Mandag 8. August 2022 - 05:56  

Søk

Google

Artikkel- og forfattersøk

Linker i nettsidene

Noen leder deg videre innenfor n-kh.no. De åpnes i det vinduet du er i. Siderammen og toppen beholdes dermed. (vil du lage nytt vindu: skift+museklikk)


Fremmede nettsteder du lenkes til, åpnes i nytt vindu, for å ikke fjerne vårt vindu.


Musepekeren aktiverer eventuell "forklarende boks".


Hensikt: informasjon lenkes sammen over Internett ved hjelp av hyperlenker, til ytterligere kunnskap og informasjon på verdensveven (World Wide Web).


FrØ-bladet i skjermversjon er utstyrt med samme redskapet.

Tilfeldig ord/uttrykk:
Landsskyld

sjå skyld.

Se hele oversikten her.


adobe reader

Utskriftsvennlig format Tips en venn

Halvsbautaen

Tips: Klikk på evt. småbilder så åpnes de i et nytt vindu.
Referanse: 86_8_202
Skrevet av Aadne Utvik - 22.09.2010

I Vikinggarden på Bukkøy står en stor stein. Det er en bautastein. Ser vi nøye etter oppdager vi at det er hogd inn noen merkelige streker på den ene flaten. Det er runer. Teksten forteller om sagahelten Halv.

 

Runesteinen i Vikinggarden på Bukkøy.
Steinen finner du på høyre side straks du har passert gjennom porten til Vikinggarden. Den ble reist av Vikingklubben Karmøy under Vikingfestivalen i 1998 #86_5_208.
   Teksten er laget av Marit Synnøve Vea. Runeteksten er utformet på grunnlag av skrifttegn brukt i Rogaland på 900-tallet.

Runeinnskriften
Runene er skrevet i to rekker. Rekken nærmest tunet i Vikinggarden skal leses først - og nedenfra og oppover. Neste rekke (nærmest porten) leses ovenfra og nedover. På steinen står:

HOLMRYGR RAISTI STAIN ÞAN
AFT HALFR KONUNGR

   Innskriften forteller at ”holmrygene reiste denne stein over kong Halv”. Betegnelse ”holmryger” viser til den del av rygefolket (rogalendingene) som bodde på øyene fra Karmøy (Kormt) og sørover i Boknafjorden og innover mot Ryfylke.

Hvem var Halv?
Tormod Torfæus har fortalt om Halv Hjørleivson #86_5_208. I artikkelen Konger og gravhauger ved Karmsundet. Nye spor etter Hårfagre-ætta og kong Augvald? er det gitt et kort portrett at sagahelten Halv:
  
På Færøyane finnes ei vise som kalles Alvur kongur. Visa forteller om kong Alv, som skulle i møte med kong Åsmund, men ble sveket og drept. Visa viser at hendinger omkring Halv Hjørleivson satte sterke spor etter seg i forhistorisk tid. Landnåma forteller om Halv, men enda viktigere litterær kilde blir Halvs saga. Den er spesiell ved at det er den eneste norske sagnhelten det er laget kvad om.
   Sagaen forteller at Halv bare var 12 år, da han rustet ut til sin første vikingferd. Han hadde valgt ut noen kjempekarer til å følge med på skipet sitt. De ble kalt
Halvs-rekkene, og det gjaldt strenge regler for deres oppførsel i krig. Halv herjet ute i 18 sommere. Da han kom tilbake la han til kamp mot Åsmund, som var konge i Hordaland. Åsmund tilbød seg å gi seg under Halvs rådevelde. Men Halv ble sveket om brent inne under gjestebud. Halvs saga har et langt kvad om denne hendelsen.
  
Det fortelles ikke noe om hva som ble gjort med liket til vikingkongen. Han ble kanskje lagt i haug i skipet sitt der han hadde sitt rike. Men hvor det var kan ikke sagaen gi oss kunnskap om. Var det ved Karmsundet?