til Amerika, og han har med seg en kvinne. Hjemme etterlater han seg flere umyndige barn. Den yngste er endog handikappet. Svend, f. 1862, ble visst mistet i gulvet som liten, fikk skadet ryggen og vokste opp med pukkel.
   Barnene, og det er en gjeng med kraftige meninger, er opprørte. Hva de bebreidet faren for er uklart. Kristen Lindøe, f. 1904, eldste oldesønn til Anna og Tormod, spurte engang nettopp Svend hvilken brøde Tormod hadde begått siden de fikk sin egen far i vrangstrupen. Kristen ble bryskt avvist med noe sånt som ”det skal du ikkje bry håve ditt med.”
   Det mest nærliggende å gjette på er at den kvinnen Tormod reiste med allerede var i bildet da Anna levde. At han altså bedro sin kone og kanskje hadde neglisjert henne også. Slik blir det brudulje av også i dag. Og hva gjorde det ikke for 130 år siden, midt i Victoriatiden. Enda verre blir det da kona dør, og aller verst da Tormod flykter fra det hele og drar sin kos til Amerika. Den ressurssterke søskenflokken ordner imidlertid opp. De eldre har klart seg med glans på egen hånd i til dels mange år allerede, og de tre ennå umyndige fikk hver sine hjem hos de tre eldste søsken.
   Fra Erik Kongshavns artikkel Fra Boknaflæet til Haugesund – med silden i bonn i Ætt og Heim 2009.

Gardbrukeren Mikal
Gardstunet på Våge, bnr 1.
Fotografiet eies av Bård Lindøe.
Portrettene av Magdalena og Mikal er i privat eie og er utlånt for kopiering av oldebarnet Jakob Ringen. Lindøe-navnet ble etter hvert godt kjent på Våge og i Avaldsnes herred. Slektsnavnet ble nært knyttet til næringsutvikling på Utvik #85_5_111 og til strandstedet Dalen #85_6_404.
   Vi vet ikke så mye om hvordan Mikal Lindøe drev det som bonde. I bygdeboka er han nevnt som eier av Våge bnr 1. Han hadde tidligere hatt bnr 6, men byttet jord en gang i 1870-årene med Josef Josefsen. Samtidig tok han over bnr 2 etter Claus Clausen, sønn til bøkker Claus Clausen på Utvik #85_5_305. Mikal bygde et staselig våningshus på garden #84_9_101.
   Ved hundreårsskiftet flyttet han med familien til Haugesund. Bruket ble siden drevet av odelsgutten Tormod. Datteren Magda giftet seg med skipsreder Jacob Ringen i Haugesund #84_3_301.

Forretningsmannen Mikal
På grunnlag av de spor Mikal har satt etter i Avaldsnes seg tyder mye på han var en ”bymannen” og mer interessert å drive med skip og sild enn med åker og dyr. Han må ha vært svært interessert i bankvirksomhet. I skriftet Avaldsnes Sparebank 1909-1959 har N.H. Tuastad en fotnote:
   Ein privat bank, ”Avaldsnes private Låneindretning”, også nemnt A/S Avaldsnes Privatbank, er omtala kring 1900. Banken tilbyr å overlata verksemda si til Avaldsnes og Føre sokner for ei godgjerdsla på 1.000 kroner, men tilbodet vart ikkje motteke. Direktørar i banken var Mikal Lindøe, Aadne Utvik, Jonas Skeie og Ommond Kolnes. Banken hadde ei tid lokale på loftet i bedehuset Karmel, Avaldsnes, seinare i kjellaren i huset til Knud Vormedal i Strandgata i Haugesund.
   ”Direktør” ble den gang brukt om styremedlemmer i banker. Mikal Lindøe deltok aktivt for å få til en sparebank i bygda. Den forretningsbanken han startet ble kalt ”Lindøe-banken” #85_1_402. Banken på bedehuset ble tatt med på ”flyttelasset” til Haugesund i 1899. Mikal Lindøe hadde et stort hus sør i Haraldsgata, der banken en tid hadde lokale i kjelleretasjen #84_5_201.
   Mikal Lindøe startet også rederivirksomhet i 1901. Rederiet ble kjent som Mikal Lindøe & Søn A/S. Han overtok til å begynne med tre småskip fra Botholf Stolt-Nielsen, som han hadde parter sammen med. De samarbeidet mye og begge drev med sildeeksport.
   Huset og gardsbruket på Våge ble overtatt av sønnen Tormod, som var sammen med faren og reiste store næringsbygg på Utvik og Dalen omkring første verdenskrig #85_5_111.