Mandag 8. August 2022 - 06:26  

Søk

Google

Artikkel- og forfattersøk

Linker i nettsidene

Noen leder deg videre innenfor n-kh.no. De åpnes i det vinduet du er i. Siderammen og toppen beholdes dermed. (vil du lage nytt vindu: skift+museklikk)


Fremmede nettsteder du lenkes til, åpnes i nytt vindu, for å ikke fjerne vårt vindu.


Musepekeren aktiverer eventuell "forklarende boks".


Hensikt: informasjon lenkes sammen over Internett ved hjelp av hyperlenker, til ytterligere kunnskap og informasjon på verdensveven (World Wide Web).


FrØ-bladet i skjermversjon er utstyrt med samme redskapet.

Tilfeldig ord/uttrykk:
Bosleden

Som ikkje har gard å bu på.

Se hele oversikten her.


adobe reader

Gard & bygd >> Avaldsnes (Prestegarden) >> 9_1 Bilder >> Nord-Karmøy sett fra Avaldsnes
Utskriftsvennlig format Tips en venn

Nord-Karmøy sett fra Avaldsnes

Tips: Klikk på evt. småbilder så åpnes de i et nytt vindu.
Referanse: 86_9_128
Skrevet av Aadne Utvik - 12.05.2010

Et flyfoto fra 1950 med Avaldsnes kirke og prestegard i forgrunnen. Landskapet mot nordvest viser kjente detaljer i kulturlandskapet. Bildet er et prospektkort.

 

Flyfoto tatt i 1950.
Fra Historielagets bildearkiv.
Foranledningen til fotografiet var markeringen av det store 700-års jubiléet for Olavskirken. Det skulle finne sted i juli måned 1950. Bildet er trolig tatt om våren. Utgiver var Nils Sund, Haugesund.

Ytterst i vest
I synsranda ser vi storhavet med Føynå. Til venstre gjenkjennes bygninger omkring Haugavågen – på Lande, Landanes og Vikshåland.
  Videre skulle Torvastad kirke være lett å kjenne igjen, og kanskje også Bjørgene. 
  De som er lokalkjente vil kunne påvise mange hus i store deler av Torvastad kommune. Det er påfallende hvor lite beplantning det var på Karmøy midt på 1950-tallet. 

I Bøvågen
Husklynga til venstre er strandstedet Dalen #85_5_101. Båten sett fra sida er muligens den gamle rutebåten D/S Torvestad #85_6_501. Den andre båten er lagt i opplag på det faste stedet brukt ved fraktkriser for skipsfarten.
  Midt i bildet er en hermetikkfabrikk #85_6_413 og en trelastforretning #85_6_401. Til høyre på bildet er Bø Teglverk med stort uttak av leire på vestsida av riksveien. 

Nederst på bildet
Vi legger merke til alle de små granene. De var nok plantet etter ønske fra sogneprest Lars Skadberg. Midt på 1900-tallet ble det storplanting av sitkagran, et hurtigvoksende treslag fra vestre Nord-Amerika.  Ønsket fra karmøybuen var å oppnå leplanting, særlig som vern mot ”nordvesten”.
  Til venstre er driftsbygningen til prestegarden og pakterhuset fra 1904. Nederst vises taket til presteboligen fra 1872. Den ble revet i 2002 for å gi plass til Nordvegen Historiesenter.
  I midten står stabburet #86_5_301. Mellom kirken og stabburet er det arbeid i gang med ny vei til kirkedøra i sør. Det er Gunvald Langaker og sønner som står for arbeidet og det skal lages ny åpning for port i kirkegardsmuren #86_8_201.
  Gunvald Langaker sto også for arbeidet med å lage ny hovedinnkjørselsvei til kirkegarden sørvest for kirken. Smed Andreas Anker Andersen på Meland var den våren i fullt arbeid med å lage den nye kirkegardsporten.
  Vi ser også arbeidsfolk på stillas på korveggen i øst. Det er de nye korvinduene som blir montert. Motivene for glassmaleriene var laget av kunstmaler Bernhard Greve, etter en plan av professor Kolsrud. 

Kilde:

Skadberg, Lars. (1950). Olavskyrkja og kongsgarden på Avaldsnes. Haugesund.