Mandag 8. August 2022 - 07:11  

Søk

Google

Artikkel- og forfattersøk

Linker i nettsidene

Noen leder deg videre innenfor n-kh.no. De åpnes i det vinduet du er i. Siderammen og toppen beholdes dermed. (vil du lage nytt vindu: skift+museklikk)


Fremmede nettsteder du lenkes til, åpnes i nytt vindu, for å ikke fjerne vårt vindu.


Musepekeren aktiverer eventuell "forklarende boks".


Hensikt: informasjon lenkes sammen over Internett ved hjelp av hyperlenker, til ytterligere kunnskap og informasjon på verdensveven (World Wide Web).


FrØ-bladet i skjermversjon er utstyrt med samme redskapet.

Tilfeldig ord/uttrykk:
Rent og utstent

Merka av med rein og delesteinar.

Se hele oversikten her.


adobe reader

Utskriftsvennlig format Tips en venn

Vegglysestaker

Tips: Klikk på evt. småbilder så åpnes de i et nytt vindu.
Referanse: 86_5_407
Skrevet av Aadne Utvik - 03.08.2010

I Avaldsnes kirke er montert to lysestaker festet til korbuen. Under gudstjenester og spesielle høytider er stearinlys tent i stakene. Vegglysestakene er kopier av en gave fra den berømte historieskriver Tormod Torfæus. I over 70 år var det ingen vegglysestaker i kirken.

 

På et eldre foto med kirkens interiør ser vi to lysestaker montert i korbuen #86_9_107. Det er de originale stakene. Bildet må være fra før den store restauringen i 1920-årene.
  På 1600- og 1700-tallet var det bare kirkens kor som hadde bevart taket. Det ble imidlertid bygd en tømmerkirke som forlengelse av koret. Det kan vi se på den berømte tegningen til J.C. Dahl #86_9_114. Til tross for kirkens dårlige forfatning hadde stakene trolig beholdt sin plass i korbuen i over to hundre år.

Deponerte i museet

Sv. Loges tegning av vegglysestake
gitt av Tormod Torfæus
Lars Skadberg skrev den første boka om Olavskirkens historie #910_2_201.
  På side 57 er det vist at lysestakene fins i korbuen. En tegning av en av stakene fins på side 181 med denne bildeteksten: ”Ljosestake, gjeven av Tormod Torfæus ca. 1702. (Haugesunds Museum). Teikn. av S. Loge.”
  I teksten på samme side kan vi lese: ”1700 – 1703: Tormod Torfæus gjev ei tolvarma ljosekruna av messing og 2 ’messing liuse arme udpochlede af gammel arbeide foræred af Tormod Tørvesen.’ Ljosekruna heng framleis i kyrkja (i s.v. hyrna av skipet) saman med fleire andre av ny dato, og dei er nogg-granne avbilæte av henne. Ljose-armane stod før siste restaurering feste på kvar sida av kordøra, men vart diverre tekne burt. Dei er for tida deponerte i Haugesund museum, men er kyrkja sin eigedom.”

Historielaget tar et initiativ
Formannen i Nord-Karmøy Historie- og Ættesogelag, Svein Øyvind Bentsen, hadde imidlertid festet seg ved teksten og tegningen. Han fikk se stakene i museets magasin og beskrev dem som mye skadet og malt over med en stygg farge.
  Historielaget tilskrev Avaldsnes menighetsråd 01.08.1988: ”Lysestakene bør kunne restaureres, og det bør være en oppgave for menighetsrådet å vurdere nøye om denne gamle gaven igjen kan finne sin plass i kirken.”

Langvaring saksgang
I brev fra konserveringsavdelingen ved Arkeologisk museum i Stavanger ble det gitt en anbefaling: ”Menighetsrådet bør derfor ta opp saken med Riksantikvaren slik at de kan gi en evt. faglig vurdering og retningslinjer for arbeidet.”
  Riksantikvaren ble kontaktet og i et brev fra 11.11.1988 ble det anbefalt restaurering. Men det ble tidlig klart at kostnadene ved en restaurering ville bli store. Verken menighetsråd eller kommune hadde tilgjengelige midler.
  I årene som fulgte ble det en omfattende brevveksling med ulike instanser, men lite skjedde fram til 1998.

Kopier på plass
Kopi av en vegglysestake, tre hundre år etter den originale Torfæus-gaven
Planen om å restaurere lysestakene ble etter hvert lagt bort. Det var imidlertid blitt opprettet en privat bankkonto kalt ”Torfæus-gave”. De innsamlede midlene ble stilt til disposisjon for Karmøy kirkelig fellesråd. Kirkevergen tok så på ny fatt i ”saken”.
  Etter en prosess på 10 år kunne kirkevege Marta Lunde Medhaug i brev 28. april 1998 formidle dette enkle budskapet: ”Kopi av Torfæus-stakene er endelig på plass i Olavskirken.”

Få gamle gjenstander
I Avaldsnes kirke er det svært få gamle gjenstander eldre enn 1926, da den interne restaureringen begynte. Vegglysestakene er kopier, men formidler en viktig historie. Til gjenstander eldre enn 1926 kan kanskje regnes to gravheller i koret #86_5_408. For øvrig har disse gjenstandene sin egen historie:
- Dåpsfatet #86_5_409.
- Maleriet av presten Skaaning #86_5_404.
- Den 12-armete lysekronen #86_5_406.
- Det store Kristus-bildet av Christen Brun #86_5_403.
- En offerbøsse ved utgangen mot sør. Den dukket opp ved en tilfeldighet i 1980-årene. En gang før krigen hadde den blitt levert inn til Stavanger museum for restaurering – og så var den blitt glemt bort.

En påminnelse
Nesten alt gammelt innbo fra middelalderkirken er forsvunnet eller ødelagt. Dette vil forundre besøkende, men bør også være en tenkevekker for menigheten.
  Det som fins av løsøre må registreres. Hvis noe tas bort må det noteres på dertil egnet sted. Løse gjenstander må hentes tilbake, hvis det var hensikten. Gjenstandens historie må tas vare på. Skriftlig.
  Bare slik kan fellesskapets historie om den gamle kirken bli bevart. Notater i sogneprest Skadbergs bok viser hvordan viktige kulturminner har fått ”nytt liv”.